Grasica - Wydział Biologii UW

advertisement
Regulacja aktywności układu
odpornościowego przez układ
neuroendokrynowy
Interakcje układu odpornościowego z układem
neuroendokrynowym w warunkach niezależnych i
zależnych od aktywacji antygenowej
Nadzieja Drela
Wydział Biologii UW, Zakład Immunologii
[email protected]
Neuroendokrynowa regulacja
rozwoju układu odpornościowego
Neuroendokrynowa
regulacja odpowiedzi
immunologicznej
R.E Brown, Neuroendocrinology
Cytokiny i hormony grasicy regulują syntezę
hormonów przysadki
R.E. Brown, Neuroendocrinology
Wpływ hormonów i neuropeptydów na układ
odpornościowy w przebiegu ontogenezy
Model eksperymentalny
(zwierzęta laboratoryjne)
Efekt
Neonatalna adrenalektomia
Supresja odpowiedzi humoralnej
Prenatalny deficyt GK
Redukcja tymocytów, zwiększony poziom
apoptozy, nasilona migracja tymocytów
Neonatalne usunięcie tarczycy
Niedorozwój grasicy i zahamowanie
funkcji zależnych od grasicy
Niedoczynność tarczycy
Supresja limfopoezy T i B
Brak TSH, GH, IGF-I, PRL
Zahamowanie syntezy hormonów grasicy,
zahamowanie funkcji T-zależnych
Kastracja myszy, zahamowanie syntezy
androgenów
Rozwój chorób autoimmunizacyjnych
Wczesne usunięcie jajników
Hypertrofia grasicy, zwiększenie liczby
tymocytów, ostre odrzucanie przeszczepu
Działanie czynników egzogennych o
przedłużonym działaniu
Działanie w życiu płodowym lub Efekt po urodzeniu
neonatalnym
Prenatalne traktowanie LPS
Zwiększenie syntezy cytokin
prozapalnych w łożysku, zwiększenie
syntezy GK w osoczu
Prenatalne traktowanie ACTH
Zahamowanie syntezy cytokin
prozapalnych i zwiększenie syntezy GK
Stres prenatalny
Zahamowanie odpowiedzi
komórkowej i humoralnej
Neonatalne traktowanie LPS
Powiększenie nadnerczy i zmniejszenie
grasicy
Interakcje czynników
humoralnych w rozwoju
tymocytów
Brak grasicy: to nie tylko
supresja odpowiedzi
immunologicznej, ale
zahamowanie syntezy
hormonów przez przysadkę
i inne gruczoły wydzielania
wewnętrznego
Wzrost grasicy, liczby li T i
B życiu płodowym koreluje
z pojawieniem się w
surowicy insuliny, GH, FSH,
LH, TSH
Zakharova A.L. 2009
Interakcje HPG-grasica
Tymulina,
tymozyna
Zakharova A.L. 2009
Ponadto: reakcja na stres myszy „nude”
Interakcje HPG-grasica
• w okresie płodowym grasica jest niezbędna do wytworzenia osi
regulatorowej przysadka-gonady
• tymektomia płodowa hamuje oogenezę i upośledza rozwój jajników
(ulegają zmniejszeniu również nadnercza)
• neonatalna tymektomia skutkuje zanikiem lub niedorozwojem
jajników i zmniejszoną synteza gonadotropin. U samców występuje
zanik jąder
• późniejsza tymektomia upośledza dojrzewanie płciowe
• inne efekty tymektomii: zahamowanie reakcji stresowej z udziałem
osi HPA, nieskuteczność przeszczepu szpiku kostnego
Mikrośrodowisko
grasicy
Savino and Dardenne, 2000
Działanie tymuliny na
syntezę hormonów H-P
Savino and Dardenne, 2000
Mikrośrodowisko grasicy: tymocyty,
komórki nabłonkowe
Savino and Dardenne, 2000
Neuroendokrynowa kontrola interakcji
między tymocytami i komórkami
mikrośrodowiska
• hormony mogą zmieniać ekspresję białek MHC (GH, GC)
• hormony regulują syntezę białek ECM oraz receptory dla tych
białek: fibronektyna, laminina, kolagen IV (GC, hormony płciowe,
T3, PR, GH, IGF-1)
• hormony wpływają na powstawanie gap-junctions między
komórkami nabłonkowymi grasicy (hormony płciowe, ACTH, GH,
