,,LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM `` PITAGORAS SREBRNA LUTY 2015

advertisement
SREBRNA
LUTY
2015
MATMA N R 1
Cel: Popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów.
K ÓŁ K O M AT E M AT Y CZ NE K L AS A I V
, , L ICZ BY RZ Ą DZ Ą Ś WI AT EM ‘’
P ITA GO R A S
W tym numerze:
Matematyczne 2
poezje
Ciekawostki
Gazetka matematyczna - miesięcznik klasy IV
Redakcja: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Srebrnej
Opiekun kółka matematycznego: Jadwiga Banasik
1
3
Kącik młodego 4
twórcy
MATEMATYCZNE POEZJE
Na co będą potrzebne, pytało pachole,
Trójkąty, czworokąty, koła, parabole?
Że potrzebne, rzekł mędrzec, musisz teraz wierzyć.
Na co potrzebne, zgadniesz, gdy zaczniesz świat mierzyć.
Adam Mickiewicz - ,,Praktyka’’
Wśród ulic tysiąca, jest jedna uliczka,
a na tej uliczce jest jedna tabliczka.
Kto tędy przechodzi, ten nie bez zdziwienia
Spostrzega, że jest to tabliczka mnożenia.
Wanda Chotomska - ,,Tabliczka mnożenia’’
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
12
18
24
30
6
12
18
24
30
36
42
Żółw chciał pojechać koleją,
lecz koleje nie tanieją.
Żółwiowi szkoda pieniędzy:
,,Pójdę pieszo, będę prędzej’’
Jan Brzechwa - ,,Żółw’’
2
7
42
CIEKAWOSTKI
Liczba doskonała to taka liczba, która jest
równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych
od niej.
Pierwsza liczba doskonała to 6.
D6 = { 1, 2, 3, 6 }
6=1+2+3
Druga liczba doskonała to 28.
D6 = { 1, 2, 4, 7, 14, 28 }
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych
Pewien nauczyciel dał dzieciom bardzo pracochłonne
zadanie: kazał im obliczyć sumę liczb od 1 do 40.
Ku jego zdziwieniu jeden z uczniów, 9-letni Karol
Gauss,
późniejszy słynny matematyk, już po chwili podał wynik.
1 + 2 + 3 + … + 38 + 39 + 40
Oblicz sprytnie sumę:
1+2+3+4+5
+ 6 + 7 + 8 +9 +10 .
41
NAGŁÓWEK ARTYKUŁU W ŚRODKU
41
41
Przyjrzyj się podanej liczbie:
92729
Jeżeli jej cyfry zapiszemy w odwrotnej kolejności, to otrzymamy
tę samą liczbę.
Takie liczby nazywamy palindromicznymi.
22 303 414 5115
3
Lecę na
matmę!
Kącik młodego twórcy
P R ZE D S K LE P E M S TA ŁO 1 2 S AM OC HO D ÓW OS O B OW YC H
I 9 R OW ER ÓW . IL E KÓ Ł M IA Ł Y P OJ A ZDY?
Aleksandra Felter, kl. IV
Rebus
HUMOR SZKOLNY
Mówi dżdżownica do dżdżownicy:
- Mam na ciebie haczyk!
FI
Ó = U
GEO TERMO
YCZNE
Weronika Wyszkowska, kl. IV
Kangur Matematyczny
Czwartek
Na akademię szkolną przybędzie 415
uczniów. Ile siedmioosobowych ławek
należy ustawić, aby wszyscy uczniowie
mogli usiąść!
19 marca 2015
W klasie IV b było 20 uczniów. Do szkoły nie przeszło 5 uczniów.
Z lekcji zwolniło się 10 uczniów. Ilu uczniów zostało w klasie?
Amelia Zofia Zając, kl. IV
Aha!
4
Download