Sprawdzian wiadomości z historii

advertisement
Sprawdzian wiadomości z historii- klasa II gimnazjum
„Epoka wielkich odkryć geograficznych, renesansu
i reformacji”
1. Przyporządkuj odkrycia do odkrywców:
a. Bartłomiej Diaz
a. Ameryka
b. Vasco da Gama
b. Przylądek Dobrej Nadziei
c. Krzysztof Kolumb
c. Droga morska do Indii
2. Reformacja to:
a. reforma waluty
b. wielki ruch religijny w XVI wieku
c. reforma rolna
3. Do religii przyporządkuj – jej twórcę i rok powstania:
1517, 1534, 1536 – Jan Kalwin, Marcin Luter, Henryk VIII
a. anglikanizm
b. luteranizm
c. kalwinizm
4. Ile tez przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze Marcin Luter w
1517 roku?:
a. 87
b. 95
c. 102
5. Religie, utworzone w XVI nazwano:
a. muzułmańskimi
b. protestanckimi
c. buddyjskimi
6. Wyjaśnij pojęcie:
- odrodzenie - ......................................................................................
..............................................................................................................
7. Wymień twórców włoskiego odrodzenia:
a............................................................................................................
b............................................................................................................
c..............................................................................................................
8. Wskaż zdanie fałszywe - Ferdynand Magellan odkrył:
a. Ocean Spokojny
b. Cieśninę Magellana
c. Wyspy Azory
9. Które z państw nie wzięło udziału w odkryciach:
a. Hiszpania
b. Niemcy
c. Portugalia
10.Uporządkuj chronologicznie odkrycia – stawiając cyfry od 1 do 4:
a. Pierwsze opłynięcie kuli ziemskiej
b. Odkrycie Ameryki
c. Dopłynięcie do Przylądka Dobrej Nadziei
d. Odkrycie drogi morskiej do Indii
11. Podkreśl prawidłową odpowiedź –
Krzysztof Kolumb był:
a. Portugalczykiem
b. Hiszpanem
c. Włochem
12. Połącz strzałką twórcę z jego dziełem:
a. Mikołaj Kopernik
a. „O poprawie Rzeczypospolitej”
b. Jan Kochanowski
b. „O obrotach sfer niebieskich”
c. Andrzej Frycz Modrzewski c. „Treny”
Opracowała mgr Helena Cabanek
Download