Krew - Blogi CEO

advertisement
Krew
Wyniki badania krwi
Badanie krwi

Dzięki badaniu krwi można szybko ocenić
stan zdrowia człowieka. W tym celu pobiera
się od pacjenta niewielką ilość tej tkanki.
Następnie za pomocą mikroskopu lub
specjalnego aparatu, sprawdza się liczbę
poszczególnych rodzajów krwi. Bada się też
ilość substancji rozpuszczalnych w osoczu.
Jeśli jakaś wartość odbiega od normy,
świadczy o chorobie
Normy wyników





Hemoglobina 11,5-16,5
Hematokryt 35,00-55,0
Leukocyty 3,5-10,0
Limfocyty 0,5-5,0
Płytki krwi 100-400
Skutki przekroczenia
norm


Hemoglobina- Przekroczenie normy
świadczy o odwodnieniu organizmu.
Niskie wartości są oznaką anemii.
Hematokryt - Podwyższony wskaźnik
występuje w chorobie o nazwie
czerwienica i przy odwodnieniu
organizmu. Obniżony wskaźnik
sugeruje anemię.


Leukocyty-Zmniejszenie liczby leukocytów może
być spowodowane niedoborem granulocytów,
limfocytów lub wszystkich komórek
jednocześnie.
Limfocyty -Liczba limfocytów zwiększa się w:
chłoniakach, przewlekłej białaczce limfocytowej,
szpiczaku mnogim, nadczynności tarczycy oraz w
chorobach zakaźnych wieku dziecięcego. Uwaga:
większa niż u dorosłych liczba limfocytów u
dzieci do 4 lat jest normą!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards