struktury-rynku-omowienie

advertisement
2
Struktury rynku
Struktura rynku to określona konfiguracja sprzedawców i
nabywców oraz odpowiadające jej prawa zachowań.
Rozróżniamy następujące struktury rynku:
Konkurencja doskonała
Konkurencja monopolistyczna
Oligopol
}
Konkurencja doskonała oraz pełny monopol niedoskonała
Konkurencja to „modelowo
czyste”, ekstremalne struktury rynku.
Faktyczne zachowania przedsiębiorstw mogą odchylać się od
przedstawionych wzorców, gdyż struktury rynku występujące w
rzeczywistości zazwyczaj odbiegają od modelowych założeń.
Charakterystyka poszczególnych struktur rynku:
Struktury rynku
Cechy
Liczba firm
konkurencja
konkurencja
doskonała monopolistyczna
oligopol
monopol
wiele
wiele
kilka
jedna
standaryzowany
zróżnicowany
zróżnicowany
lub standardowy
zindywidualizowany
Wpływ na cenę
brak
ograniczony
średni
duży
Bariery wejścia
brak
brak
występują
pełne
Produkt
produkcji w przedsiębiorstwie, na którym wygasają korzyści z
dalszego zwiększania skali produkcji. Odpowiada mu najniższy
punkt na długookresowej krzywej kosztu przeciętnego. MSE
określa optymalną wielkość przedsiębiorstwa w danej gałęzi.
Stosunek ogólnej wielkości popytu rynkowego do minimalnej
skali efektywnej (Qd/MSE) określa uzasadnioną ekonomicznie,
czyli pożądaną liczbę przedsiębiorstw w gałęzi.
Tam, gdzie MSE pojawia się dopiero przy bardzo dużych
rozmiarach produkcji, powstają wielkie przedsiębiorstwa, a nawet
monopole. Natomiast tam, gdzie MSE wypada przy relatywnie
małej skali produkcji, ekonomicznie uzasadnione jest istnienie
dużej liczby stosunkowo małych przedsiębiorstw.
Rysunek pokazuje wpływ na strukturę rynku długookresowych
kosztów produkcji i minimalnej skali efektywnej.
D – popyt rynkowy na produkt gałęzi
Gdy – krzywa kosztów przedsiębiorstw
powstanie konkurencja doskonała
(łączna produkcja qd, cena pd)
Gdy – krzywa kosztów przedsiębiorstw
powstanie oligopol
pm
pd
D
q1
q2 qm q3 qd
Q
Gdy – krzywa kosztów przedsiębiorstwa
(będzie wytwarzać np. qm po cenie pm)
Współczynnik koncentracji (CR) wskazuje rzeczywisty stopień
koncentracji produkcji.
Np.: współczynnik CR5 = 0,80 mówi, że udział 5 największych
przedsiębiorstw w globalnej produkcji gałęzi wynosi 80%.
Ekonomia - Struktury rynku
Ekonomia - Struktura rynku
Minimalna efektywna skala produkcji - wykład
Założenia modelu przedsiębiorstwa
Założenia modelu przedsiębiorstwa
Struktura rynku i konkurencja niedoskonała - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download