Fizyka atomu

advertisement
Fizyka atomu. Zadania z kolokwium nr.2. Fizyka Stosowana.
1. Znaleźć najmniejszą możliwą energię elektronów w atomie helu oraz rozmiar atomu
helu.
2. Cząstka o masie m znajduje się w nieskończenie głębokiej jamie potencjału
jednorodnego. Potencjał wewnątrz wynosi zero. Szerokość jamy wynosi l. Wyznaczyć
możliwe energie tej cząstki oraz prawdopodobieństwo znalezienia jej w pierwszej
połówce jamy, jeżeli cząstka znajduje się w drugim stanie energetycznym.
3. Funkcja falowa elektronu w atomie wodoru ma postać:
100 
1

 a0

3
2
e

r2
a0

, gdzie : a 0  0,53 
Znaleźć energię elektronu w tym stanie, maksymalną wartość radialnej gęstości
prawdopodobieństwa i odległość od jądra w której ona występuje.
4. Elektron w atomie wodoru posiada główną liczbę kwantową 3 . Znaleźć nowe
wartości orbitalnego momentu pędu oraz momentu magnetycznego i dopuszczalne
wartości rzutu tych momentów.
Download