dosiński _ - Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

advertisement
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI
FORMATKA
autor/ szkoła / miejscowość
Daniel Osiński, Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami
Integracyjnymi w Lublinie
tytuł dobrej praktyki
Dyktatura
Uczniowie dowiedzieli się o dyktaturze - metodzie
sprawowania władzy za pomocą siły i mieli możliwość
porównać go z obecnie najpopularniejszym ustrojem na
świecie – demokracją.
przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Lekcja historii została przeprowadzona w klasie szóstej
szkoły podstawowej.
cele
Temat: Nad Europę nadciąga widmo wojny. Sytuacja w
Europie przed II wojną światową. Lekcja dotyczyła punktu
7 i 27 podstawy programowej. Na zajęciach dowiecie się
czym była dyktatura, zapoznacie się z postaciami A.
Hitlera, J. Stalina i B. Mussoliniego, wskażecie na mapie
państwa(Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę
sprawowano za pomocą dyktatury. Poznacie metody za
pomocą których dyktatorzy utrzymywali posłuch
społeczeństwa.
pomoce dydaktyczne
W trakcie zajęć korzystałem z tablicy interaktywnej oraz z
przygotowanych wcześniej przez chętnych uczniów
prezentacji o dyktatorach dwudziestolecia
międzywojennego. Strony www: wikipedia.pl;
www.youtube.com.pl
krótki opis pomysłu
Podczas zajęć na samym początku uczniowie dowiedzieli się na czym polegały rządy dyktatorów. Następnie w trakcie
lekcji uczniowie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przedstawili pozostałej części klasy sylwetki trzech
najbardziej znanych z tego okresu dyktatorów ( 1919 – 1939) – A. Hitlera, J. Stalina i B. Mussoliniego. Potem na
mapie wskazane zostały państwa, w których rządzili wcześniej wymienieni wodzowie. W dalszym toku lekcji
uczniowie obejrzeli film przedstawiający przemówienie A. Hitlera z 1933 roku i pokazujący jak silną i charyzmatyczną
postacią musiała być osoba zwana dyktatorem. Na koniec lekcji sporządziliśmy wraz z klasą system metod, którymi
posługiwali się dyktatorzy aby utrzymać swoją władzę, a później porównaliśmy ten schemat rządzenia państwa z
demokracją.
efekty pracy
Uczniowie z dużym zainteresowaniem śledzili sylwetki ważnych w tamtych czasach osób, które dążyły siłą do
zdobycia władzy. Z chęcią obejrzeli prezentowany film o Hitlerze i zauważyli, że trzeba było mieć niesamowitą
charyzmę i umieć przemawiać aby zdobyć poparcie społeczeństwa. Wykazali się samodzielnością w przygotowaniu
prezentacji o dyktatorach. Wykorzystanie tablicy interaktywnej pozwoliło uczniom przybliżyć działalność ówczesnych
dyktatorów i rządach w ich krajach. Uczniowie porównali dyktaturę z demokracją i mogli osądzić, który ustrój jest
lepszy.
uwagi
Korzystać z tablicy interaktywnej na której będzie można pracować z mapą i źródłami ikonograficznymi, fragmentami
filmów które dostarczają uczniom ciekawych spostrzeżeń, a ich dokładna analiza, poprowadzi do właściwych
wniosków.
załączniki
Film – Przemówienie A. Hitlera z 1933 r. – www.youtube.com.pl ; prezentacje multimedialne uczniów; mapa Europy
z okresu dwudziestolecia międzywojennego
Download