2. znaczenie witamin i składników mineralnych w żywieniu człowieka

advertisement
2. ZNACZENIE WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
Przygotowanie teoretyczne:
 witaminy i antywitaminy - definicje i przykłady,
 rola witamin rozpuszczalnych w wodzie w żywieniu człowieka,
 rola witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w żywieniu człowieka,
 normy zapotrzebowania na witaminy,
 występowanie witamin w żywności,
 metody oznaczania retinolu, karotenoidów i kwasu askorbinowego,
 możliwe interakcje lek - witaminy





makro i mikroelementy w żywności,
artykuły żywnościowe bogate w składniki mineralne,
rola i znaczenie fizjologiczne mikro i makroelementów, zapotrzebowanie na te składniki,
sód i potas, ich znaczenie w gospodarce elektrolitowej ustroju człowieka,
oznaczanie żelaza, fosforu magnezu i wapnia w żywności.
Zadania praktyczne:
 oznaczanie karotenoidów i przeliczanie na ekwiwalent retinolu,
 oznaczanie kwasu L-askorbinowego,


oznaczanie żelaza,
oznaczanie fosforu.
Piśmiennictwo:
 Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2006. Rozdział: III str. 108-176 oraz Rozdział: IV str. 177-237.

Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2010.
Rozdział: 14 str. 268-335 oraz Rozdział: 13 str. 223-267.

Przysławski J. Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia, UM Poznań; 2009:
oznaczanie zawartości witamin: str. 43-48 oraz oznaczanie zawartości składników mineralnych: str. 48-55.
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards