załączniku

advertisement
KAROL ROBERT DARWIN
I JEGO TEORIA
Karol Robert Darwin- (ur. 12 lutego
1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia
1882 w Downe) – angielski przyrodnik,
twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą
wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form autor publikacji, w których przedstawił
argumenty na poparcie swej tezy.
Teoria Darwina (darwinizm)- teoria rozwoju życia. Została przedstawiona przez Karola
Darwina w 1858 roku w dziele "O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o
utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt ".
Swoją teorię Darwin oparł na następujących obserwacjach i założeniach:
 gatunki są bardzo płodne, a liczba potomstwa przekracza liczbę
osobników, które osiągną wiek reprodukcyjny.
 liczebność populacji, z niewielkimi zmianami, pozostaje stała.
 źródła pokarmu są ograniczone, ale na przestrzeni czasu są
stosunkowo stabilne, wiąże się z tym "ślepa walka o byt".
 w obrębie gatunków rozmnażających się płciowo, właściwie nie ma
dwóch identycznych osobników.
 niektóre z tych zmienności bezpośrednio wpływają na zdolność
osobnika do przeżycia w danym środowisku.
 większość tych zmienności jest dziedziczna.
 osobniki mniej przystosowane do środowiska mają mniejsze zdolności
przeżycia i mniejsze szanse rozmnożenia się.
 osobniki lepiej przystosowane mają większe prawdopodobieństwo
przeżycia i tym samym reprodukcji.
 osobniki, które przeżyją, mają większe szanse na przekazanie swoich
dziedzicznych cech potomstwu.
Download