dr Marcin Polakowski

advertisement
dr Marcin Polakowski
Adres email: [email protected]
Dyżur: czwartek, godz. 12:30-13:30, pokój 230
Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo społeczne, kulturowe i ekonomiczne;
marketing polityczny; współczesna teoria demokracji i mediów; filozofia i etyka polityki
Najważniejsze publikacje:
Wybrane artykuły naukowe:
1. Ideowe podstawy integracji europejskiej. Źródła, konteksty, przemiany, [w:]
Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe,
red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008, s. 319-329.
2. Koncepcja teoretyzowania politycznego Michaela Oakeshotta, „Athenaeum. Polskie
Studia Politologiczne”, nr 22, 2009, s. 43-57.
3. Johna Graya krytyka podstaw modernistycznych i postmodernistycznych projektów
politycznych, „Świat Idei i Polityki”, nr 9, 2009, s. 31-50.
4. Źródła filozofii politycznej Hobbesa w ujęciu Michaela Oakeshotta, „Dialogi
Polityczne”, nr 12, 2009, s. 99-115.
5. Religijne źródła kryzysu kultury a kondycja polityki w ujęciu Philipa Rieffa, [w:] W
poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, red. U.
Cierniak, A. Szyndler, Częstochowa 2010, s. 173-182.
6. Modernizacja po demokratyzacji. Publicystyka polityczna „Dziennika” w latach
2006-2009, [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, red. A.
Lewandowski, A. Meller, W. Wojdyło, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s.
417-429.
7. Znaczenie interpretacji w politologii. Zarys interpretacjonistycznej teorii polityki, [w:]
Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, red. Ł.
Młyńczyk, B. Nitschke, Toruń 2013, s. 152-168.
8. Konserwatyzm wobec współczesności. Przypadek myśli politycznej Michaela
Oakeshotta, „Prawo i Więź”, nr 12, 2015, s. 35-49.
9. Bezpieczeństwo i stabilność demokracji w kontekście nowolewicowych koncepcji
Ernesto Laclaua i Chantal Mouffe, „Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie”, nr 4,
2016, s. 214-226.
Przekłady książek naukowych (z języka angielskiego):
1. Tim Jackson, Dobrobyt bez wzrostu. Ekonomia dla planety o ograniczonych
możliwościach, Toruń 2015, ss. 294.
Wybrane przekłady tekstów naukowych (z języka angielskiego):
1. José Casanova, Sekularyzacja przemyślana na nowo: globalna perspektywa
porównawcza, „Teologia Polityczna”, nr 5, 2009, s. 101-114.
2. Allan Bloom, Giganci i karły: ‘Podróże Guliwera’ w zarysie, „Dialogi Polityczne”, nr
11, 2009, s. 277-297.
3. Michael Oakeshott, Leo Strauss o Hobbesie, „Dialogi Polityczne”, nr 12, 2009, s. 8598.
4. Bruce Douglass, Okrojona Ewangelia. Krytyka Voegelinowskiej interpretacji
chrześcijaństwa, [w:] Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, red.
M. J. Czarnecki, A. Miętek, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2010, s. 237-253
5. Thomas Heilke, Kto jest sługą Bogą? Teologia polityczna w filozofii polityki Erica
Voegelina, [w:] Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, red. M. J.
Czarnecki, A. Miętek, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2010, s. 303-325
6. Elizabeth Asmis, Stoicyzm Marka Aureliusza, [w:] Teoria i praktyka polityczna Marka
Aureliusza, red. K. Marulewska, Fundacja Świętego Mikołaja-Centrum Europejskie
Natolin, Warszawa 2010, s. 7-42.
7. Allan Bloom, Romeo i Julia, „Kronos. Metafizyka – kultura – religia”, nr 3, 2011, s.
45-62.
Download