Specjalność: Pośrednictwo finansowe

advertisement
Specjalność: Pośrednictwo finansowe – bankowość i ubezpieczenia
Specjalność ta wyposaża studentów w wiedzę z zakresu świadczenia usług w obszarze
bankowości i ubezpieczeń, a także marketingu produktów finansowych, negocjacji, komunikacji
oraz etyki pośrednika finansowego. Otrzymują oni wiedzę niezbędną do współpracy instytucji
finansowych a zwłaszcza banków, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych przede wszystkim
z klientami indywidualnymi i gospodarczymi. Mają oni wiedzę o głównych produktach
finansowych, potrafią przeanalizować podstawowe dokumenty finansowe związane
z oferowanymi produktami instytucji finansowych w tym w szczególności banków i zakładów
ubezpieczeń. Uzyskaną wiedzę mogą wykorzystać w pośrednictwie finansowym, które obejmuje
usługi bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne a nawet podatkowe, zarządzania ryzykiem
i finansowania.
Absolwenci tej specjalności mogą aplikować na różne stanowiska w instytucjach pośrednictwa
w zakresie usług finansowych i doradztwa oraz w sektorze bankowym, emerytalnym
i ubezpieczeniowym. Mogą to być stanowiska:







analityk ryzyka kredytowego,
aktuariusz
agent ubezpieczeniowy,
broker ubezpieczeniowy,
maklera,
doradca inwestycyjny lub finansowy,
kontroler i analityk finansowy,
Ponadto mogą zostać zatrudnieni w działach funduszy inwestycyjnych (w tym private-equity),
w firmach konsultingowych (sporządzanie wniosków kredytowych i wniosków o dotacje z UE),
w fundacjach, stowarzyszeniach, w instytucjach ubezpieczeniowych.
W ramach przedmiotów do wyboru oraz specjalnościowych student otrzymuje ofertę
następujących obszarów tematycznych:








rynek usług ubezpieczeniowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe,
system ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczenia narzędziem zarządzania ryzykiem,
private banking,
etyka w pośrednictwie finansowym,
zarządzanie ryzykiem kredytowym.
Download