EPIDEMIOLOGIA CHORÓB

advertisement
EPIDEMIOLOGIA CHORÓB
I rok Dietetyki, studia I stopnia
Wykłady rozpoczną się od dnia 24.10.2011 sala wykładowa katedry Nefrologii, ul. Kopernika 15
24 października 2011
8:30 – 10:00
31 października 2011
8:30 – 10:00
07 listopada 2011
7:45 – 10:00 (3 godz.)
14 listopada 2011
7:45 - 10:00 (3 godz.)
Seminaria rozpoczną się od dnia 07.11.2011, sala nr 8, Zakład Higieny i Dietetyki, ul. Kopernika 7a
Grupa I
Wtorki
17:00 – 18:30
Grupa II
Poniedziałki 16:45 – 18:15
Grupa III
Wtorki
18:30 – 20:00
Data
Wykład
24 X 2011
8:30-10:00
Wykład
31 X 2011
8:30-10:00
Wykład
7 XI 2011
7:45-10:00
7 i 8 XI 2011
Wykład
14 XI 2011
7:45-10:00
14 i 15 XI 2011
Tematyka
Wprowadzenie do epidemiologii. Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze
populacyjnym. Cele i zadania epidemiologii. Metody pomiaru zdrowia i choroby na
poziomie populacji.
Epidemiologia opisowa chorób dietozależnych. Polska na tle innych krajów
europejskich i świata.
Epidemiologia chorób zakaźnych. Proces epidemiczny. Triada epidemiczna.
Niedożywienie jako czynnik ryzyka chorób zakaźnych. Epidemiologia zakażeń
szpitalnych. Żywienie jako potencjalne źródło zakażenia szpitalnego. (3 godz.)
Uwarunkowania stanu zdrowia. Czynniki wpływające na stan zdrowia populacji.
Zmiany w uwarunkowaniach stanu zdrowia na przestrzeni lat. Obciążenie zgonami i
niepełnosprawnością.
Rola badań epidemiologicznych w profilaktyce chorób zakaźnych. Zasady i znaczenie
nadzoru epidemiologicznego. Rola epidemiologii molekularnej w ocenie czynników
ryzyka występowania chorób. Molekularne i cytogenetyczne markery skutku
biologicznego i podatności osobniczej. Badania molekularne w epidemiologii
żywienia. (3 godz.)
Żywienie a leczenie. Modyfikujący wpływ żywienia na efekt leczenia
21 i 22 XI 2011
Strategie zapobiegania chorobom. Poziomy zapobiegania. Badania przesiewowe.
Żywienie elementem profilaktyki.
28 i 29 XI 2011
Źródła informacji żywieniowych jednostki i populacji.
5 i 6 XII 2011
Rola epidemiologii w ocenie czynników ryzyka wpływających na stan zdrowia
populacji i jednostki. Znaczenie biomarkerów. Markery stanu odżywienia.
12 i 13 XII 2011 Strategia badań epidemiologicznych.
19 i 20 XII 2011
Rola badań epidemiologicznych w generowaniu hipotez na temat etiologii chorób i w
określaniu związku przyczynowo-skutkowego dla chorób zakaźnych i przewlekłych.
9 i 10 I 2012
Nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe jako obiekt badań nad etiologią chorób
16 i 17 I 2012
Zasady opracowywania ogniska epidemicznego choroby zakaźnej
23 i 24 I 2012
Analiza epidemiologiczna zatruć pokarmowych
Prowadzący:
dr Aleksander Gałaś
dr Agnieszka Pac
dr Elżbieta Sochacka-Tatara
Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o skrypt prof. dr hab. Wiesława Jędrychowskiego
„Podstawy Epidemiologii. Metody badań oraz materiały ćwiczeniowe”. wyd.VI. 2002
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards