Propozycje lektur:

advertisement
1. Afryka i (post)kolonializm, red. A. Pawłowska, J. Sowińska–Heim, Łódź 2016.
2. Armbruster J. Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław 2012.
3. Audisio G., Chiara A., Twórcy zjednoczonej Europy: Robert Schuman, Konrad
Adenauer, Alcide de Gasperi, Warszawa 2016.
4. Azjatyckie pogranicza kultury i polityki, red. J. Marszałek–Kawa, K. Kakareko, Toruń
2017.
5. Balcerak W., Liga Nadziei. Z dziejów Ligi Narodów, Warszawa 2011.
6. Barburska O., Milczarek D., Polityka wschodnia Unii Europejskiej. Porażka czy
sukces, Warszawa 2014.
7. Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, red. W. Lizak, A.M.
Solarz, Warszawa 2015.
8. Bliżej Azji. Współczesna wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Ł. Gacek, R.
Kwieciński, E. Trojnar, Warszawa 2017.
9. Bojko K., Izrael, a aspiracje Palestyńczyków 1987 – 2006, Warszawa 2006.
10. Bonczol Ł, Zrozumieć Indonezję. Nowy Ład generała Suharto, Warszawa 2012.
11. Bonczol Ł., Timor Wschodni. Od reliktu kolonializmu do problemu
międzynarodowego, Wrocław 2008.
12. Borkowski P.J., Zamięcki Ł., Relacje Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa.
Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe, Warszawa 2012.
13. Ciechanowski G., Operacje pokojowe ONZ w XX wieku, Toruń 2013.
14. Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2013.
15. Czulda R., Iran 1925 – 2014. Od Pahlawich do Rouhaniego, Warszawa 2014.
16. Dalajlama XIV, Dalajlama nieznany. Niezwykła siła przebaczania, Gliwice 2010.
17. Davidson B., Społeczna i polityczna historia Afryki w XX w., Warszawa 2011.
18. Dylematy Unii Europejskiej, red. M. Gołda–Sobczak, W. Sobczak, Poznań 2016.
19. Ebadi S., Broniłam ofiar. Pamiętnik z Iranu, Warszawa 2007.
20. Europa w działaniu. O szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego, red. P.
Żuk, Warszawa 2007.
21. Ferguson N., Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat,
Warszawa 2007.
22. Frankowski P., Słomczyńska I., Unia Europejska Afryka Subsaharyjska.
Uwarunkowania – Mechanizmy – Efektywność współpracy, Lublin 2011.
23. Gaddis J.L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007.
24. Gadkowski T., Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystywania energii
atomowej, Poznań 1985.
25. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, t.
1-2, Warszawa 2013.
26. Gelvin J.L., Konflikt izraelsko – palestyński, Kraków 2009.
27. Gołębiewski J., Zasady bezpieczeństwa. Standardy europejskie, Warszawa 2017.
28. Gore A., Nasz wybór. Plan przezwyciężenia kryzysu klimatycznego, Katowice 2010.
29. Gore A., Niewygodna prawda. Apel o ratowanie naszej planety przed katastrofalnymi
skutkami globalnego ocieplenia, Katowice 2007.
30. Gore A., Zamach na rozum, Katowice 2008.
31. Góralczyk B., Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach,
Warszawa 1999.
32. Halliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych: władza, polityka i
ideologia, Kraków 2009.
33. Historia zimnej wojny. Geneza, red. M.P. Leffler, O.A. Westad, Oświecim 2017.
1
34. Huppert U.J., Izrael w cieniu fundamentalizmów, Toruń 2016.
35. Iliffe J., Afrykanie. Dzieje kontynentu, Kraków 2011.
36. Indyk M.S., Lieberthal K.G., O'Hanlon M.E., Zmieniając historię. Polityka
zagraniczna Baracka Obamy Warszawa 2013.
37. Jagusiak B., Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego w Unii
Europejskiej, Poznań 2016.
38. Kamiński T., Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskie wobec Chin, Łódź
2015.
39. Kapstein M.T., Tybetańczycy, Kraków 2010.
40. Kimball W., Roosevelt, Churchill i II wojna światowa, Warszawa 1999.
41. King M.L., Dlaczego nie możemy czekać, Warszawa 1967.
42. Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996 [i późn.].
