dla studentów II roku studiów w ra 2017/18 kierunku

advertisement
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
dla studentów II roku studiów w r.a.
2017/18 kierunku: Zarządzanie- zaocznemgr
Przypominamy, iż zgodnie z programem studiów, każdy student II roku ma
obowiązek zrealizowania 2 pkt ECTS w ramach przedmiotów
ogólnouniwersyteckich (OG)
1. rejestracja rusza 6.06.2017 r., ale rozłożona jest na kila etapów, w zależności od
grupy przedmiotowej – prosimy zapoznać się z harmonogramem rejestracji, poniżej
link
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2
Można wybierać przedmioty z oferty wszystkich Wydziałów UW (nie mogą jednak
pokrywać się z terminami zajęć obowiązkowych).
2. Wydział zadbał o zarezerwowanie miejsc w pierwszej turze dla kierunku NZ2-ZA
(zarządzanie). Zajęcia z przedmiotów, w tej rejestracji dedykowane są specjalnie dla
Państwa kierunku i ich terminy nie pokryją się z zajęciami kierunkowymi/specjaln.
Do wyboru są dwa wykłady (oferta poniżej), każdy za 2 pkt ECTS. Należy wybrać
tylko jeden wykład za 2 pkt ECTS.
Rejestracja w I turze trwa od 12.06.2017 – 30.06.2017
Osoby, które zainteresowane są tą ofertą przedmiotową Wydziału Zarządzania, mogą
rejestrować się przez :
- podaną poniżej rejestrację żetonową (link)
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2017-OG-UN&group=2600-OG
Zagrożenia i szanse gospodarki polskiej spojrzenie długookresowe (2017Z) – 2 pkt
ECTS
Dr hab. G. Jędrzejczak -
Niedziela, godz. 16.00-18.45
w terminie: 5.XI; 26.XI; 10.XII; 14.I; 28.I
limit 125 osób
Tendencje rozwoju nauki i techniki oraz
możliwości ich przewidywania (2017Z) – 2
pkt ECTS
Prof. dr hab. J. Bogdanienko -
Niedziela, godz. 16.00-18.45
w terminie: 5.XI; 26.XI; 10.XII; 14.I; 28.I
limit 200 osób
Download