1636. W Królestwie Cicho-szaaa. Rozwijanie u dzieci w wieku

advertisement
Źródło:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/form/r28570,1636-W-Krolestwie-Cicho-szaaa-Rozwijanie-u-dzieci-w-wiekuprzedszkolnym-umiejetn.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 01:37
1636. W Królestwie Cicho-szaaa. Rozwijanie u dzieci w
wieku przedszkolnym umiejętności relaksacji, wyciszenia,
radzenia sobie z emocjami i stresem
Nazwa szkoły/placówki
Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia
Miejscowość
Legionowo
Kod pocztowy
05-120
Ulica
Królowej Jadwigi 7
Delegatura/Wydział
Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
Nazwa Innowacji/eksperymentu
W Królestwie Cicho-szaaa. Rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności relaksacji,
wyciszenia, radzenia sobie z emocjami i stresem
Rodzaj
Innowacja
Organizacyjna
nie
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
01.04.2014
Data zakończenia
26.06.2015
Data zgłoszenia do MKO
31.03.2014
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards