Zadania domowe: Seria 9

advertisement
8.12.2004
18
Zadania domowe: Seria 9
Zadania domowe: Seria 9
Zadanie 9.1. (Wartości oczekiwane h r n i dla stanu podstawowego 6.2(93))
Elektron znajduje się w stanie podstawowym w atomie wodoropodobnym (spin elektronu zaniedbujemy). Odpowiednia funkcja falowa ma postać
ψ100 (~r) = R10 (r) Y00 (θ, ϕ)
przy czym radialna funkcja falowa R 10 (r) i harmonika sferyczna dane są wzorami
Z
R10 (r) = 2
a
3/2
Zr
exp −
,
a
Y00 (θ, ϕ) =
r
1
.
4π
A.) Obliczyć ogólne wyrażenie dla h r n i.
B.) Obliczyć dyspersję odległości elektronu od jądra: σ 2 (r) = h r 2 i − h r i2 .
C.) Jaka jest najbardziej prawdopodobna odległość elektronu od środka atomu? Odpowiedź
uzasadnić.
Wskazówka.
Z
∞
n!
dx xn exp(−ax) =
an+1
0
.
Zadanie 9.2. (Moment pędu i pęd radialny 6.5(96))
Elektron znajduje się w stanie podstawowym w atomie wodoropodobnym (spin elektronu zaniedbujemy). Odpowiednia funkcja falowa ma postać
u100 (~r) = R10 (r) Y00 (θ, ϕ)
przy czym
Z
R10 (r) = 2
a
3//2
Zr
exp −
a
A.) Obliczyć średnią wartość kwadratu momentu pędu h L̂2 i.
B.) Obliczyć średnią wartość rzutu momentu pędu na oś z: h L̂z i.
C.) Radialna składowa pędu jest w mechanice kwantowej zdefiniowana wzorem
∂
1
p̂r = −i~
+
∂r r
Obliczyć średnią wartość hp̂r i dla elektronu w stanie podstawowym w atomie wodoropodobnym.
Zadanie 9.3. (Konstrukcja funkcji falowej i moment pędu 6.6(97))
Stan elektronu w atomie wodoru, (bez uwzględniania spinu) opisywany jest funkcją falową
r
ψ(~r) = A exp −
a
x+y+z
gdzie a jest pewną stałą (jaki jest jej wymiar ?), natomiast A to stała normalizacyjna.
S.Kryszewski
MECHANIKA KWANTOWA
18
8.12.2004
19
Zadania domowe: Seria 9
A.) Rozłożyć powyższą funkcję falową na część radialną i kątowa, przy czym każda część ma
być oddzielnie unormowana.
B.) Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zmierzony w tym stanie kwadrat momentu pędu i
rzut momentu pędu na oś z wynoszą odpowiednio: 2~ 2 oraz 0.
Wskazówka. Pierwsze harmoniki sferyczne są następujące. Dla l = 0 mamy jedynie możliwe
m = 0. Natomiast dla l = 1 mamy trzy możliwe wartości m = −1, 0, 1. Wobec tego
Y00 (θ, ϕ) =
r
1
4π
Y1,0 (θ, ϕ) =
r
3
cos θ
4π
Y1,±1 (θ, ϕ) = ∓
r
3 ±iϕ
e
sin θ,
8π
Pożyteczna też jest całka oznaczona
Z
∞
0
dx xn e−ax =
n!
an+1
.
******************************
S.Kryszewski
MECHANIKA KWANTOWA
19
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards