Monitor_Rynku_Pracy_24

advertisement
informacja prasowa
Wyniki 24. edycji sondażu „Monitor Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad
Rekordowo wysoka rotacja na rynku pracy,
niepewność pracowników jednak nie spada.
Data:
12 lipca 2016 r.
Informacje dodatkowe:
Katarzyna Gurszyńska
Telefon:
+ 48 695 155 355
E-mail:
katarzyna.gurszynska
@randstad.pl
W trzeci kwartał roku wchodzimy z rekordowo wysokim poziomem rotacji na rynku
pracy. Aż 29% pracujących Polaków zmieniło miejsce pracy lub zajmowane stanowisko
od początku roku - pokazują najnowsze wyniki badania firmy doradztwa personalnego
Randstad. To najwyższy poziom rotacji zanotowany na przestrzeni pięcioletniej historii
badania. Wzrosła też nasza otwartość na zmianę pracy oraz przekonanie, że oferty są
dostępne na rynku. Nie maleją jednak obawy dużej grupy zatrudnionych odnośnie
możliwości utrzymania obecnego stanowiska. Z kolei w dłuższej perspektywie
czasowej, na tle krajów europejskich, mamy wyjątkowo optymistyczne przekonanie o
pozytywnym wpływie kryzysu demograficznego na zwiększenie możliwości zatrudnienia
najmłodszych i najstarszych wiekiem Polaków.
29% zmieniło pracę, 37% zakłada, że będzie musiało zmienić?
Wyniki poprzednich czterech kwartałów „Monitora Rynku Pracy” sugerowały, że rotacja na polskim rynku
pracy stabilizuje się na bardzo wysokim poziomie ok. 25%. Jednak najnowsze dane z II kwartału 2016
roku pokazują kontynuację trendu wzrostowego. Nastąpił wzrost wskaźnika rotacji o dalsze 4 punkty
procentowe w porównaniu do I kwartału 2016 roku i o 2 punkty procentowe w porównaniu rok do roku.
Plasuje to Polskę na pierwszym miejscu pośród badanych krajów europejskich.
Kolejny już kwartał najważniejszą przyczyną zmiany pracy było znalezienie lepszych warunków
zatrudnienia (44%) i osobiste pragnienie zmiany (26%). Jednak przez ostatnie półrocze rosło też
znaczenie zmian w strukturze firmy (co odczytać można jako raczej zwolnienie, a nie odejście pracownika)
i na tę przyczynę wskazywało aż 26% respondentów, którzy w minionym półroczu zmienili miejsce pracy.
Mimo wysokiej rotacji obserwujemy nadal niskie poczucie stabilności aktualnego stanowiska. Aż 37% osób
zadeklarowało co najmniej umiarkowane obawy, czy utrzymają obecną pracę w ciągu nadchodzącego
półrocza. To wzrost aż o 7 punktów procentowych wobec poprzedniej edycji, choć należy zwrócić uwagę,
że też tylko o 1 punkt procentowy więcej niż odnotowano na koniec 2015 roku.
Jak komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan: „Zwiększenie rotacji na
rynku pracy, z woli pracowników a nie pracodawców i to mimo, że maleje udział osób szukających nowej
pracy świadczy, że znalezienie lepszej pracy jest coraz łatwiejsze. Wynika to ze wzmocnienia siły
przetargowej pracowników wobec pracodawców. Rosły inwestycje i sprzedaż więc zwiększał się popyt na
pracowników, rosło zatrudnienie i malało bezrobocie, a podaż pracy jest ograniczona przez trend
demograficzny, niski wiek emerytalny i emigrację. Coraz więcej pracodawców sygnalizuje problem braku
pracowników. Silniejsze niż w innych państwach europejskich obawy o utratę pracy są uzasadnione,
ponieważ nasza gospodarka wymaga głębszej i szybszej restrukturyzacji niż gospodarki bardziej
rozwiniętych państw. Jedyną przewagą konkurencyjną większości naszych przedsiębiorstw, nie mających
kapitału, nowoczesnych technologii i silnych marek, jest elastyczność zatrudnienia. Na szczęście dla
naszego poczucia bezpieczeństwa wzrost obaw o utratę pracy jest równoważony przez wzrost optymizmu
co do możliwości znalezienia lepszej pracy, wynikający ze wzmocnienia pozycji pracowników na rynku
pracy.”
Elastyczna formuła zatrudnienia skłania do szukania pracy
Niepewność utrzymania obecnej posady nie oznacza jednak pesymizmu w ocenach przyszłych
perspektyw. Aż 72% badanych osób jest przekonanych o tym, że w ciągu półrocza może znaleźć nową,