GC, neuropeptydy)
• hormony regulują syntezę cytokin w mikrośrodowisku grasicy
(GH, PR)
• hormony regulują syntezę hormonów grasicy (GH, IGF-1, PR)
Uproszczony schemat rozwoju tymocytów (a)
Uproszczony schemat rozwoju tymocytów (b)
K
O
R
A
G
R
A
S
I
C
Y
DN1 pro-T
CD44+25-
T
RDZEŃ GRASICY
DN2 pro-T
CD44+25+
TCR
SP CD4+
DN3 pre-T
CD44-25+
DN4 pre-T
CD44-25-
DP
CD4+CD8+
TCR
SP CD8+
TCR
Treg
Proces selekcji tymocytów
Śmierć „z
zaniedbania”
Grasica
selekcja
pozytywna
Węzeł
limfatyczny
Rys. N. Drela
selekcja
negatywna
powinowactwo do
MHC - wł. peptyd
Th
Tc
T reg
Powinowactwo TCR
Zależność losu limfocytów T w grasicy od
powinowactwa receptorów TCR do kompleksu
MHC-własny peptyd
Negatywna
selekcja
Konwersja
do Treg
Pozytywna
selekcja
Zaniedbanie
Los tymocyta w przebiegu rozwoju w grasicy
Selekcja pozytywna i
negatywna
tymocytów
Selekcja pozytywna
skutkuje restrykcją MHC
Selekcja negatywna
skutkuje tolerancją na
własne białka
R.A.GOLDSBY,T.J.KINDT,B.A.OSBORNE,J.KUBY ,,Immunology”
GC są zbędne w rozwoju tymocytów
Godfrey et al., 2000
GC w utrzymaniu homeostazy tymocytów
Zielony: normalna młoda mysz
Niebieska: młoda mysz z nadekspresją GCR
Jondal M. et al.2004
TCR affinity
Model wzajemnego antagonizmu w rozwoju
tymocytów
negative
selection
apoptoza
przeżycie
Vacchio M.S. and Ashwell J.D., 2000
death
(subtreshold
for selection)
Glucocorticoids
TCR affinity
Model wzajemnego antagonizmu w rozwoju
tymocytów
negative
selection
apoptoza
przeżycie
Vacchio M.S. and Ashwell J.D., 2000
death
(subtreshold
for selection)
Glucocorticoids
Czy można stosować hormony w reaktywacji
funkcji grasicy?
• Grasica – organ docelowy w infekcji i nieprawidłowym
żywieniu (niedożywieniu): charakterystyczne przejawy
atrofii
• GH, IGF-1 (pobudzenie TEC do syntezy tymuliny),
rekonstytucja szpiku kostnego i zahamowanie inwolucji
grasicy
• IL-7
• blokada androgenów, kastracja
• zahamowanie syntezy hormonów płciowych powoduje
nasilenie hematopoezy i tymopoezy
• melatonina
Grelina i leptyna
Poziom greliny zwiększa się przed jedzeniem, maleje po
jedzeniu. RC wpływa na zwiększenie poziomu greliny.
Leptyna stymuluje syntezę IL-7 przez TEC. Stężenie leptyny
zwiększa się po jedzeniu, maleje przed jedzeniem
(zmniejszenie poziomu leptyny stymuluje apetyt).
Stan zapalny
R.A.GOLDSBY,T.J.KINDT,B.A.OSBORNE,J.KUBY ,,Immunology”
Równowaga hormonalno-cytokinowa
Zdrowy organizm: brak stanu zapalnego ustala równowagę hormonalno-cytokinową.
GC hamują syntezę cytokin pro-zapalnych
Podczas infekcji równowaga jest zaburzona: cytokiny wywołują stan oporności na
hormony. Zwiększenie syntezy hormonów białkowych ogranicza działanie GC i
cytokin.
Kelley K.W. et al. 2007, Brain, Behavior and Immunity.
Komórki dendrytyczne w rozwoju w
odporności nabytej
K.Takeda, S.Akira, International Immunology 2005
Migracja i stadia rozwoju DC
Szpik kostny
Dojrzała mDC
Niedojrzała mDC
Czynniki
indukujące
dojrzewanie
TLR
Tkanki i narządy nielimfatyczne
Narządy limfatyczne
Dojrzała mDC: MHCII, CD80, CD86, CD40
Regulacja dojrzewania komórek
dendrytycznych przez hormony
• GC hamują dojrzewanie DC (hamowanie ekspresji MHC II, białek
kostymulatorowych), co skutkuje zahamowaniem różnicowania
limfocytów Th naiwnych w limfocyty efektorowe. Nie zachodzi
prezentacja Ag limfocytom Th.
