Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski , fizyk, absolwent Uniwersytetu

advertisement
Notka biograficzna
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, fizyk, absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego. Przez wiele lat, jako profesor, pracował na Wydziale Fizyki
tej uczelni (obecnie profesor emerytowany). Ważniejsze pełnione funkcje:
dziekan Wydziału Fizyki UW, rektor UW (1989–1993), członek Komitetu Badań
Naukowych, członek PAN, członek PAU (wiceprezes od 2009), były członek
(z wyboru ad personam) Komitetu Polityki Naukowej CERN w Genewie.
Visiting professor na uniwersytetach w Seattle (USA), Siegen (Niemcy),
Antwerpii (Belgia). Zainteresowania i specjalności: fizyka cząstek elementarnych
i wysokich energii, historia fizyki; autor kilku książek, m.in. Wstęp do fizyki,
Prawda i mity w fizyce oraz Historia fizyki. Prof. Wróblewski był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany, otrzymał pięć doktoratów honorowych, i wiele
najwyższych odznaczeń państwowych.
Download