podobną do obecnej pracę, a 77% widzi szansę znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia. Więcej wiary w
miękkie lądowanie po porzuceniu poprzedniego pracodawcy mieli w tej edycji wyłącznie Czesi (wskaźniki
odpowiednio 73% i 82%).
Z pewnością nie brakuje nam otwartości na zmianę pracy: indeks mobilności w najnowszej edycji badania
skoczył aż o 4 punkty i osiągnął wynik 111 punktów. Polska wyścignęła więc Wielką Brytanię i Francję,
zajmując pierwsze miejsce w Europie pod względem gotowości do odejścia od aktualnego pracodawcy.
Nie pomaga w tym zapewne przeciętna satysfakcja z wykonywanej pracy, jaką wyrażało 72% badanych w
naszym kraju – o 1 punkt procentowy mniej niż europejska średnia.
Jak zaznacza Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i public affairs firmy doradztwa personalnego
Randstad: „Otwartość nie oznacza jednak, że większość Polaków wysyła swoje CV i chodzi na rozmowy
rekrutacyjne. Jesteśmy zdecydowanie bardziej bierni. Aktywnie nowego miejsca pracy poszukuje jedynie
12% badanych, a mniej zobowiązująco rozgląda się za ciekawą ofertą - raczej czekając na telefon od
znajomego niż przeszukując ogłoszenia o pracę - dalsze 20% badanych.”
Krótkoterminowe plusy kryzysu demograficznego
W 24. edycji „Monitora Rynku Pracy” oceniono przygotowanie pracodawców do coraz bardziej
odczuwalnych zmian demograficznych: starzenia się społeczeństw i malejącej liczebności kolejnych
roczników wkraczających na rynek pracy. Problem zmniejszającej się liczby osób zdolnych do pracy
zauważają pracownicy z niemal wszystkich krajów. W Europie wyjątkiem jest Luksemburg, gdzie tylko
48% pracowników dostrzega to zagrożenie, podczas gdy w przypadku Włoch i Węgier odsetek wynosił
odpowiednio 91% i 88%, a w Polsce 78% (o 7 punktów procentowych więcej niż europejska średnia).
„Poszczególne kraje różnią się nie tylko strukturą demograficzną, ale także polityką imigracyjną,
skutecznością walki z wykluczeniem społeczno-zawodowym osób starszych, wiekiem emerytalnym, no
i wreszcie poziomem edukacji, świadomości oraz wrażliwości społecznej. Także gospodarki mogą być
różnie zorientowane i często już teraz jest oczywiste, że pracy zarobkowej będzie tam coraz mniej – to
jeden z powodów, dla których np. 27% Holendrów i 77% Holenderek pracuje mniej niż 36 godzin
tygodniowo. Dlatego względnie stare społeczeństwa Niemiec, Beneluksu czy krajów skandynawskich nie
muszą zamartwiać się o przyszłość – komentuje Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych i redaktor portalu Rynekpracy.org.
Pośród krajów europejskich to w Polsce pracownicy są najsilniej przekonani o tym, że nadeszły złote czasy
dla młodych pracowników (w wieku 18-30 lat), o których pracodawcy będą rywalizować. O tym, że w
najbliższej pięciolatce nadchodzą dla nich świetne perspektywy przekonanych było 77% respondentów,
podczas gdy kontynentalna średnia wynosiła 65%, a np. w Austrii i na Węgrzech wskazywało na to 47%
badanych. Kryzys demograficzny sprawia też, że polscy pracownicy widzą także nadzieję na poprawę
pozycji negocjacyjnej osób w wieku 55+: lepsze perspektywy przewidywało 52% respondentów.
Pokonała nas tylko Wielka Brytania (55%), a średnia europejska była o 8 punktów procentowych niższa
(44%). Tymczasem w Grecji, Czechach i Słowacji przekonanych w tym obszarze było tylko 1/4 badanych.
Pracodawcy raczej wspierają młodszych niż starszych
Czy jednak pracodawcy wychodzą tym wyzwaniom naprzeciw? Czy już teraz uczą się pozyskiwać
i utrzymywać kadry, których zdobycie będzie niebawem trudniejsze oraz bardziej kosztowne? Jeśli chodzi
o osoby w wieku 55+, to w ocenie samych pracowników najlepiej przygotowane są firmy w Niemczech,
Austrii i Szwajcarii. W tych niemieckojęzycznych krajach 51-53% ankietowanych sygnalizowało, że ich
