TEMAT 8 ZRODLA PROMIENIOWANIA JADROWEGO I JEGO

advertisement
Edukacja dla bezpieczeństwa kl. III
TEMAT 8
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO I JEGO SKUTKI
1. Wyjaśnienie pojęcia promieniowania jądrowego?
Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego
(promieniowanie gamma) przez jądra atomów.
Promieniowanie zachodzi podczas lub po przemianie promieniotwórczej lub w wyniku
przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii.
Rodzaje promieniowania :
2.
3.
 alfa,
 beta,
 gamma
Podstawowe źródła zanieczyszczeń substancjami promieniotwórczymi ?
Do podstawowych źródeł zanieczyszczeń substancjami promieniotwórczymi
należy promieniowanie emitowane w wyniku prób jądrowych , katastrof
okrętów o napędzie atomowym, wypadków w elektrowniach jądrowych.
Biologiczne skutki napromieniowania organizmu ludzkiego
Skutki i następstwa promieniowania zależą przede wszystkim od dawki
promieniowania tzn. od czasu , rodzaju i natężenia promieniowania .
Uszkodzenia popromienne ze względu na rodzaj ich następstw można podzielić
na :
 Uszkodzenia somatyczne – wpływają na procesy odpowiedzialne za
utrzymanie organizmu przy życiu
 Uszkodzenia genetyczne –naruszają zdolność organizmu do
prawidłowego przekazywania cech swemu potomstwu.
Skutkiem uszkodzeń somatycznych jest ostra choroba popromienna , która objawia się:
- bólami głowy
- niedokrwistość
- mdłościami
- wrzodziejące zapalenie gardła
- osłabieniem
- obniżenie odporności organizmu
- zmianami we krwi
- wypadanie włosów
- biegunka
4. Choroby popromienne u zwierząt
W wyniku oddziaływania promieniowania u zwierząt rozwija się choroba
popromienna .Przy napromieniowaniu dużymi dawkami zachodzą głębokie zmiany
w narządach i tkankach zwłaszcza w układzie krwionośnym.
© mgr Ryszard Gwóźdź
Edukacja dla bezpieczeństwa kl. III
Objawami tej choroby mogą być : niewykazywanie przez zwierzę zainteresowania
otoczeniem , rezygnacja z przyjmowania posiłku, błony śluzowe są lekko
przekrwione, na bokach ciała występują wybroczyny.
5. Skutki wchłonięcia dużych dawek promieniowania przez rośliny
Rośliny wchłaniają duże dawki promieniowania poprzez opadający na glebę pył
promieniotwórczy. Są one najbardziej wrażliwe w okresie wegetacji co przy dużej
dawce może zahamować ich wzrost , uszkodzenie lub zniszczenie.
6. Skażenie pyłem roślinnym żywności i wody
Skażenie takie występuje wtedy gdy artykuły spożywcze są nieopakowane, są na
otwartym terenie podczas opadu promieniotwórczego oraz u krów jeżeli są
karmione skażoną paszą
Jeśli mamy do czynienia z zbiornikiem otwartym wody to skażenie takie nie jest
zbyt groźne ale same spożycie wody z innych zbiorników może spowodować
skażenie .
© mgr Ryszard Gwóźdź
Download