Oświecenie - test nr 1

advertisement
Oświecenie - test nr 1
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Początek oświecenia w Polsce wiąże się symbolicznie z:
a)
b)
c)
d)
I rozbiorem Polski
konstytucją 3 Maja
konfederacją barsk
koronacją Stanisława Augusta Poniatowskiego
2. Epoka oświecenia to:
a)
b)
c)
d)
cały wiek XVI
cały wiek XVII
cały wiek XVIII
przełom XVII i XVIII wieku
3. Szkoła Rycerska powstała z inicjatywy:
a)
b)
c)
d)
Hugona Kołłątaja
Ignacego Krasickiego
Stanisława Konarskiego
Stanisława Augusta Poniatowskiego
4. Które z wymienionych gatunków literackich są charakterystyczne dla literatury oświecenia:
a)
b)
c)
d)
paszkwil, powieść poetycka, sonet, bajka
poemat dygresyjny, sonet, tren, tragedia
pieśń, hymn, powieść poetycka, list poetycki
powiastka filozoficzna, poemat heroikomiczny, satyra, bajka
5. Którego z podanych gatunków nie tworzył I. Krasicki:
a)
b)
c)
d)
bajka
satyra
fraszka
poemat heroikomiczny
6. Przedstawicielem którego nurtu w literaturze oświecenia był F. Karpiński:
a)
b)
rokoka
weryzmu
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
c)
d)
klasycyzmu
sentymentalizmu
7. Najbardziej znani kochankowie, bohaterowie sielanki to:
a)
b)
c)
d)
Adami i Ewa
Laura i Filon
Romeo i Julia
Tristan i Izolda
8. Który z wymienionych twórców jest autorem pierwszej nowożytnej powieści polskiej Mikołaja
Doświadczyńskiego przypadki:
a)
b)
c)
d)
Bolesław Prus
Ignacy Krasicki
Zygmunt Krasiński
Henryk Sienkiewicz
9. Zabawy przyjemne i pożyteczne to:
a)
b)
c)
d)
tytuł debiutanckiej satyryI. Krasickiego
pismo redagowane przez uczestników obiadów czwartkowych
tytuł popularnego czasopisma dla kobiet wydawanego w XVIII w. w Polsce
tytuł podręcznika szkolnego obowiązującego w szkołach polskich w XVIII w.
10. Które z podanych pism było nieoficjalnym ?organem prasowym? literackich obiadów
czwartkowych:
a)
b)
c)
d)
Dryl
Stańczyk
Marchołd
Zabawy przyjemne i pożyteczne
11. Czym jest Monachomachia I. Krasickiego:
a)
b)
c)
d)
utworem baśniowym
powieścią historyczną
parodią poematu rycerskiego i eposu homeryckiego
najwybitniejszą satyrą polskiej literatury oświeceniowej
12. Od czego powstała nazwa ?oświecenie stanisławowskie?:
a)
b)
c)
d)
od niczego konkretnego
od popularnego w Polsce imienia
od imienia ostatniego króla Polski
od nazwy miejscowości ? Stanisławów
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
13. W Polsce dojrzałe oświecenie nazwane zostało epoką stanisławowską. W których ramach
czasowych się ono mieści:
a)
b)
c)
d)
1722 ? 1795
1750 ? 1762
1764 ? 1795
1735 ? 1776
14. Które z wymienionych wydarzeń nie miało miejsca w oświeceniu:
a)
b)
c)
d)
Sejm Wielki
Konstytucja 3 Maja
wielkie odkrycia geograficzne
rozbiory Rzeczpospolitej szlacheckiej
15. Kto jest krytykowany w satyrze Do króla?:
a)
b)
c)
d)
szlachta
chłopstwo
tytułowy król
mieszczaństwo
16. W bajce Ptaszki w klatce Krasicki czyni aluzje do:
a)
b)
c)
d)
pobytu w więzieniu
sytuacji ówczesnej Polski
Wielkiej Improwizacji Adama Mickiewicza
swojej sytuacji jako biskupa warmińskiego
17. Czyim hymnem jest pieśń Święta miłości kochanej ojczyzny:
a)
b)
c)
d)
Szkoły Rycerskiej
Legionów Piłsudskiego
Legionów polskich we Włoszech
uczestników obiadów czwartkowych
18. Kto napisał słowa hymnu Święta miłości kochanej ojczyzny:
a)
b)
c)
d)
Józef Wybicki
Jakub Jasiński
Ignacy Krasicki
Franciszek Karpiński
19. Kto jest autorem Przestróg dla Polski:
a)
Piotr Skarga
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
b)
c)
d)
Hugo Kołłataj
Stanisław Staszic
Franciszek Karpiński
20. Która z podanych odpowiedzi jest sprzeczna z postulatami obozu reformatorskiego:
a)
b)
c)
d)
rozwój edukacji
zniesienie pańszczyzny
pozostawienie liberum veto
utworzenie drugiej izby w parlamencie dla mieszczan
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download