Ekonomia–Demokracja–Autorytaryzm

advertisement
1
Ekonomia–Demokracja–Autorytaryzm
VII spotkanie Klubu PL_RU
Noty uczestników
Denis Burakow (ur. 1990) – licencjat Moskiewskiego Państwowego Instytutu
Stosunków Międzynarodowych, magister Josef Korbel School of International Studies na
Uniwersytecie w Denver, absolwent Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej
(dawniej Szkoła Badań Politycznych).
Zainteresowania naukowe: metodologia polityczna, teoria demokratyzacji, sektor
publiczny w systemach demokratycznych. Publicysta gefter.ru, International Affairs
Review, Informatora Rosysjkiej Rady d/s Międzynarodowych, Wiedomosti, „Żelazny
zapas”, „Obszczaja Tetradź” i w szeregu innych czasopism.
Iryna Czeczel (ur. 1975) – historyczka, dr. Redaktor naczelna magazynu internetowego
„Gefter.ru”. Dyrektorka Programu Edukacyjnego Fundacji Efektywnej Polityki. W latach
1998–2012 wykładowczyni Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w
Moskwie. Autorka licznych publikacji z zakresu historiografii, dziejów ZSRR oraz historii
myśli społecznej okresu pierestrojki, a także analizy politycznej.
Spasimir Domaradzki (ur. 1977) – politolog, adiunkt na Wydziale Ekonomii i
Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Stypendysta Wilbur Foundation oraz Russel Kirk Center,
długoletni obserwator wyborów na Ukrainie z ramienia OBWE. Członek Team Europe
przy Przedstawicielstwie KE w Polsce. Ekspert II edycji Prezydenckiego Programu
Eksperckiego „Laboratorium Idei” w Kancelarii Prezydenta RP. Stale publikuje w
czasopiśmie „Res Publica Nowa”.
Krzysztof Iszkowski (ur. 1978) – socjolog polityki, dr. Członek zespołu redakcyjnego
„Liberté!”. W latach 2012-2014 dyrektor Planu Zmian – eksperckiego zaplecza Twojego
Ruchu. Między 2010 a 2013 wykładał integrację europejską i stosunki międzynarodowe
w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). W
latach 2008-2010 analityk społeczno-ekonomiczny w Komisji Europejskiej. Był
dziennikarzem „Tygodnika Idei Europa” (dodatku do „Faktu” i „Dziennika”), a wcześniej
– dwutygodnika „Unia&Polska”, „Krytyki Politycznej” oraz czeskiego tygodnika
„Respekt”. Wydał Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji (2009).
1
2
Łukasz Jasina (ur. 1980) – historyk, publicysta, komentator. Doktoryzował się w
Instytucie Sztuki PAN. Szef działu wschodniego zespołu „Kultury Liberalnej”. Pracownik
Muzeum Historii Polski, współpracownik Harvard Ukrainian Research Institute.
Specjalizuje się w historii filmu brytyjskiego i radzieckiego oraz analizie współczesnych
procesów kulturowych na obszarze postradzieckim.
Leszek Jażdżewski (ur. 1982) – Redaktor naczelny „LIBERTÉ!” – liberalnego kwartalnika
idei, portalu i think tanku. Publicysta i komentator, m.in. w „Gazecie Wyborczej”,
„Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Wprost”, TOK FM, TVP. Absolwent Marshall Memorial
Fellowship. W gronie 25 liderów na kolejnych 25 lat wytypowanych przez „Teraz Polska”.
Rafał Kalukin (ur. 1974) – polski dziennikarz i komentator polityczny. Publicysta
„Newsweek Polska”. Studiował psychologię, pracował w „Głosie Wybrzeża”, „Gazecie
Gdańskiej”, „Gazecie Wyborczej” („Duży Format”) i we „Wprost”.
Tomasz Kasprowicz (ur. 1980) – przedsiębiorca, naukowiec, publicysta. Prowadzi firmę
w branży IT na terenie południowej Polski. Doktor finansów, adiunkt w Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi roli ryzyka w
podejmowaniu decyzji. Odpowiada za dział Ekonomia w kwartalniku „Res Publica
Nowa”. Publikował m.in. w „Polityce”, „Wprost”, „Gazecie Bankowej”, Reporter,
„Visegrad Insight”, obserwatorfinansowy.pl i wielu innych.
