Scenariusz zajęć matematycznych z elementami metody E._Gruszczyk

advertisement
Program spotkania integracyjnego w SOSW w dniu 29.04.2015 r.:
Zajęcia pt. „Podwodny świat”
prowadzone w ramach projektu wychowawczo – dydaktyczno – teatralnego
z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
„Matematyczne przygody zwierząt”
1. Powitanie – oglądanie krótkiego przedstawienia tematycznego.
2. Kącik pierwszy:
Klasyfikowanie różnych gatunków zwierząt – wyodrębnianie zbioru
zwierząt wodnych.
(zbiory i ich elementy, tworzenie pojęć – elementy metody Gruszczyk –
Kolczyńskiej)
3. Kącik drugi:
Układanki dydaktyczne:
 „Ryby” – mozaiki ażurowe, łączenie w pary takich samych gatunków za
pomocą plansz z sygnałem dźwiękowym.
4. Kącik trzeci:
Zabawy sensoryczno – ruchowe w formie gier matematycznych:
 Łowienie ryb – liczenie i proste działania rachunkowe.
(przeliczanie na konkretach / palcach, dodawanie i odejmowanie, stosunki
wielkościowe – elementy metody Gruszczyk – Kolczyńskiej)
 Zgaduj – zgadula – manipulowanie, porównywanie i ocenianie ciężaru
(masy) przedmiotów wyważając je w rękach oraz z użyciem wagi
szalkowej.
(zapoznanie z wagą i sensem ważenia – elementy metody Gruszczyk –
Kolczyńskiej)
 „Rzeka” – tor przeszkód z nagrodami za wykonanie zadań rozwijających
tzw. dziecięcą matematykę.
(gry – opowiadania sprzyjające kształtowaniu sprawności manualnych,
motorycznych, koordynacji oko – ręka / noga, rozwijaniu mowy oraz
umiejętności liczenia – elementy metody Gruszczyk – Kolczyńskiej)
5. Kącik czwarty:
 Karty pracy „Mieszkańcy wód” – tworzenie z wielorakich materiałów
plastycznych.
 Praca manualna „Akwarium” – uzupełnianie folii bąbelkowej
samodzielnie wykonanymi i gotowymi obrazkami.
6. Kącik piąty:
„Mokre” eksperymenty:
 Przelewanie wody do przeźroczystych naczyń o rozmaitych kształtach i
rozmiarach – mierzenie gdzie jest więcej / mniej / tyle samo płynu ?
 Barwienie wody, dopasowywanie kulek żelowych lub innych
plastikowych, gumowych gadżetów w odpowiednich kolorach.
(mierzenie płynów – ćwiczenia pokazujące, że wody jest tyle samo chociaż
po przelaniu wydaje się jej mniej lub więcej – elementy metody Gruszczyk
– Kolczyńskiej)
7. Poczęstunek, wręczenie dyplomów, pożegnanie gości z Przedszkola
Publicznego nr 20.
Opracowanie: mgr Elżbieta Troszyńska – Pieprzycka
Download