Iran - 30 lat po rewolucji - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

advertisement
Źródło:
http://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/inne-wydawnictwa/biblioteka-bezpieczenst/tom-12/1810,Iran-30-lat-p
o-rewolucji.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 23:37
Strona znajduje się w archiwum.
Iran - 30 lat po rewolucji
Seminarium Biura Bezpieczeństwa Narodowego 11 marca 2009 r.
Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 12
Szef BBN: Aleksander Szczygło
Redaktor Naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej serii: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz redakcji: Beata Perkowska
Redaktor tomu: Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz
Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61
Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski
Korekta, druk i skład: JARGRAF
Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77
ISBN 978-83-60846-10-0
Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do
dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Tom 12
Spis treści 67.59 KB
Słowo wstępne 44.77 KB
Historyczne determinanty irańskiej transformacji. Bóstwa, monarchowie, mistycy i mułłowie - dr Witold Waszczykowski 94.54 KB
Rola islamu w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu - Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz 148.37 KB
Aspiracje polityczne Iranu w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowegodr - dr Rafał Ożarowski 108.81 KB
Stosunki za Stanami Zjednoczonymi jako determinant polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu - dr Bartosz Bojarczyk 83.52
KB
Iran jako mocarstwo regionalne na Bliskim Wschodzie - przed i po rewolucji z 1979 roku - dr Przemysław Osiewicz 126.18 KB
Wojskowe aspekty programu nuklearnego Iranu - implikacje dla bezpieczeństwa sojuszniczego i europejskiego - Paweł Durys
74.54 KB
Wpływ irańskiego programu nuklearnego na środowisko międzynarodowe regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu - Tomasz
Otłowski 86.47 KB
Kryzys gospodarczy w Iranie - Piotr Krawczyk 73.02 KB
Międzynarodowe wysiłki na rzecz powstrzymania irańskiego programu nuklearnego - Barbara Ćwioro 138.91 KB
Czy PSI może powstrzymać Iran - Magdalena Trzpil 205.93 KB
Recepcja rewolucji irańskiej na Bliskim Wschodzie - prof. dr hab. Janusz Danecki 155.34 KB
Refleksje na temat rewolucji lat 70. i 80. XX wieku - Wojciech Giełżyński 74.71 KB
Post scriptum - Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz 60.41 KB
Generuj PDF
Drukuj
Powiadom znajomego
Tweetnij
Download