1. Romantyzm a rewolucja a. Romantyzm

advertisement
1. Romantyzm a rewolucja
a.
Romantyzm- epoka oraz kierunek w sztuce i filozofii trwający w kulturze europejskiej od
rewolucji francuskiej do Wiosny ludów. Równość, braterstwo i wolność – podstawowe idee.
b. Romantyzm głosili:
- irracjonalizm
- intuicję
-uczuciowość
- oryginalność
- umiłowanie wolności (osobistej i narodowej)
- prosty lud jest najistotniejszą częścią narodu
c. Artyści popierający związani z romantyzmem
- Wiktor Hugo („Nędznicy”- Francja podczas rewolucji)
- Henryk Heine (satyry na niemiecką arystokrację)
- George Byron (współpraca z włoskimi rewolucjonistami)
- Francisco de Goya – malarz
- Eugene Delacroix - malarz (np. “Wolność wiodąca lud na barykady”)
2. Liberalizm i konserwatyzm.
a.
liberalizm – ideologia, która przekonywała, że wszyscy ludzie muszą by wolni i równi
wobec prawa, powinna istnieć wolność słowa, religii, druku. Liberalizm nawiązywał do idei
oświecenia i wielkiej rewolucji francuskiej. Wartością jego było wolność jednostki , prawo
do życia, wolności i szczęścia.
b. Konserwatyzm- (zachowawczy) ta ideologia charakteryzowała się przywiązaniem do
dawnych wartości, praw, religi, ustroju politycznego. Reprezentował interesy ziemiaństwa,
dworu królewskiego, Kościoła. Potępiał ingerowanie państwa w życie Kościoła. Niechętnie
przyjmował zmiany w społeczeństwie, niechęć wobec wolnego rynku.
Gr.II (Michał Dzióbek, Julia Wallett, Kacper Zając, Piotr Najda) III B
Download