Zagadnienia do przygotowania z Immunologii_2016 termin testu

advertisement
Zagadnienia do przygotowania z Immunologii_2016
termin testu – do ustalenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cechy charakterystyczne wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej
Na czym polega bierna odporność immunologiczna?
Rodzaje i charakterystyka komórek zaangażowanych w odpowiedź wrodzoną i nabytą
Determinanty antygenowe i ich rodzaje
Rola komórek fagocytujących (k. dendrytycznych, makrofagów, neutrofili) i NK
Mechanizm inaktywacji mikroorganizmów przez makrofagi
Jak inicjowana jest kaskada białek systemu dopełniacza i jakie główne funkcje pełnią
białka dopełniacza?
8. Selekcja klonalna limfocytów B
9. Rola limfocytów B i ich aktywacja (przez antygen i komórki TH)
10. Rola limfocytów TCD4+ i ich aktywacja
11. Rola limfocytów TCD8+ i ich aktywacja
12. Dojrzewanie i selekcja limfocytów T w grasicy (selekcja pozytywna, negatywna,
autotolerancja, komórki Treg)
13. Mechanizm tworzenia się autotolerancji limfocytów B
14. Budowa i funkcja immunoglobulin, receptorów TCR, białek MHC I i MHC II
15. Prezentacja antygenu przez białka MHC I oraz MHC II (przygotowanie i prezentacja
antygenów zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych)
16. Struktura i rearanżacja genów immunoglobulin w trakcie dojrzewania limfocytów B
17. Mechanizm jednoczesnego wytwarzania IgM i IgD
18. Mechanizm umożliwiający wytwarzanie form błonowych i wydzielanych Ig
19. Mechanizm zmiany klas Ig
20. Główne przyczyny występowania chorób autoimmunologicznych
21. Mechanizm odrzucania przeszczepów – rola związków determinujących grupę krwi i
białek MHC
22. Mechanizm odpowiedzi alergicznej (rola IgE, komórek tucznych)
Download