HEMATOLOGIA LABOLATORYJNA - Książki - medycyna

advertisement
HEMATOLOGIA LABOLATORYJNA.doc
(37 KB) Pobierz
HEMATOLOGIA LABOLATORYJNA
Tematy wykładów:
1. Rola badań hematologicznych w diagnostyce klinicznej.
2. Krwiotworzenie:
a.
Teorie kriwotorzenia.
b. Rozwój układu krwiotwórczego w życiu płodowym i pozapłodowym.
3. Morfologa komórek układu erytroblastycznego
a.
Erytropoeza normoblastyczna
b. Erytropoeza megaloblastyczna
c.
Erytrocyty – budowa i funkcje
d. Warianty morfologiczne krwinek czerwonych.
4. Morfologia komórek układu granulocytowego
a.
Granulopoeza.
b. Budowa i funkcje granulocytów.
c.
Warianty morfologiczne granulocytów
5. Morfologia komórek układu monocytowo-makrofagowego
a.
Monocytopoeza
b. Budowa i funkcje monocytów
c.
Makrofagi tkankowe
6. Morfologia komórek układu limfatycznego
a.
Limfopoeza
b. Budowa i funkcje limfocytów
c.
Budowa i funkcje plazmocytów
d. Komórki siateczki
e.
Różnicowanie limfocytów za pomocą przeciwciał monoklonalnych
7. Morfologia komórek układu płytko twórczego:
Rozwój układu płytkotwórczego
a.
b. Budowa i funkcje płytek krwi
8. Badania cytochemiczne i cytoenzymatyczne stosowane w hematologii.
9. Hemostaza:
a.
Fizjologiczne znaczenie układów krzepnięcia i fibrynolizy
b. Rola ściany naczyń krwiotwórczych w hemostazie
c.
Układ krzepnięcie krwi:
 Czynniki krzepnięcie krwi
 Mechanizmy krzepnięcie krwi
 Inhibitory krzepnięcia.
d. Fibrynoliza układu krwiotwórczego wieku dziecięcego i starczego.
Tematyka ćwiczeń:
1. Zapoznanie studentów z regulaminem BHP obowiązującego na ćwiczeniach
2. Wyposażenie i organizacja pracowni hematologicznej
3. Antykoagulanty – rodzaje i mechanizmy działania
4. Pobieranie i przygotowanie materiału biologicznego do badań hematologicznych:
a.
Krew żylna i włośniczkowa
b. Szpik kostny
c.
Węzły chłonne
d. Śledziona
5. Automatyczne i manualne metody wykonywanie badań hematologicznych.
6. Oznaczanie objętości, gęstość i lepkość krwi owodowej.
7. Oznaczanie liczby erytrocytów
8. Oznaczanie stężenia hemoglobiny
9. Wskaźnik hematokrytowy
10. Wskaźniki czerwonokrwinkowe
a.
Średnia objętość krwinki czerwonej (MCV)
b. Średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC)
c.
Średnia masa hemoglobiny w krwince (MCH)
d. Rozpiętość rozkładu objętości krwinek czerwonych (RDW)
e.
Rozproszenie rozkładu stężenia hemoglobiny w krwinkach czerwonych (HDW)
11. Oznaczenie liczby retykulocytów
12. Badanie oporności osmotycznej erytrocytów
13. Oznaczenie liczby leukocytów
14. Odczyn opadania krwinek czerwonych
15. Podstawowe techniki przygotowania i barwienie preparatów cytologicznych krwi
obwodowej, szpiku kostnego i węzłów chłonnych.
16. Ocena preparatów cytologicznych krwi obwodowej. Leukogram.
17. Metodyka badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych
18. Ocena liczby i funkcji płytek krwi
19. Podstawowe badania laboratoryjne oceniające proces krzepnięcia krwi
a.
Stężenie fibrynogenu
b. Czas trombinowy (TT)
c.
Czas protrombinowy (PT)
d. Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
20. Podstawowe badania laboratoryjne oceniające proces fibrynolizy krwi
a.
Oznaczanie stężenia produktów degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP)
b. Oznaczanie stężenia fragmentów degradacji fibryny D-D (dimerów D)
c.
Oznaczanie stężenia fibryno peptydów A i B (FPA i FPB)
d. Oznaczanie stężenia plazminogenu (PA)
e.
Oznaczanie stężenia inhibitora aktywatorów plazminogenu typu-1 (PAI-1)
f.
Oznaczanie stężenia inhibitora aktywatorów plazminogenu typu-2 (PAI-2)
g. Oznaczanie stężenia 2 makroglobuliny.
21. Parametry morfologiczne krwi obwodowej – interpretacja wyników z uwzględnieniem
wieku i płci pacjenta
22. Hematologiczne aspekty ciąży.
23. Kontrola jakości badań hematologicznych i koagulologicznych.
Zalecane podręczniki:
1. Bomski H.: „Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne” PZWL, Warszawa
1995.
2. Pawelski S.: „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii” PZWL, Warszawa 1990
3. Maj S.: „Hematologia – podręcznik dla średnich szkół medycznych” PZWL,
Warszawa 1996
4. Janicki K.: „Hematologia” PZWL, Warszawa 2001
5. Krzemińska – Ławkowicz J., Maj S. : „Atlas hematologii klinicznej.” PZWL,
Warszawa 1993
6. Lewandowski K., Hellmann A.: „Cytologiczny atlas hematologiczny”
7. Mariańska B., Fabijańska-Mitek J., Windyga J.: „Badania laboratoryjne w
hematologii” PZWL, Warszawa 2006.
Plik z chomika:
ania.skipi4
Inne pliki z tego folderu:
Słownik mian anatomicznych (R. Aleksandrowicz) (2).pdf (41850 KB)
Fizjoterapia oddechowa - A. Rosławski, M. Woźniewski.pdf (73968 KB)
 Choroby Wewnętrzne Andrzej Szczeklik Tom 1.rar (1144945 KB)
 Choroby Wewnętrzne Andrzej Szczeklik TOM 2 (Kraków 2006).rar (999166 KB)
 ANATOMIA CZŁOWIEKA - TOMOGRAF I REZONANS - Moeller.pdf (234840 KB)


Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
 Anatomia
Anatomia ŚUM Katowice
 Anatomia1
Biochemia ŚUM Katowice
 Biofizyka
Download