Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez

advertisement
REGULAMIN KONKURSU FIZYCZNEGO
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„FIZYKA, A ROK 2007”
Założenia ogólne i cel konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Technikum nr 12 w
Częstochowie. Celem Konkursu Fizycznego jest propagowanie fizyki wśród
uczniów szkół średnich oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w zakresie
nauk fizyczno-przyrodniczych.
Forma konkursu:
Prace konkursowe powinny mieć formę prezentacji multimedialnej wykonanej
w programie POWER POINT. Jest to konkurs indywidualny – jedna osoba
wykonuje jedną prezentację.
Tematyka konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia (wydarzenia, osiągnięcia, ustalenia)
związane z fizyką w roku 2007. W pracy powinny znaleźć się problemy między
innymi takie jak: Rok Polarny, Rok Ziemi, wydarzenia astronomiczne 2007,
przyznanie nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrycie pierwszej podobnej do
Ziemi planety pozasłonecznej i inne.
Przebieg konkursu:
Do dnia 1 marca 2008 uczniowie przekazują swoje prace na płytach CD do
nauczycieli fizyki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 marca 2008 roku.
Nagrodami w konkursie będą: za miejsce pierwsze – nagroda rzeczowa oraz
ocena z przedmiotu „Fizyka”, za II i III miejsce – ocena cząstkowa z fizyki.
Kryteria oceny prezentacji:
Pod uwagę będzie brana wartość techniczna prezentacji /efekty, zgodność z
ustawą o zachowaniu praw autorskich, wkład pracy autora, pomysłowość/ oraz
wartość merytoryczna /zgodność treści z tematem pracy/.
Organizatorzy:
Agnieszka Perełka, Radosław Perełka – nauczyciele fizyki Zespołu Szkół
Technicznych w Częstochowie.
Download