Lista zagadnień na egzamin z ekologii, semestr zimowy 2011/2012

advertisement
Lista zagadnień na egzamin z ekologii, semestr zimowy 2011/2012
Szanowni Państwo – na egzaminie nie należy się spodziewać pytań sformułowanych w tak
bezpośredni sposób. Dominować będą pytania problemowe. Jednak posiadanie wiedzy związanej z
poniższymi zagadnieniami pozwoli Państwu na rozwiązanie problemowych pytań podczas
egzaminu. Proszę również abyście Państwo potrafili interpretować wykresy, zobrazować za pomocą
wykresu zależność dodatnią lub ujemną.
Czym zajmuje się ekologia jako dziedzina nauki?
Jakie są metody weryfikowania hipotez związanych z ekologią?
Czym jest dobór naturalny? Jakie mogą być kierunki działania doboru naturalnego?
Czym jest dostosowanie (ang. fitness) – podać przykład
Czym są adaptacje? - podać przykłady
Jakie czynniki kształtują liczebność osobników w populacji? Czym jest pojemność środowiska?
Czym się różni dobór naturalny i dobór sztuczny?
Umieć analizować wykresy związane z rozkładem danej cechy/cech.
Czym są specjacje? Co wpływa na tempo specjacji?
Dlaczego dane cechy/zachowania zostały utrwalone u osobników danego gatunku?
Jaki jest mechanizm utrwalania cech/zachowań poszczególnych osobników?
Co może wpływać na tempo utrwalania cech/zachowań poszczególnych osobników?
W jakich kategoriach można odpowiedzieć na pytanie dlaczego? - umieć podać przykłady
Czy istnieje dobór grupowy? - odpowiedź uzasadnij.
Ekonomia wyboru ofiar.
Element ryzyka podczas zdobywania pokarmu.
Ewolucyjny wyścig zbrojeń: drapieżnik – ofiara, modelowe przykłady – adaptacje unikania
drapieżnika i im przeciwne – zdobycia ofiary.
Hipotezy wyjaśniające długotrwałą koegzystencję drapieżników i ofiar.
Kierunki i siła doboru naturalnego względem drapieżników i ofiar – czy są takie same? Odpowiedź
uzasadnij.
Czym jest konkurencja? Jakie założenia muszą zostać spełnione aby została utrwalona w efekcie
oddziaływania doboru naturalnego?
Dlaczego i w jakich warunkach organizmom opłaca się (jest to korzystniejsze) zajmować bogate w
zasoby (lub ubogie) środowisko?
Czym jest idealnie swobodne rozmieszczenie?
Czym jest terytorializm? W jakiej sytuacji jest opłacalny? Co może spowodować że terytorializm u
danej grupy osobników będzie okresowo zanikał?
Czym jest rozmieszczenie despotyczne?
W jakich okolicznościach organizmy będą broniły zasobów?
Jakie mechanizmy prowadzą do optymalizacji obrony zasobów?
Dlaczego obce osobniki mogą być tolerowane w obrębie terytorium?
Co może być przyczyną konkurencji międzygatunkowej? Od czego będzie zależał poziom tej
konkurencji?
Jakie są korzyści/koszty życia osobników w grupie?
W jakich okolicznościach podjęcie walki jest korzystne? Co wpływa na eskalację agresji pomiędzy
osobnikami?
Czym różni się strategia gołębia od strategii jastrzębia?
Czy istnieją ewolucyjne dowody, że osobniki unikają walki? Jakie?
Czym jest konflikt płci? Jakie są jego podstawy i skutki?
Czym jest dobór płciowy?
Co wpływa na intensywność doboru płciowego?
Czym jest dobór między-, wewnątrz- płciowy?
Jakich zagadnień dotyczy hipoteza Fishera oraz hipoteza upośledzenia?
Rodzaje systemów rozrodczych.
Zachowania samolubne i altruistyczne – korzyści i koszty – jakie warunki wpływają na utrwalenie
tego typu zachowań.
Czym jest dobór krewniaczy? Jakie są jego korzyści i koszty? Jakie założenia muszą zostać
spełnione aby zachowania altruistyczne wśród krewnych zostały utrwalone.
Czy zachowania altruistyczne są możliwe tylko pomiędzy krewnymi? Odpowiedź uzasadnij.
Kiedy możliwy jest dobór krewniaczy?
Dlaczego i w jakich okolicznościach mogą utrwalać się strategie oszustów?
Zagadnienia dotyczące czwartego wykładu dla osób wcześniej piszących egzamin:
Sukcesja roślin na poboczach nowo wybudowanych dróg.
Gatunki rodzime, nierodzime i inwazyjne w ekologii poboczy dróg.
Rozprzestrzenianie się roślin z poboczy na obszary przylegające.
Czynniki wpływające na śmiertelność zwierząt na drogach.
Fragmentacja środowiska – przyczyny i skutki
Metody łagodzenia ryzyka śmiertelności zwierząt na drogach.
Download