Oświecenie - TestWiedzy.pl

advertisement
Oświecenie
Charakterystyka epoki oświecenia.
Poziom trudności: Średni
1. Jak nazywane jest oświecenie?
A - epoką filozofów i uczonych
B - epoką wojen i pokoju
C - epoką przejściową
2. Skąd pochodzi termin "wiek oświecony", od którego wzięła się właściwa nazwa epoki?
A - Niemcy
B - Anglia
C - Francja
3. Jak w innych krajach nazywano oświecenie? 1 - Anglia, 2 - Francja, 3 - Polska
A - 1 - "wiek filozofów" ; 2 - "wiek rozumu" 3 - "wiek oświecenia"
B - 1 - "wiek rozumu" ; 2 - "wiek filozofów" ; 3 - "czasy stanisławowskie"
C - 1 - "wiek oświecenia" ; 2 - "wiek filozofów" ; 3 - "czasy stanisławowskie"
4. Czego kultem jest oświecenie?
A - rozumu
B - religii
C - człowieka
5. Jakie było największe kulturalne i naukowe przedsięwzięcie epoki oświecenia?
A - założenie Teatru Narodowego
B - założenie pierwszej biblioteki publicznej
C - Wielka encyklopedia francuska
6. Czy występowało całkowite zwątpienie w religię?
A - tak
B - nie
C - nie zawsze
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
7. Jakie państwo powstało w 1776r.?
A - Meksyk
B - Kanada
C - USA
8. Osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych:
A - Benjamin Franklin - maszyna parowa ; James Watt - piorunochron ; Alessandro
Volt - ogniwo galwaniczne
B - Benjamin Franklin - piorunochron ; James Watt - maszyna parowa ; Alessandro
Volt - ogniwo galwaniczne
C - Benjamin Franklin - ogniwo galwaniczne ; James Watt - piorunochron ;
Alessandro Volt - maszyna parowa
9. W którym roku została założona Szkoła Rycerska?
A - 1740
B - 1765
C - 1770
10. Kto przekształcił swoją prywatną bibliotekę w pierwszą w Europie bibliotekę
publiczną?
A - bracia Załuscy
B - król Stanisław August Poniatowski
C - Franciszek Zabłocki
11. Z czyjej inicjatywy został założony Teatr Narodowy w 1765 roku?
A - króla
B - szlachty
C - mieszczan
12. Z czyjej inicjatywy został założony Teatr Narodowy w 1765 roku?
A - króla
B - szlachty
C - mieszczan
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
13. Wydawane w latach 1765-1785 czasopismo Monitor, było wzorowane na
angielskim:
A - Inwestorze
B - Spektatorze
C - Promotorze
14. Słynne obiady czwartkowe odbywały się:
A - na Zamku Królewskim
B - w Łazienkach
C - obie odpowiedzi są poprawne
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Oświecenie
Charakterystyka epoki oświecenia.
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. A
3. B
4. A
5. C
6. C
7. C
8. B
9. B
10. A
11. A
12. A
13. B
14. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download