Festiwal Filozofii, t. 4 Demokracja, tolerancja, oświecenie (red.) B

advertisement
Festiwal Filozofii, t. 4
Demokracja, tolerancja, oświecenie
(red.) B. Banasiak, A. Kucner, P. Wasyluk
Spis treści
Piotr Wasyluk, Bogdan Banasiak, Andrzej Kucner, Przedmowa
I. Demokracja i życie publiczne
Jacek Sieradzan, Demokracja a nietolerancja w Atenach w V wieku p.n.e., czyli czy
Sokrates byłby dzisiaj demokratą czy antydemokratą?
Jadwiga Mizińska, Konformizm w demokracji
Stanisław Łojek, Cóż po arystokracji w demokracji?
Jan Wadowski, Wartości demokratyczne w społeczeństwie sieci
Maria Kostyszak, Życie publiczne ułożone na nowo – propozycja uzupełnienia
projektu Bruno Latoura
II. Tolerancja
Ewa Starzyńska-Kościuszko, Granice i aporie tolerancji
Andrzej L. Zachariasz, Dekalog czy tolerancja? W kręgu ludzkich i boskich spraw
Bogdan Banasiak, Traktat i listy o (nie)tolerancji
III. Oświecenie
Paweł Pieniążek, Autentyzm i symulacja: Rousseau i estetyczna wersja dialektyki
oświecenia
Tomasz Załuski, Biologia polityczna Kanta
Piotr Wasyluk, Oświeceniowa idea postępu. Przedmiot wiary czy wiedzy?
Agata Janaszczyk, Osiemnastowieczna medycyna jako aplikacja oświeceniowego
wzorca percepcyjnego
Andrzej Kucner, „Nihilistyczny” wymiar filozofii oświecenia z perspektywy XVIII- i
XIX-wiecznej filozofii życia
Artur Lewandowski, W cieniu oświecenia. O kształtowaniu się (pojęć) filozofii
egzystencji
Aleksander Gemel, Oświecenie – projekt niedokończony. Horkheimerowska próba
restytucji rozumu
Mikołaj Ratajczak, Oświecenie w kryształowym pałacu – wprowadzenie do Sloterdijka
diagnozy współczesnej kondycji podmiotowości
Łukasz Atowski, Dyskretny urok oświecenia – podmiot faszyzujący
Download