43. Kissinger H., O Chinach, Wołowiec 2014.
44. Kissinger H., Porządek światowy, Wołowiec 2016.
45. Kollmar–Paulenz K., Tybet. Zarys historii, Warszawa 2009.
46. Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w II
połowie XX wieku), Toruń 2013.
47. Kumar S., Matka Teresa z Kalkuty, Radom 2010.
48. Kundzewicz Z.W., Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu, Warszawa 2013.
49. Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. w. Michowicz, R. Łoś, Łódź 2008.
50. Lubina M., Pani Birmy Aung San Suu Kyi. Biografia polityczna, Warszawa 2015.
51. Łoś R., Konflikty w Sudanie, Warszawa 2013.
52. Majd H., Demokracja Ajatollahów: wyzwanie dla Iranu, Kraków 2011.
53. Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa
2011.
54. Michałowska G., Problemy praw człowieka w Afryce, Warszawa 2013.
55. Modrzyńska J., Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i
Pacyfiku, Warszawa 2010.
56. Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red.
A.W. Jelonek, Kraków 2011.
57. Orzechowski M., Domańska A., Wolny Tybet, wolne Chiny, Warszawa 2008.
58. Oser, Tybet płonie, Warszawa 2016.
59. Pappe I., Czystki etniczne w Palestynie, Warszawa 2017.
60. Perez S., Landau D., Ben Gurion. Żywot polityczny, Wołowiec 2013.
61. Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, red. W. Bokajło, A. Pacześniak,
Wrocław 2016.
62. Poettering H.G., Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga,
Warszawa 2015.
63. Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu, red. J.
Marszałek-Kawa, Z. Girzyński, Toruń 2017.
64. Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, red. W. Fehler,
K.P. Marczuk, Warszawa 2015.
65. Popiuk–Rysińska I., Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów
Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.
66. Półwysep Koreański, red. J. Rowiński, O. Pietrewicz, Toruń 2014.
67. Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka, red. K. Derwich, M.
Kania, Kraków 2014.
68. Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S.
Gajewski, M. Nowak–Parelusz, Toruń 2016.
69. Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji, red. S. Gardocki, Toruń 2017.
2
70. Regina–Zacharski J., Rwanda. Wojna i ludobójstwo, Warszawa 2012.
71. Rogalska–Marasińska A., Humanizm, dialog, tożsamość. Edukacja europejska na tle
wyzwań globalnych, Łódź 2010.
72. Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego,
red. M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2017.
73. Rotter A.J., Bomba atomowa. Świat wobec zagrożenia, Warszawa 2011.
74. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, red. M. Łubina, M. Smole,
Kraków 2011.
75. Rusinowa I., Martin Luther King Jr. 1929 – 1968, Warszawa 2014.
76. Sasnal P., Pseudostabilizacja. Problemy współczesnej polityki USA na Bliskim
Wschodzie, Warszawa 2016.
77. Schell J., Prawdziwa wojna. Wietnam w ogniu, Wołowiec 2017.
78. Siccardi C., Matka Teresa. Wszystko zaczęło się w mojej ziemi, Pelplin 2010.
79. Słomczyńska I., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: uwarunkowania,
struktury, funkcjonowanie, Lublin 2007.
80. Sokalski H.J. Odrobina prewencji. Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w
Macedonii, Warszawa 2007.
81. Stafford D., Churchill i tajne służby, Kraków 1999.
82. Szczecińska–Musielak E., Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu, Warszawa 2015.
83. Tebinka J., "Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa". Winston S. Churchill
a Polska, Warszawa 2014.
84. Turczyński P., Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie,
Wrocław 2011.
85. Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów zachodnich,
Marlena Drygiel – Bielińska, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2016
86. Vachon M., Buntownicy bez granic, Warszawa 2007.
87. Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych
Ameryki w latach 2001 – 2009, Kraków 2014.
88. Weir W., Przegrane zwycięstwa, Warszawa 2011.
89. White B., Apartheid izraelski. Przewodnik dla początkujących, Warszawa 2010.
90. Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, red. M.
Madej, Warszawa 2017.
91. Yousafzai, M., Lamb C., To ja, Malala. Historia pakistańskiej dziewczynki, która z
narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji, Warszawa 2014.
92. Zachara M., Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w amerykańskiej polityce
zagranicznej po zakończeniu zimnej wojny, Kraków 2010.
93. Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, red. A.
Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Warszawa 2012.
94. "Żelazne Damy" Trzeciego Świata: Pokojowa Nagroda Nobla 2011, red. I. Penier,
Łódź 2013.
3
Download