zakład pracy aktywnie zabiega o utrzymanie starszych pracowników oraz rekrutuje ich na zwolnione
miejsca pracy. Europejska średnia to 44%, natomiast wskaźnik dla Polski wynosi jedynie 39%.
Młodych pracowników przyciągać próbują najczęściej pracodawcy ze Szwajcarii (69%) i Hiszpanii (68%),
europejska średnia wynosi tu 62%, a wskaźnik dla Polski – 59%. W każdym badanym kraju częściej
zdarzało się, by firmy zabiegały aktywnie o młodszych pracowników niż o starszych
– największa różnica występuje w Grecji (42 punkty procentowe), a najmniejsza w Danii (4 punkty
procentowe). Ta przewaga młodych bierze się częściowo z tego, że 70% respondentów w Europie (76%
w Polsce) przekonanych jest o tym, że osoby w wieku 55+ mają trudności w pozyskiwaniu nowych
umiejętności.
„Widzimy już teraz, że przy bardzo ambitnych planach zwiększenia zatrudnienia w całym kraju,
pracodawcom coraz trudniej o kandydatów. Rekrutacje się przeciągają, a kandydaci zwykle mogą
wybierać spośród kilku ofert pracy. Logika procesu rekrutacyjnego często jest jednak skupiona na dotarciu
do ludzi młodych. W takiej sytuacji wypracowanie strategii zatrudnienia i szkolenia, niedocenianych
obecnie starszych wiekiem, ale i dojrzalszych w doświadczenie pracowników może być istotnym autem w
rywalizacji firm na tym polu. Tym bardziej, że w związku z kurczeniem się liczebności wchodzących na
rynek pracy roczników, już nie długo zwiększenie różnorodności wiekowej zatrudnianej kadry będzie dla
firm koniecznością.”- komentuje Agnieszka Bulik.
“Monitor Rynku Pracy” jest kwartalnym sondażem realizowanym w 34 krajach Europy, Azji, Australii i obu
Ameryk (kraje biorące udział w badaniu: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechy,
Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Japonia, Kanada, Luksemburg, Malezja, Meksyk,
Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria,
Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy).
Badanie po raz pierwszy przeprowadzono w Polsce na początku 2010 roku.
Sondaż jest przeprowadzany poprzez ankiety on-line w grupie respondentów w wieku od 18 do 65 lat,
pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem osób samozatrudnionych).
Dobór prób dla badanych populacji jest przeprowadzany przez międzynarodowy instytut Survey Sampling
International. Próba w Polsce wynosi ok. 800, a w pozostałych krajach ok. 400 respondentów (w całym badaniu
udział bierze ok. 14 tys. osób).
Bieżąca, 24. edycja badania, została zrealizowana w maju i czerwcu 2016 r.
Randstad Polska Sp. z o.o. (część holenderskiego Randstad Holding nv) jest jedną z wiodących na
polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oferującą rozwiązania
w zakresie:

doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekrutacji i zarządzania dużymi
grupami pracowników tymczasowych w siedzibie Klienta (inhouse service),

rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, informatyki,
produkcji i łańcucha dostaw,

długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez oddelegowanie ich do
pracy w siedzibie Klienta, zachowującego kontrolę nad personelem,

Assessment i Development Center oraz projektów outplacementowych,

administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową.
Randstad działa poprzez sieć blisko 120 biur regionalnych, zlokalizowanych w głównych miastach Polski.
Blisko 1000 pracowników firmy obsługuje ponad 2050 klientów, do których oddelegowuje codziennie
średnio 26.000 pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych realizowanych jest blisko
1500
projektów
rocznie.
Wysoką
jakość
usług
firmy
potwierdza
pierwszy
uzyskany
w branży certyfikat ISO 9001:2008.
Więcej o naszej firmie na stronie: www.randstad.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Gurszyńska
Communications Manager Randstad
Tel.: 695-155-355
E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards