Oświecenie - ramy czasowe epoki. Ramy czasowe polskiego

advertisement
Pobrano z http://magda.of.pl
Oświecenie - ramy czasowe epoki.
Nazwa epoki wzięła się od światła - oświecenia, rozumu, samoświadomości myślicieli, którzy
zarzucali ciemnotę, zacofanie.
Oświecenie –Inaczej: wiek rozumu w Anglii, wiek filozofów we Francji.
Oświecenie w Europie trwało od końca XVII w aŜ do początków romantyzmu, czyli do wieku
XIX.
Ramy czasowe polskiego oświecenia:
Faza wczesna - lata 40-te XVII w. do roku 1764 - koniec czasów saskich
Faza dojrzała - 1764 - 1795 (czasy stanisławowskie - lata panowania St. Poniatowskiego)
Faza schyłkowa - 1795 - 1822 (czasy postanisławowskie - od wydania "Ballad i romansów"
A. Mickiewicza
Okres ten nazywano oświeceniem bo przywiązywał on szczególną wagę do siły rozumu.
Download