Starannie wykształcony wraz z dwoma braćmi obrał stan duchowny

advertisement
IGNACY KRASICKI
HERBU ROGULA
Urodził się w 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie
posiadającej tytuł hrabiów.
Zmarł w 1801 roku w Berlinie.
Nazywany przez współczesnych Księciem Poetów.
Najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia używał
pseudonimu X.B.W. (Książę Biskup Warmiński).
Starannie wykształcony wraz z dwoma
braćmi obrał stan duchowny.
Jako młody ksiądz spędził dwa lata na
studiach w Rzymie. Po powrocie został
sekretarzem prymasa i zaprzyjaźnił się z
młodym Poniatowskim – przyszłym
królem.
Od panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego rozpoczęła się kariera duchowna
Krasickiego. Otrzymał biskupstwo warmińskie, tytuł
książęcy, godność senatora Rzeczypospolitej. Pod
koniec życia został arcybiskupem gnieźnieńskim.
Krasicki był uczestnikiem obiadów czwartkowych - spotkań
intelektualistów polskich, organizowanych
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Organizowane były regularnie co tydzień i trwały od trzech
do czterech godzin. Przeważnie odbywały się na Zamku
Królewskim, latem w Łazienkach. Celem spotkań były
rozmowy na tematy związane ze sztuką, nauką, omawianie
dzieł literackich. Uczestniczyli w nich artyści, czyli malarze,
rzeźbiarze, poeci, literaci itp. Obiady czwartkowe pełniły
funkcje nieomal kulturalnej instytucji, której działalność
znacząco wpłynęła na rozwój literatury tego okresu.
Był wybitnym reprezentantem polskiego oświecenia.
Zadebiutował strofą – Hymn do miłości Ojczyzny.
Jako biskup warmiński z rozmachem urządzał swoje
rezydencje w Lidzbarku Warmińskim i Smolajnach. Z racji
pełnionej funkcji zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej.
W 1781 r. wydał nakładem drukarni Michała Grölla w
Warszawie dwutomowy Zbiór potrzebniejszych wiadomości,
drugą po Nowych Atenach polską encyklopedię powszechną.
Jest również autorem dzieła uznawanego za pierwszą polską
powieść (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki).
TWÓRCZOŚĆ IGNACEGO KRASICKIEGO
Niezwykle bogata i rozmaita twórczość Krasickiego
odznaczała się głęboką, mądrą treścią i piękną formą . Nie było
niemal rodzaju literackiego, którego by nie uprawiał. Pisał
artykuły dziennikarskie, felietony, rozprawki moralizatorskie,
małe powiastki i duże powieści, komedie, bajki, satyry,
poematy, listy poetyckie i drobne wiersze.
Ignacy Krasicki posługiwał się w swoich utworach
komizmem, by ukazać przywary ludzkiego
charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność
systemu państwowego. Stosował ostry dowcip jako
jedną z form krytyki, stosując zasadę nauki przez
zabawę.
Utwory Krasickiego mają charakter dydaktyczny
i wychowawczy. W zabawny sposób, z
"przymrużeniem oka" wytykają ludziom ich wady.
Ważniejsze dzieła Krasickiego zyskały sławę
europejską, zostały przetłumaczone na wiele
języków – łacinę, francuski, niemiecki, włoski,
rosyjski, czeski, chorwacki, słoweński, węgierski.
Dziękuję bardzo za uwagę
Izabela Michalak
Download