• Hamowanie dojrzewania DC przez GC następuje mimo ich
aktywacji i zwiększenia ekspresji TLR
Neuroendokrynowa regulacja
funkcji obronnej
Powrót do
stanu
równowagi
po kontakcie z
patogenem
• Śmierć
niepotrzebnych
limfocytów
• Hamowanie
aktywności
limfocytów
Neuroendokrynowa regulacja odpowiedzi
immunologicznej: klasyczny schemat roli HPA
Zakharova A.L. 2009
wątroba
Białka ostrej fazy
IL-1,
IL-6,
TNF
podwzgórze
• stan zapalny
CRH
przysadka
ACTH
nadnercza
kortyzol
Rys. N.Drela
Układ odpornościowy
Oś regulacyjna HPA
• atrofia grasicy
• liczba leukocytów w
krążeniu
• proliferacja limfocytów
• rówowaga limfocytów
(Th1 vs
Th2)
• synteza przeciwciał
• synteza cytokin
Oś HPA w regulacji
odpowiedzi układu
odpornościowego
Udział TLR w interakcji: układ odpornościowynadnercza
Bornstein et al. 2006
Regulacja odpowiedzi immunologicznej przez GC
Jondal M. et al., 2004
Udział GC i
katecholamin
w rozwoju
odporności
nabytej typu
Th1 i Th2
Reiche EM et al. 2004
Regulacja funkcji komórek odpornościowych
przez neuroprzekaźniki i opioidy
Curr Op Pharmacol 2001, 1:398
Układ odpornościowy w odczuwaniu bólu
Limfocyty wydzielają endogenne opioidy
(-endorfinę) w miejscu stanu zapalnego,
co skutkuje zniesieniem stanu
pobudzenia bólowego wywołanego przez
czynniki prozapalne. Podobnie zachowują
się makrofagi.
IL-1
CRH
Dymorfizm płciowy układu odpornościowego
• odporność wrodzona silniejsza u kobiet
• więcej przeciwciał u kobiet (odporność humoralna silniejsza u kobiet)
• silniejsza odpowiedź typu komórkowego u kobiet
• silniejsza reakcja zapalna u mężczyzn
• więcej limfocytów Th u kobiet
• więcej cytokin typu Th1 u kobiet
• Znaczenie tych różnic nie jest do końca jasne, poza zachorowalnością
na choroby autoimmunizacyjne występujące częściej u kobiet: zespół
Sjogrena, SLE, PBC, choroba Hashimoto, i skleroderma (80% chorych to
kobiety).
Dymorfizm płciowy układu odpornościowego
• Modulacyjny efekt estrogenów u zdrowych kobiet oraz w przebiegu
choroby autoimmunizacyjnej jest dwufazowy: małe stężenie ułatwia
rozwój odpowiedzi odpornościowej, duże stężenie powoduje jej
zahamowanie.
• Różne mikrośrodowisko (cytokiny, hormony) u kobiet i mężczyzn: u
kobiet przeważa odpowiedź typu Th1, z wyjątkiem ciąży, kiedy
występuje przemienna aktywność Th1 i Th2.
• Hormony płciowe regulują produkcję hormonów HPA i wpływają na
przebieg reakcji stresowej. U kobiet większe jest stężenie kortyzolu, a
glukokortykoidy hamują produkcję hormonów płciowych i tym samym
ich działanie w organizmie.
