Specjalista ds. Epidemiologii

advertisement
Centrum Medyczne Scanmed z kapitałem zagranicznym, w związku z
dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Epidemiologii
Miejsce pracy: Szpital Blachownia/Śląskie
Zakres zadań i obowiązków:















Analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych.
Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad dochodzeniami w ogniskach
chorób zakaźnych.
Rejestracja, opracowywanie i analiza ognisk epidemiologicznych.
Opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie,
dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny
sytuacji epidemiologicznej na obszarze kraju.
Tworzenie procedur postępowania sanitarno- epidemiologicznego
Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego , oceny
działań mających na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie
niebezpiecznych chorób zakaźnych.
Opracowywanie i ocena stanu sanitarnego
Sprawowanie nadzoru nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami
alarmowymi.
Gromadzenie, weryfikacja i dokonywanie analizy danych dotyczących
wykonywania szczepień ochronnych funkcjonariuszy oraz pracowników
resortu.
Współpraca z innymi jednostkami w ww. zakresach merytorycznych.
Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych.
Dokonywanie analizy i oceny publikowanych aktów prawnych dotyczących
spraw epidemiologii i higieny.
Opracowywanie dokumentów z zakresu realizacji ww. zakresów
merytorycznych.
Przygotowywanie wytycznych, materiałów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń
dla pracowników w ww. zakresie merytorycznym.
Sporządzanie analiz, sprawozdań i innych dokumentów zbiorczych
Wymagania:




Studnia wyższe na kierunku Pielęgniarstwo; oraz specjalizacja w dziedzinie
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego lub z Epidemiologii, dodatkowe
kwalifikacje (studia podyplomowe) mające zastosowanie w realizacji zadań
bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością Szpitala ;
umiejętność stosowania prawa w praktyce;
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;









umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów;
obsługa komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
odporność na stres, asertywność;
dobra organizacja pracy;
umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
kultura osobista, komunikatywność,
dyspozycyjność (wyjazdy służbowe);
dokładność;
gotowość do doskonalenia zawodowego.
Oferujemy:


Dogodne warunki zatrudnienia
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez
Grupę Scanmed S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).
Download