ZADANIE NAUCZYCIELA W MODULE III (dla chętnych)

advertisement
ZADANIE NAUCZYCIELA W MODULE III (dla chętnych)
Autor: Daniel Osiński
Przedmiot/ rodzaj zajęć: Historia
Klasa: VI
Temat lekcji: Nad Europę nadciąga widmo wojny
Cele uczenia się ucznia:
Poznacie dyktatury w ZSRR, Niemczech i
we Włoszech jako formy sprawowania
władzy zagrażającej pokojowi na świecie
* Dyktatura formą sprawowania władzy
* Dyktatorskie rządy w Niemczech,
Włoszech i ZSRR
* Polityka Niemiec i ZSRR zagrożeniem dla
światowego pokoju
Kryteria sukcesu dla ucznia: Znam, wiem i
potrafię :
*pojęcia: dyktatura, łagier, obóz koncentracyjny
* postaci: Józef Stalin, Adolf Hitler, Benito
Mussolini
* państwa, w których rządy sprawowali
dyktatorzy (Niemcy, Włochy i ZSRR)
* na czym polega różnica między systemem
demokratycznym a dyktaturą
* podać przykłady obrazujące życie codzienne
ludności w państwach rządzonych w sposób
dyktatorski
* wymienić metody, za pomocą których
dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa
* korzystając z mapy wyjaśnić, dlaczego system
stalinowski i nazistowski stanowiły realne
zagrożenie dla Polski
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów: Uczniowie wcześniej z poprzednich lekcji
wiedzieli czym jest władza despotyczna i absolutna i teraz będą mogli porównać je z
dyktaturą. Jednocześnie porównać te ustroje, które panowały na przestrzeni wieków – od
czasów starożytnych, poprzez nowożytne a kończąc na czasach współczesnych.
Narzędzia TIK, które zamierzam wykorzystać na tej lekcji oraz cel ich zastosowania:
tablica interaktywna, pendrive. Tablica posłuży wyszukaniu mapy Europy z okresu
dwudziestolecia międzywojennego by pokazać państwa rządzone przez dyktatorów.
Uczniowie zapoznają się z fragmentem filmu - o A. Hitlerze – jego przemówienie z 1933 r.
który pokaże jak charyzmatyczne musiały być osoby, które były dyktatorami. Na pendrivach
chętni uczniowie zaprezentują prezentację multimedialną o wybitnych dyktatorach z okresu
międzywojennego – A. Hitlerze, J. Stalinie, B. Mussolinim.
Przebieg lekcji – aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów lekcji:
Podczas zajęć na samym początku uczniowie dowiedzieli się na czym polegały rządy
dyktatorów. Następnie w trakcie lekcji uczniowie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
przedstawili pozostałej części klasy sylwetki trzech najbardziej znanych z tego okresu
dyktatorów ( 1919 – 1939) – A. Hitlera, J. Stalina i B. Mussoliniego. Potem na mapie
wskazane zostały państwa, w których rządzili wcześniej wymienieni wodzowie. W dalszym
toku lekcji uczniowie obejrzeli film przedstawiający przemówienie A. Hitlera z 1933 roku i
pokazujący jak silną i charyzmatyczną postacią musiała być osoba zwana dyktatorem. Na
koniec lekcji sporządziliśmy wraz z klasą z wykorzystaniem system metod, którymi
posługiwali się dyktatorzy aby utrzymać swoją władzę, a później porównaliśmy ten schemat
rządzenia państwa z demokracją. Poznali pojęcia obóz koncentracyjny, łagry, których
znajomość przyda się przy omawianiu tematów z zakresu II wojny światowej.
Podczas dyskusji klasa porównała system dyktatorski z demokracją, wszystkie różnice, które
dzielą oba te ustroje.
Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów:
Rekapitulacja pierwotna polegała na zadaniu pytań, których wyjaśnienia sprawiły, iż
uczniowie zrozumieli jakie były założenia lekcji:
Czym była dyktatura?
Wyjaśnij znaczenie słów : łagier, obóz koncentracyjny
Kim byli: Józef Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini
Wymień państwa, w których rządy sprawowali dyktatorzy (Niemcy, Włochy i ZSRR)
Wyjaśnij na czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą
Podaj przykłady obrazujące życie codzienne ludności w państwach rządzonych w sposób
dyktatorski
Wymień metody, za pomocą których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa
Korzystając z mapy wyjaśnij, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne
zagrożenie dla Polski?
Download