„Znaczenie filozofii oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum

advertisement
„Znaczenie filozofii oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum, Człowiek, Historia”, 18-19 XI
2016, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52 Kraków
Piątek 18 XI, sala 119, II p.
9:45-10:00
Otwarcie konferencji – Dyrektor Instytutu Filozofii UJ, dr hab. Jerzy Gołosz
10:00-10:30
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Style filozofowania oświeceniowych
filozofów
10:30-11:00
prof. dr hab. Justyna Miklaszewska, Kant i Rawls o godności człowieka
11:00-11:30
dr hab. Tomasz Kupś, Granice ludzkiej historii. Perspektywa Kantowska
Przerwa 20 min.
11:50-12:20
prof. dr hab. Adam Grzeliński, „Prosta historyczna metoda” – John Locke i
historia naturalna
12:20-12:50
dr Zbigniew Pietrzak, „Historia naturalna” a wiedza o naturze
12:50-13:20
dr hab. Katarzyna Haremska, Jan Jakub Rousseau - powrót dzikości
Przerwa
15:45-16:15
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Wilhelm Dilthey i historyczne
oświecenie. Glossa do rozprawy: „Wiek osiemnasty i świat historyczny”.
16:15-16:45
dr Izabela Szyroka, „Dziennik mojej podróży z roku 1769” J. G. Herdera – o
filozoficznej funkcji wypowiedzi autobiograficznej.
Przerwa 15 min
17:00-17:30
dr Rafał Wierzchosławski, Montesquieu, a to co społeczne w ujęciu Briana C.
J. Singera
17:30-18:00
dr Anna Markwart, Podział pracy a rozwój społeczeństw w myśli Adama
Smitha
piątek, sala 25, I p.
17:00-17:30
dr Przemysław Spryszak, O filozofii Bernarda Mandeville'a
17:30-18:00
dr Wacław Branicki, Wyobraźnia wobec natury ludzkiej i myślenia
historycznego w perspektywie koncepcji Davida Hume’a.
Sobota 19 XI, sala 25, I p.
10:00-10:30
dr hab. Michał Bohun, Myśl filozoficzna rosyjskiego Oświecenia: granice i
podziały
10:30-11:00
dr hab. Leszek Augustyn, Długi cień wieku świateł. Postoświecenie w myśli
Leszka Kołakowskiego
11:00-11:30
Agnieszka Sztajer, Mojżesz Mendelssohn: paradoks Oświecenia
żydowskiego.
Przerwa 20 min.
11:50-12:20
12:20-12:50
12:50-13:20
dr Anna Tomaszewska, Nadzieje rozumu. Kilka uwag o relacji między
rozumem a wiarą w filozofii religii I. Kanta
Monika Mazur, Aktualność przestrogi przed władzą większości czyli „wola
większości” J. J. Rousseau i „tyrania większości” J. S. Milla.
dr Jakub Szczepański, Kosmopolityzm w ujęciu I. Kanta
Download