Dymorfizm płciowy układu odpornościowego
Estrogeny jako immunomodulatory
estrogeny
Szpik kostny
• hamowanie
rozwoju
limfocytów B
Lang T.J., 2004
Grasica
• atrofia grasicy
(Fas/FasL)
• zahamowanie
rozwoju
wszystkich
populacji
limfocytów T
APC
• zahamowanie
różnicowania
DC
• indukcja
apoptozy Mo i
Ma
• hamowanie
syntezy cytokin
przez DC (TNF,
IL-12, IL-10)
Działanie hormonów płciowych na grasicę
Estrogeny:
• zanik grasicy przy stężeniach farmakologicznych
• stężenie estrogenu i progesteronu zwiększa się w czasie ciąży, co
indukuje przejściową inwolucję grasicy
• stymulacja pozagrasiczego różnicowania limfocytów T w
wątrobie, stąd łatwiejsza indukcja chorób autoimmunizacyjnych
• duża ekspresja receptorów dla estrogenów na tymocytach i
komórkach stromalnych grasicy
Estrogeny jako modulatory działania innych
hormonów o działaniu immunomodulującym
•Zwiększenie wrażliwości
na GnRH
• zwiększenie syntezy
prolaktyny (estradiol
zwiększa syntezę PRL)
• zagrożenia: estradiol i
prolaktyna znoszą
tolerancję limfocytów B
Lang T.J., 2004
Działanie estrogenów
Komórki i funkcje
Stężenie
fizjologiczne
estrogenów
Stężenia
farmaceutyczne
(10-100x większe)
tymocyty
stymulacja
(przewaga Th)
hamowanie
funkcja Tc
funkcja Th
funkcja li B
stymulacja
hamowanie
hamowanie
stymulacja
produkcja cytokin
przez makrofagi
stymulacja
hamowanie
ekspresja MHC
stymulacja
hamowanie
Działanie hormonów płciowych na grasicę
Androgeny:
• kastracja samców powoduje powiększenie grasicy, efekt jest
odwracalny po podaniu androgenów
• powiększona grasica wykastrowanych samców wykazuje
prawidłową strukturę części korowej i rdzeniowej, ale zmienia się
rozkład tymocytów (mniej tymocytów CD8+ o aktywności
cytotoksycznej)
• podanie androgenów przyspiesza rozwój tymocytów
• mechanizmy odpowiedzialne za powiększenie grasicy po
kastracji: zwiększona proliferacja, zmniejszona apoptoza,
opóźniona migracja tymocytów na obwód
• zwiększone stężenie testosteronu po okresie dojrzewania
indukuje inwolucję grasicy
Oddziaływanie hormonów płciowych na szpik i
rozwój limfocytów B
Androgeny
• kastracja osobników płci męskiej wywołuje ekspansję limfocytów B w szpiku
kostnym. Liczebność tych komórek maleje po podaniu testosteronu
• kastracja osobników płci męskiej powoduje rozrost śledziony i zwiększenie w
niej liczby limfocytów B, podanie testosteronu odwraca ten efekt
Estrogeny
• hamują powstawanie limfocytów B
• nasilają produkcję autoprzeciwciał i powstawanie autoreaktywnych
limfocytów B, taki sam efekt powoduje zahamowanie produkcji androgenów
Udział w chorobach autoimmunizacyjnych:
• estrogeny – działanie stymulujące
• androgeny – działanie supresyjne
Odpowiedź immunologiczna na
infekcje zależna od płci
• estrogeny nasilają odpowiedź Th1 i głównie działają
prozapalnie
• androgeny działają przeciwzapalnie (testosteron)
• androgeny hamują syntezę przeciwciał
Rytmy biologiczne w układzie
odpornościowym
Aktywność układu odpornościowego w dzień i
w nocy
Brak snu skutkuje zwiększeniem
wrażliwości na infekcje
TLR9 (w nocy
)
Komórki NK (w nocy
)
Cytokiny (IL-12: największy
poziom w nocy; IL-10: największy
poziom w dzień)
Poziom cytokin prozapalnych
zwiększa się w nocy,
przeciwzapalnych – w dzień
Rytmiczne zmiany w aktywności układu
odpornościowego (współdziałanie rytmu
dobowego i snu)
Limfocyty T rezydują w narządach
limfoidalnych, zwiększa się stężenie
cytokin przeciwzapalnych
sen
Limfocyty T krążą w układzie
krwionośnym, zwiększa się stężenie
