mysl-polityczna-starozytnych

advertisement
MYŚL POLITYCZNA INDII STAROŻYTNYCH Wprowadzenie Zasadniczy wpływ na
formowanie się państwowości tego regionu miała ekspansja Ariów
Ariowie wprowadzili podział społeczeństwa na warny (barwy) oraz kasty Religia i kultura „Wedy”,
„Rygweda”- 4 stany, reinkarnacja
Braminizm przechodzi ewolucją przybierając postać dżinizmu oraz buddyzmu
Buddyzm - 6w. p.n.e. - proces ewolucji dokonuje się według starych praw przyczynowości, którym
podlegają także bogowie; obraz idealnego społeczeństwa: bezklasowego, rządy sprawowane przez
zgromadzenie ludowe, bez własności prywatnej
Rodzaj kontynuacji braminizmu - hinduizm - „Mahabharata” i „Ramajana” - podkreśla rolę
braminów, naczelny nakaz - izolacja od warstw niższych Idee polityczne Asioki (3w. p.n.e.)
Asioka zakończył proces jednoczenia Indii Północnych i Środkowych
Dhamma - sprawiedliwość, uzupełniana przez prawo pisane i zwyczaj, orędzia Asioki - zaniechanie
przemocy, tolerancja religijna; dharma
Troska o dobro poddanych
Po upadku imperium idea jedności Dekanu przetrwała
Myśl polityczna starożytnych Indii i Chin
Myśl polityczna Indii - wykład
etyka - NORMY MORALNE
Myśl polityczna
referat - hinduizm
Hinduizm- opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download