william james filozofia bez definicji

advertisement
WILLIAM JAMES
FILOZOFIA BEZ DEFINICJI
PROGRAM KONFERENCJI
Poniedziałek, 31 maja 2010 r.
Zasięg i wpływy
10:45 – 11:00
Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW
Aleksandra OCHOCKIEGO
11:00 – 11:30
Jan WOLEOSKI (Uniwersytet Jagiellooski)
Pragmatyzm a filozofia i teoria prawa
11:30 – 12:00
Renata ZIEMIOSKA (Uniwersytet Szczecioski)
Pragmatyzm i sceptycyzm
12:00 – 12:30
Marcin HINTZ (Chrześcijaoska Akademia Teologiczna)
Wiara religijna jako sapientia pragmatica
12:30 – 13:00
Przerwa
13:00 – 13:30
Wiktor MARZEC (Uniwersytet Łódzki)
Rola Jamesa w amerykaoskiej recepcji fenomenologii społecznej Alfreda
Schutza
13:30 – 14:00
Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Metafizyka w filozofii Jamesa?
14:00 – 14:30
Piotr KOSTYŁO (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
James i Bergson – historia korespondencji
14:30 – 15:00
Małgorzata KOWALSKA (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
James a radykalny konstruktywizm społeczny von Glasersfelda
15:00 – 16:00
Przerwa na obiad
16:00 – 16:30
Andrzej STĘPNIK (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Jamesa koncepcja prawdy w świetle zarzutów Russella
16:30 – 17:00
Danuta KREFT (Uniwersytet Gdaoski)
Pragmatyczna koncepcja prawdy
17:00 – 17:30
Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Bayesowska eksplikacja epistemologicznego woluntaryzmu
17:30 – 18:00
Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Antyesencjalizm Jamesa i Wittgensteina
Wtorek, 1 czerwca 2010 r.
Interpretacje i spory
11:00 – 11:30
Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczecioski)
W. James versus G.E. Moore
11:30 – 12:00
Marcin PORĘBA (Uniwersytet Warszawski)
Historia pewnego nieporozumienia: Peirce a James
12:00 – 12:30
Piotr GUTOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Psychologia i parapsychologia w twórczości Jamesa
12:30 – 13:00
Przerwa
13:00 – 13:30
Grzegorz KLICKI
Metafizyka w filozofii Jamesa
13:30 – 14:00
Mirosław PIRÓG (Uniwersytet Śląski)
W stronę epistemologii mistyki
14:00 – 14:30
Anna DZIEDZIC (Uniwersytet Warszawski)
Podmiot a ontologiczna nowośd
14:30 – 15:00
Justyna MYSZKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
Wpływ Jamesa na filozofię religii Brzozowskiego
15:00 – 16:00
Przerwa na obiad
16:00 – 16:30
Łukasz TANAŚ (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Pragmatyzm w behawioryzmie i psychologii porównawczej
16:30 – 17:00
Tomasz KOMENDZIOSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Ja, świadomośd i eksperymentowanie z fenomenologią
17:00 – 17:30
Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)
Realizm bez dedukcjonizmu
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards