Aktywne poszukiwanie pracy

advertisement
kwiecień 2009
Zasady ogólne aktywnego poszukiwania pracy
pełne zaangażowanie
podczas szukania pracy
wytrwałość i odporność na
początkowy brak rezultatów
duża ilość czasu poświęcona
na szukanie pracy
konsekwencja w działaniu
wykorzystanie wszystkich możliwości
szukania pracy – media, Internet, kontakty
prywatne ...
Jak pracodawcy znajdują pracowników?
Źródła informacji o
potencjalnych pracownikach
Aktywność pracodawcy
Sieć kontaktów osobistych i
prywatnych
Przygotowanie ofert dla przyszłych
pracowników na podstawie przekazów
ustnych (sieci kontaktów), referencji
innych pracowników
Oferty pracy składane bezpośrednio do
firm
Studiowanie ofert złożonych w firmie
Firmy konsultingowe
Rekrutacja w szkołach i na wyższych
uczelniach
Agencje pośrednictwa pracy,
headhunterzy (tzw. „łowcy głów”)
Przeglądanie podań o pracę
Drobne ogłoszenia
Przeglądanie drobnych ogłoszeń
Etapy aktywnego
poszukiwania pracy
I. Opracowanie własnego profilu zawodowego
1)
Zgromadzenie wszystkich posiadanych świadectw, dyplomów,
certyfikatów – sporządzenie ich dokładnej zestawienia z pełnym opisem
każdego dokumentu
2)
Opracowanie własnej „historii zawodowej” – listy wszystkich,
najdrobniejszych nawet pracodawców z pełnym opisem zawierającym
m.in.
nazwę pracodawcy, czasokres pracy (od – do), d
dokładny opis wszystkich wykonywanych czynności,
zakres odpowiedzialności, awanse, uzyskane wyróżnienia, pochwały, nagrody,
szczególne zdarzenia w czasie pracy u danego pracodawcy (jeżeli takie wystąpiły), np.
prace realizowane za granicą, inne prace, na które warto zwrócić uwagę potencjalnego
pracodawcy
•
•
•
•
3)
Opracowanie listy swoich preferencji zawodowych :

Jaką pracę chcielibyśmy wykonywać?

Co jest dla nas najważniejsze?
Czego oczekujemy ody pracodawcy?

Alternatywnie (zwłaszcza przy problemach w określeniu własnych preferencji) –
skorzystanie z usług doradcy zawodowego
II. Analiza rynku pracy
Odniesienie swoich oczekiwań i możliwości do realiów
1)
2)
Znalezienie maksymalnej ilości informacji o interesującym nas
obszarze rynku pracy

perspektywy rynku,


brak lub nadmiar pracowników,
aktualne oczekiwania pracodawców w zakresie kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia lub innych wymagań specyficznych dla
branży (np. znajomości języków obcych, preferencji wiekowych,
zdrowotnych itp.)
Skonfrontowanie analizy rynku pracy z naszymi preferencjami
zawodowymi
Rezultat:
 zawężenie obszaru poszukiwania pracy
 zmodyfikowanie ścieżki kariery zawodowej określonej w
profilu osobowościowym
 uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
III. Przygotowanie wszystkich
potrzebnych dokumentów
życiorys
referencje, certyfikaty,
dyplomy etc.
list motywacyjny
IV. Szukanie ofert pracy
targi pracy
rodzina i znajomi
agencje pośrednictwa
pracy
Internet
uczelniane Biura Karier
prasa , radio, telewizja
urzędy pracy
Warto również bezpośrednio zgłaszać się do firm –
niezależnie od prowadzonej rekrutacji !
WSKAZÓWKI
 Poinformujmy jak najwięcej osób o tym, że szukamy pracę, a zwłaszcza
rodzinę i przyjaciół
 Każdego dnia miejmy gotowy plan działania – co i kiedy zrobić, aby znaleźć pracę
 Zawsze nośmy ze sobą „wzór” listu motywacyjnego i CV – nigdy
nie wiadomo kiedy nadarzy się okazja do ich złożenia


Swoje zgłoszenia składajmy wcześnie rano – będziemy mieli więcej
czasu na przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
Zapomnijmy, o tym „co dostępne” – szukajmy pracy, której naprawdę chcemy!
PRZYDATNE ADRESY
www.praca.gov.pl
www.eures.praca.gov.pl
www.pracuj.pl
www.jobpilot.pl
www.kariera.pl
www.praca.pl
www.4job.pl
otopraca.pl
www.gazetapraca.pl
praca.wp.pl
www.praca.eurostudent.pl
www.monsterpolska.pl
www.twojakariera.pl
gowork.pl
KONIEC
Download