Beata Buchelt - ZKL w szpitalu a zarządzanie ryzykiem

advertisement
ZKL W SZPITALU
A
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Beata Buchelt
Hospital Management 2013
Warszawa, 20-21 Czerwiec
Pytania ‘badawcze’:
 Czym jest ryzyko?
• Czym jest zarządzanie ryzykiem i jakie są
metody oraz narzędzia nim zarządzania?
• Związek ZKL lub KL szpitala z
ryzykiem/zarządzaniem ryzykiem?
Skąd bierze się ta
dysproporcja?
Czy system ZKL oraz KL nie
są istotne?
System ZKL
KAPITAŁ LUDZKI
Usługa medyczna
• jakość faktyczna i postrzegana
• proces transformacji zasobów
Pracownicy są źródłem ryzyka
Pracownicy zarządzają ryzykiem
Pozyskiwanie
Adaptacja
Szkolenia
Ocena pracownicza
Wynagrodzenia
Kompetentny, zaangażowany, zmotywowany…
PERSONEL
KCS zarządzania ryzykiem w
obszarze funkcji personalnej
Kompetentny zarząd
Kompetentni specjaliści ds. ZKL
Kultura organizacyjna
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards