janusz korczak

advertisement
Dziecko w świecie matematyki
Matematyka – królowa nauk
Według Arystorelesa (384 – 322 p.n.e.) „Matematyka
jest miarą wszystkiego”
 Najwcześniejsze dowody na stosowanie pojęć
matematycznych przez człowieka pochodzą z Afryki i
są datowane na 35 tysięcy lat.
 W starożytnym Egipcie i Mezopotamii (1800 – 500
p.n.e.) stosowano tabliczkę mnożenia oraz
rozwiązywano dla rozrywki zadania z treścią.
 Podwaliny matematyki greckiej położyli Tales z Miletu
oraz Pitagoras w latach 624 – 507 p.n.e. zainspirowani
ideami egipskimi i babilońskimi.
Edyta Gruszczyk - Kolczyńska
•Profesor zwyczajny nauk humanistycznych (pedagogika i
psychologia stosowana), nauczyciel akademicki Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Łodzi.
•Autorka ponad 260 artykułów, monografii naukowych, książek
i podręczników dla nauczycieli, multimedialnych programów
edukacyjnych dla dzieci, filmów dydaktycznych dla rodziców
i nauczycieli, wykładów telewizyjnych.
•Autorka programów edukacyjnych, książek, przewodników
metodycznych i pakietów, środków dydaktycznych dla rodziców
i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka.
Edyta Gruszczyk - Kolczyńska
Kształtowanie umiejętności liczenia
• Podstawą
kształtowania
umiejętności
liczenia jest
zdolność do
wychwytywania
regularności, która
kształtuje się już
w życiu płodowym.
Rytmiczna organizacja czasu
są to ćwiczenia mające
uświadomić dziecku rytmiczną
organizacja czasu - następstwo
dnia i nocy, dni tygodnia,
miesięcy, pór roku.
Dostrzeganie rytmów - Rytmy
Jest to sposób
rozwijania
umiejętności
skupiania uwagi
na
prawidłowościach
i korzystania z
nich w różnych
sytuacjach.
Kształtowanie umiejętności liczenia
• 8-miesięczne
niemowlę zaczyna
wyodrębniać
szczegóły z otoczenia,
rozglądać się i
pokazywać
paluszkiem. Liczenie
wywodzi się z rytmu i
gestu wskazywania.
1 Reguła „1 do 1” ok. 3 r.ż.
• Należy wyodrębnić z
otoczenia (ułożyć przed
dzieckiem w szeregu)
przedmioty, które ma
policzyć. Następnie dać
polecenie „Policz”.
Dziecko dotyka każdego
przedmiotu paluszkiem i
liczy używając
liczebników (nie zawsze w
prawidłowej kolejności).
2 Reguła - podwójne znaczenie
liczebnika wymienionego na końcu
• Ostatni wymieniony
liczebnik ma podwójne
znaczenie, bo określa
który z kolei jest ostatni
element oraz określa, ile
jest wszystkich elementów
w zbiorze. Od tego
momentu umiejętność
liczenia zaczyna się
rozwijać bardzo szybko.
Zasady ogólne
• Nie wolno ograniczać zakresu liczenia, bo
dziecko nie odkryje regularności liczenia.
• Słowa do liczenia (liczebniki) wymienia się po
kolei.
• Wielokrotnie powtarzać i ćwiczyć zdobyte
umiejętności nie tylko w przedszkolu, ale i w
domu.
• Pamiętać o konkrecie ułożonym w szeregu.
3 Reguła niezależności porządkowych
• Zmiana ułożenia elementów nie wpływa na wynik
liczenia.
4 Reguła – Abstrakcji –
abstrahuje od jakości obiektów
• Nawet jeśli zbiór składa się z różnych
elementów (np. kasztany, patyczki, guziki) to
można te obiekty policzyć razem, nie trzeba
ich grupować.
5 Reguła - regularność układu
dziesiątkowego
• Po kilku próbach policzenia, np. przy użyciu miarki
krawieckiej dziecko szybko zorientuje się o
regularności układu dziesiątkowego. Liczydło
również ma układ dziesiątkowy.
• Można wykonać stonogę przyczepiając klamerki do
bielizny na sznurku.
Przykłady ćwiczeń
• Do kształtowania
umiejętności liczenia
przydają się
codzienne
przedmioty
(kasztany, guziczki,
patyczki, fasola,
klocki) i musi ich być
dużo.
• Dziecko musi działać
samo na konkretnym
obiekcie.
Jak uczyć dziecko liczenia?
• Każde dziecko musi działać - samo liczyć.
• Najpierw gestem, ruchem, słowem wydzielamy obiekty
do policzenia i ustawiamy w rzędzie lub szeregu.
Następnie pytamy „Ile ich może być?” „Oszacuj”. Gdy
dziecko odpowie liczebnikiem, to nie poprawiamy,
tylko mówimy „Policz”. Dziecko liczy samodzielnie,
nie wolno mu przerywać. Jeśli dziecko nie wymienia
liczebników w prawidłowej kolejności, to po
zakończeniu liczenia proponujemy mu „Policzmy
razem” i dorosły liczy z dzieckiem dotykając każdego
elementu palcem i wymienia liczebniki w prawidłowej
kolejności. Wprowadzamy Regułę 1, że liczebniki
wymienia się w prawidłowej kolejności.
Rachowanie
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie – idzie
po śladach liczenia.
• Już dwulatek jest w stanie zauważyć, że dodawanie
oznacza „więcej”, a odejmowanie oznacza „mniej”.
• Trzylatki widzą, że dodawanie i odejmowanie ma
wpływ na liczebność zbioru i po każdej zmianie liczą od
początku ilość elementów. Jeżeli dorosły podpowie
liczebniki to szybko nauczą się poprawnie liczyć.
• Dzieci liczą na konkretach lub zbiorach zastępczych
(patyczkach, palcach itp.).
Rachowanie
• Konkret
Zbiór zastępczy
Rachowanie
• Dziecko przez 2 lata liczy na zbiorach zastępczych, aby
opanować liczenie „w głowie”.
• Aby ułatwić dziecku liczenie na zbiorach zastępczych
wykonujemy następujące ćwiczenia:
• Mówimy do dziecka: Do pudełka wrzuć 3 klocki,
zakryj, pokaż na palcach, ile ich jest, odkryj, sprawdź.
• Na kostce do gry zaklejamy „6” – wyrzucamy kolejno
liczby i pokazujemy na palcach. Po kilku ćwiczeniach
można użyć dwóch kostek.
Do przygotowania prezentacji wykorzystałam
informacje zamieszczone w:
• E-Konferencja z prof. E. Gruszczyk – Kolczyńską
„Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji
matematycznych u dzieci.” 09.06.2016 r.
• Małek J. „Edukacja matematyczna metodą Edyty
Gruszczyk – Kolczyńskiej”
Download