Uploaded by User2456

Grasiczaki, przerost grasicy

advertisement
GRASICZAKI,
PRZEROST
GRASICY
LIDIA BUDZIK GR 9
PRZEROST
GRASICY
hipertrofia
Wzrost liczby lim B w stosunku do
prawidłowej grasicy
Występuje u pacjentów z chorobami
autoimmunologicznymi: toczeń, RZS,
myastenia gravis
GRASICZAK
Nowotwór
nabłonka grasicy
- Łagodny
- Złośliwy typu I
- Złośliwy typu II
Średnica do 20cm
Przebieg
grasiczaków zależy
od stopnia
zaawansowania w
chwili wykrycia
BIBLIOGRAFIA
•
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=08XFZQV-DBG
•
HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/ABS/PII/S0012369215310813
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!
Download