Lekcja 11. Wielka Rewolucja Francuska

advertisement
Lekcja 11. Wielka Rewolucja Francuska
8 marca 2011
19:36
1. Przyczyny rewolucji
a. Osłabienie licznymi wojnami - wojna siedmioletnia (utrata kolonii w Ameryce Płn.)
b. Duże wydatki na utrzymanie dworu
c. Pusty skarb - deficyt 125 mld liwrów
d. Karykatura s. 197.
e. Szlachta i duchowieństwo płaciły mało podatków
f. Wysokie obciążenia finansowe dla chłopów i mieszczaństwa - niezadowolenie burżuazji
g. Str. 198.
2. Wybuch rewolucji -1789 r.
a. Ludwik XVI w 1789 r. zwołał Stany Generalne - by podnieść podatki (3 stany:
duchowieństwo, szlachta, reszta - każdy miał jeden głos)
b. Stan trzeci domagał się więcej głosów - obwołał się Zgromadzeniem Narodowym Konstytuanta - obalenie absolutyzmu
c. Walki tłumu z wojskami królewskimi i zburzenie Bastylii. Rewolucja objęła wieś
d. Zniesienie przywilejów stanowych (podatkowe, sądowe) i poddaństwa
e. Deklaracja Pra Człowieka i Obywatela (La Fayett) s. 201
3. Od monarchii konstytucyjnej do republiki
a. 1791 r. konstytucja - monarchia konstytucyjna (cenzus majątkowy - zadowolona
burżuazja i niezadowoleni biedni)
b. Austria i Prusy - wojna w 1792 r. z Francją - chęć powstrzymania rewolucji
c. Detronizacja Ludwika XVI, Zgromadzenie Narodowe (Konwent) proklamowało republikę i
ścięto Ludwika w 1793 r. dyktatura jakobinów
d. Represje i terror - aby utrzymać zdobycze rewolucji
4. Nowy system
a. Zerwanie z tradycją (monarchiczną)
b. Reforma kalendarza
c. Zmiany nazw ulic
d. Nowa religia -istota najwyższa
5. Dyktatura jakobinów Robespierre
a. Komitet Ocalenia Publicznego - funkcje rządu (wojna, powstanie Lyonie, Tulonie)
b. Masowy terror przeciwko wrogom rewolucji
c. Projekt liberalnej konstytucji (zniesienie cenzusów majątkowych) - nie weszła w życie
d. Odwołanie do biedniejszych i terror wobec bogatych i szlachty (konfiskaty)
6. Kres Jakobinów
a. 1794 r. wyparcie wojsk koalicji za Ren (ogromna armia z poboru - 1 mln)
b. Zamach 9 termidora (27 VII) stracenie Robespirr'a i odsunięcie jakobinów
c. 1795 r. nowa konstytucja - przywrócono cenzus majątkowy
d. Dwu izbowy parlament i Dyrektoriat (5 osób) - władza wykonawcza
e. Przywrócenie swobód obywatelskich i odbudowa gospodarcza
Klasa 2 T Strona 1
Download