Paweł Kazarin (ur. 1983) – dziennikarz i publicysta. Korespondent „Radia Swoboda”
publicysta portalu „Slon.ru”, moskiewskiego centrum Carnegie i „Ukraińskiej Prawdy”
Specjalizuje się w analizie politycznej krajów b. ZSRR, a także stosunków ukraińskorosyjskich. Współpracuje z wieloma ukraińskimi mediami. Urodził się i wychował w
Symferopolu na Krymie. W latach 2012-14 pracował w Moskwie, obecnie mieszka i
pracuje w Kijowie.
Anastazja Kirilenko (ur. 1984) – dziennikarka śledcza, była korespondentka „Radia
Swoboda”. W swoim najbardziej znanym projekcie zajmowała się nielegalnymi
działaniami Władimira Putina w Petersburgu w początkach lat 90. Absolwentka
Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Prawa na Uniwersytecie w Nowosybirsku
Ekonomii i Zarządzania w 2006 roku.
Filip Konopczyński - członek Zarządu Fundacji Kaleckiego, absolwent prawa i
kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych UW. Współpracownik Instytutu Lecha Wałęsy i Wyższej Szkoły Nauk
Społecznych Pedagogium, gdzie odpowiada za organizację projektów badawczych i
społecznych.
2
3
Piotr Koryś (ur. 1974) - historyk gospodarki i ekonomista, dr, adiunkt na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik i członek Rady
Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Agaton Koziński (ur. 1975) – dziennikarz, publicysta dziennika „Polska The Times”.
Poprzednio pracował m.in. w Polskiej Agencji Prasowej, „Wprost”. Były redaktor
naczelny miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej”. Regularny komentator radiowy i
telewizyjny w audycjach poświęconych sprawom krajowym i zagranicznym.
Dominika Kozłowska (ur. 1978) – redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, dr nauk
humanistycznych w zakresie filozofii, publicystka. Specjalizuje się w tematach
dotyczących społecznych przemian religijności, sporów światopoglądowych, relacji
państwo-Kościół, wielokulturowości i problemów mniejszości. Członkini Rady Fundacji
na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. Współpracowniczka
Radia Kraków, w którym m.in. prowadzi audycję „Znak na głos”. Publikuje także w
„Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”.
Jarosław Kuisz ( ur. 1976) – redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”. Historyk państwa i
prawa, dr, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim oraz chercheur étranger associé w
Institut d’histoire du temps present, CNRS w Paryżu. Wykładowca w Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Collegium Artes
Liberales UW. Laureat nagrody tygodnika „Polityka” – „Zostańcie z nami”. Visiting scholar
m.in. na: University of Chicago (2014), University of Oxford (2016).
Michał Łuczewski (ur. 1979) – socjolog, psycholog, metodolog. Dyrektor programowy
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Redaktor
naczelny antydyscyplinarnego pisma "Stan Rzeczy", członek redakcji „44/Czterdzieści i
Cztery”. Wydał m.in.: Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich (z
Adrianną Kupidurą i Przemysławem Kupidurą, 2011), Odwieczny naród. Polak i katolik w
Żmiącej (2012) i Solidarity Step by Step // Solidarność krok po kroku (2015).
Bartłomiej E. Nowak (ur. 1978) – politolog, dr nauk ekonomicznych. Szef katedry
stosunków międzynarodowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Stypendysta
Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-14) i były dyrektor wykonawczy Centrum
Stosunków Międzynarodowych (2010-13). Pracował też w Parlamencie Europejskim
(2004-2009) oraz przy Konwencie ds. Przyszłości Europy (2002-2003).
