Wybory Samorz*dowe - miniwyk*ad

advertisement
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012-2016, Krzysztof Czoba, www.dotproject.net.pl
Zarządzanie ryzykiem
Wybory Samorządowe – gra decyzyjna
Ryzyko
Szanse
Zagrożenia
Sprawy przyjmują
korzystny obrót
Sprawy przyjmują
negatywny,
niekorzystny obrót
Ocena jakościowa ryzyka
Określenie prawdopodobieństwa....
Określenie skutków poszczególnych...
....zidentyfikowanych czynników ryzyka
1
2
3
4
5
• Rozpoznanie czynników ryzyka
• Ocena jakościowa ryzyka
• Ocena ilościowa ryzyka
• Planowanie reakcji na ryzyka
• Ocena prawdopodobieństwa osiągniecia celów
Poziom ryzyka
=
Prawdopodobieństwo * Skutek
Kwantyfikacja ryzyka
Poziom ryzyka = Prawdopodobieństwo * Skutek
Strategie w zarządzaniu ryzykiem
Negatywne
ryzyka
(zagrożenia)
Pozytywne
ryzyka
(szanse)
 Uniknie
 Wykorzystanie
 Łagodzenie
 Wzmocnienie
 Akceptacja
 Akceptacja
 Przeniesienie
 Udostępnienie
* Podkreślone strategie są uwzględnione w grze
Reakcja na negatywne ryzyko
 Uniknie
 Łagodzenie
 Akceptacja
 Przeniesienie
Koszt
Planowanie reakcji na ryzyka
Koszty zw.
z obniżaniem
ryzyka
Straty
spowodowane
ryzykiem
Optymalny koszt
zarządzania
ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
Ćwiczenie
 Zaplanuj reakcję na zidentyfikowane
czynniki ryzyka w projekcie DOM.
 Zaproponuj przynajmniej jeden plan
przeciwdziałający ryzyku adekwatny do
wybranej reakcji.
Reakcja na negatywne ryzyko
 Uniknie
 Łagodzenie
 Akceptacja
 Przeniesienie
Gra
Przykładowy plan zarządzania ryzykiem
Definicje
XS (eXtra-Small), S (Small), M (Medium), L (Large)
Skala używana do estymacji prawdopodobieństwa i poziomu ryzyk
Oznaczenie
Cel projektu,
wpływ na koszt
i czas realizacji
XS
S
Nieznaczne
Małe
Prawdopodobie
Bardzo niskie
ństwo
Niskie
M
L
Umiarkowane Dotkliwe
Średnie
Wysokie
Przed rozpoczęciem projektu
Analiza ilościowa – różne plany
• Niebieski - akceptacja wszystkich ryzyk. Tylko 3% szansy na
zakończenie przed wyborami. 97% pewności, że nie zdążymy na czas
(przed 15-ym tygodniem).
• Żółty - pierwotnie założony plan zarządzania ryzykiem, niezmieniany
do końca trwania projektu. Około 53 % na zakończenie z sukcesem.
• Zielony - uwzględnia zmiany w trakcie realizacji projektu, korzystanie
z aktywnej akceptacji i reagowanie stosownie do bieżącej sytuacji.
95% szans na zakończenie projektu z sukcesem. Zastosowanie
szybkiej ścieżki realizacji (1 tygodniowy bufor) zwiększa
prawdopodobieństwo ukończenia do 99,5%.
Symulacja Monte Carlo
http://www.gry.dotproject.net.pl/
Rezerwa w budżecie projektu
Plan zarządzania ryzykiem http://dotproject.net.pl/node/865
Macierz „przed” i „po” realizacji projektu
Download