cytokin prozapalnych
Rytm dzień/noc układu odpornościowego
dzień
organizm aktywny
Układ odpornościowy w
stanie fizjologicznej supresji
GK
GKR
nTreg
noc
organizm nieaktywny
Układ odpornościowy w
stanie skutecznej obrony
GK
GKR
nTreg
Produkcja hormonów przez komórki
układu odpornościowego
komórki produkujące
Produkowane hormony i
neuroprzekaźniki
limfocyty T
ACTH, endorfiny, TSH, GH,
PRL, IGF-1
limfocyty B
ACTH, endorfiny, GH, IGF-1
makrofagi
ACTH, endorfiny, GH, SP, IGF-1,
ANP
splenocyty
CRH, gonadotropina
tymocyty
CRH, GnRH, AVP, OT
granulocyty i komórki tuczne
VIP, SOM
Wrażliwość komórek obronnych na hormony
uzależniona jest od rodzaju stresu
Stres ostry
kontrola
Stres chroniczny
Stężenie hormonu
• w stresie ostrym: dwufazowy efekt kortykosteronu/kortyzolu i
epinefryny (efekt stymulujący małych dawek i efekt hamujący dużych
dawek)
• w stresie chronicznym obserwowano jedynie efekt hamujący
wątroba
IL-1,
IL-6,
TNF
podwzgórze
Białka ostrej fazy
• stan zapalny
CRH
przysadka
ACTH
Układ odpornościowy
Oś regulacyjna HPA
• atrofia grasicy
• liczba leukocytów w
krążeniu
• proliferacja limfocytów
• rówowaga limfocytów
(Th1 vs Th2)
• synteza przeciwciał
• synteza cytokin
nadnercza
kortyzol
Rys. N.Drela
Oś HPA w regulacji
odpowiedzi układu
odpornościowego
Modulacja aktywności układu odpornościowego w
warunkach stresu:
Jaka jest rola hormonów aktywujących funkcje
układu odpornościowego?
prolaktyna
hormon wzrostu
insulinopodobny czynnik wzrostu
S T R E S – to nie tylko glukokortykoidy
podwzgórze
przysadka
ACTH
Prolaktyna
układ odpornościowy
nadnercza
glukokortykoidy
STRES głodu
podwzgórze
przysadka
Hormon
wzrostu
Insulinopodobny
czynnik wzrostu
IGF-I
Układ
odpornościowy
STRES temperaturowy:
niska temperatura
środowiska zewnętrznego
przysadka
podwzgórze
TSH
tarczyca
T3, T4 (przeciwdziałają
aktywności glukokortykoidów)
grasica
Szybkość przemiany materii
Hormony białkowe i odporność: trochę historii
• przed
1987: pierwsze wyniki badań wskazujące na rolę
hormonów przysadki w rozwoju układu odpornościowego. Do
badań użyto szczurów i myszy charakteryzujących się deficytem
hormonów: TSH, GH, PRL, ACTH
• 1997-2007: leukocyty mogą produkować hormony. Synteza
prolaktyny przez limfocyty T jest regulowana przez cytokiny (IL-2,
IL-4, IL-1). Sama PRL reguluje syntezę cytokin. Limfocyty produkują
GH, PRL i IGF-1 przeciwdziałają skutkom stresu wywołanego przez
czynniki fizjologiczne i środowiskowe. Działają przeciwstawnie do
GC.
Wielopoziomowe interakcje między układem
odpornościowym i neuroendokrynowym
Di Comite G. et al.2007
Koncepcja receptorowa w regulacji
neuroendokrynowej układu odpornościowego
Heijnen C.J., 2007
Charakterystyka receptorów dla hormonów
sterydowych-interakcje z ksenoestrogenami
Rozmieszczenie
Komórki nabłonkowe grasicy (AR, ER)
Tymocyty (GCR, AR, ER)
Limfocyty T i B (ER, AR, GCR)
Komórki szpiku kostnego (ER)
Monocyty, neutrofile (GCR)
Ligandy
Endogenne hormony: androgeny, estrogeny, glukokortykoidy
Czynniki środowiskowe (ED): hormony syntetyczne,
fitoestrogeny, mykoestrogeny, ksenoestrogeny (dioksyny)
Aktywność
biologiczna
Homeostaza układu odpornościowego (GC, E, A)
Regulacja odpowiedzi immunologicznej (GC, E, A)
Dymorfizm płciowy układu odpornościowego (A, E)
Rozwój grasicy, rozwój limfocytów B (E)
Hamowanie krążenia komórek odpornościowych (GC)
Indukcja apoptozy, supresja produkcji cytokin (GC),
stymulacja produkcji cytokin (E)
Przełączenie odpowiedzi z Th1 na Th2 (GC)
Dziękuję za uwagę
Download