Łukasz Pawłowski (ur. 1985) – psycholog i socjolog, sekretarz redakcji oraz felietonista
„Kultury Liberalnej”. Pisze o polskiej i amerykańskiej scenie politycznej. Doktor nauk
społecznych (praca dotyczyła współczesnych teorii demokracji). Były stypendysta w
Indiana University oraz academic visitor na University of Oxford. W latach 2009–2010
redaktor Tygodnika Idei "Europa”, dodatku do "Dziennika". W 2014 roku otrzymał
3
4
nagrodę Narodowego Banku Polskiego w kategorii najlepszy wywiad ekonomiczny roku
za rozmowę z prof. Michaelem Sandelem.
Jekaterina Romanowa (ur. 1978) – ekonomistka dr, wykładowca na uniwersytecie im.
Łomonosowa, adiunkt w Instytucie Europy RAN, specjalizuje się w geografii społecznoekonomicznej, ekonomii Niemiec, i pozostałych krajów europejskich, procesami
integracji UE, polityką regionalną, rozwojem innowacyjnym i współpracą rosyjskoniemiecką.
Aleksander Smolar (ur. 1940) – politolog, publicysta, prezes Zarządu Fundacji im.
Stefana Batorego. Członek ECFR oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w
Wiedniu. W latach 1971-1989 na emigracji politycznej. W 1974 roku współzałożyciel i
redaktor naczelny kwartalnika politycznego „Aneks”. W latach 1989-1990 doradca ds.
politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego. Od 1992 do 1993 roku doradca ds.
polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej.
Jan Filip Staniłko (ur. 1979) – filozof, ekonomista. Prezes Instytutu Studiów
Przemysłowych. W latach 2013-2015 dyrektor programu przemysłowego w
Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych. Od 2009 do 2013 roku członek
zarządu Instytutu Sobieskiego. Specjalizuje się w ekonomii przemysłowej, innowacyjnej
i energetycznej oraz zarządzaniem rozwojem nowych produktów. Autor raportów nt.
strategii wzrostu polskich firm przemysłowych, konkurencyjności polskiej bazy
przemysłowej i potencjału innowacyjnego firm przemysłowych w Polsce. Doktorant na
Akademii Leona Koźmińskiego.
Michał Syska (ur.1980) – dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik. Redaktor naczelny portalu
Trybuna.eu, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika "Myśl Socjaldemokratyczna"
Członek zespołu „Krytyki Politycznej”, publikował m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”,
„Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Trybuny”, „Przeglądu”, „Bez Dogmatu” i „Le Monde
Diplomatique”, „Nigdy Więcej” i innych.
Denis Wołkow (ur. 1983) – socjolog, analityk w moskiewskim Centrum Lewady,
specjalista w dziedzinie rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego. Absolwent Szkoły
Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Moskwie oraz Uniwersytetu w Manchesterze,
odbył także praktyki na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim i Uniwersytecie Stanforda.
Autor esejów "Perspektywy dla społeczeństwa obywatelskiego w Rosji" i "Rosyjski ruch
protestu w latach 2011-2012", a także publikacji w czasopismach naukowych i prasie.
Publikuje komentarze na stronie moskiewskiego Centrum Carnegie. Visiting Fellow w
programie Rosji i Eurazji Chatham House.
4
5
Rafał Woś (ur. 1982) - publicysta POLITYKI, wcześniej Dziennika Gazety Prawnej.
Laureat Nagrody Fikusa (2015), wykładowca Collegium Civitas i Instytutu Studiów
Zaawansowanych. Autor książki Dziecięca choroba liberalizmu.
Paweł Zerka (ur. 1984) – politolog i ekonomista. Dyrektor ds. Badań w demosEUROPACentrum Strategii Europejskiej (www.demoseuropa.eu).
Ekspert do spraw polityki zagranicznej UE, w tym zwłaszcza polityki handlowej oraz
relacji UE - Stany Zjednoczone - Ameryka Łacińska. Autor bloga „Noty z Bogoty”
(www.notyzbogoty.blogspot.com) poświęconego polityce i gospodarce
krajów latynoskich. Moderator debat eksperckich, komentator radiowy i
telewizyjny. Publikuje m.in. na łamach „Forbes.pl” i „Kultury Liberalnej”.
5
Download