Co to są elementarne normy moralne? Co to jest relatywizm

advertisement
1. Co to są elementarne normy moralne?
2. Co to jest relatywizm historyczny, socjologiczny i kulturowy?
3. Co to jest samoocena? Jak zdefiniować wyrzuty sumienia?
4. Czy istnieje zależność między etyką a prawem?
5. Co to jest kodeks etyki lekarskiej?
6. Co to jest eksperyment leczniczy? Co to jest eksperyment badawczy?
7. Kto nie może brać udział w eksperymencie badawczym?
8. Jak poinformować chorego o niepomyślnym rokowaniu? Czy informować chorego, czy jego
rodzinę?
9. Czy zawsze należy podjąć akcję reanimacyjną?
10. Kiedy można zaniechać stosowania środków zwyczajnych i nadzwyczajnych?
11. Co to jest eutanazja?
12. Jakimi kryteriami należy się kierować, jeżeli nie mamy środków, żeby leczyć wszystkich?
13. Czy można przetoczyć krew osobie, która z przyczyn religijnych nie zgadza się na
przetoczenie krwi?
14. Czy lekarz powinien zajmować się pozazdrowotnymi problemami chorego?
15. Czy istnieje coś takiego jak niepotrzebna wizyta u lekarza lub niepotrzebne wezwanie
lekarza?
16. Co zrobić, żeby chory miał zaufanie do lekarza?
17. Dlaczego środowisko lekarskie w opinii społecznej jest jednym z bardziej
skorumpowanych? Co zrobić, żeby to zmienić?
18. Czy lekarz może strajkować?
19. Czy lekarz musi leczyć każdego?
20. Wymień rodzaje ryzyka związanego z działaniem medycznym oraz zakres jego
dopuszczalności.
21. Co to jest zasada proporcjonalności ryzyka?
22. Medycyna niekonwencjonalna – zanalizuj korzyści i niebezpieczeństwa związane z jej
zastosowaniem. Czy normy etyczne pozwalają na jej zastosowanie?
23. Przedstaw swój pogląd na słowo lekarskie jako czynnik ryzyka.
24. Wymień rodzaje błędu lekarskiego i omów je.
25. Omów aspekty etyczne obowiązki ciągłego szkolenia się lekarzy.
26. Popełniony błąd lekarski – czy pacjent powinien się o nim dowiedzieć?
27. Kolega z zespołu leczącego popełnia błąd – co należy zrobić? Omów etyczne aspekty
postępowania w takiej sytuacji.
28. Jakie są dopuszczalne formy konkurencji w lekarskiej praktyce prywatnej oraz czy zawsze
lekarska usługa prywatna dla innego lekarza i jego rodziny powinna być bezpłatna?
29. Czy możliwe jest rozdzielenie pracy między prywatną praktyką lekarską a pracą w placówce
publicznej?
30. Jakie kryteria powinien wybrać lekarz przy kwalifikacji chorych do procedur ratujących
życie np. zabiegów dializ, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia ich wszystkim
potrzebującym?
31. Co mówi kodeks etyki lekarskiej o współpracy lekarza z firmami farmaceutycznymi?
32. Jakie zadania ma Izba Lekarska stojąc na straży odpowiedzialności zawodowej?
33. Dlaczego jest tak mało wyroków skazujących lekarzy za błędy medyczne lub przypadki
korupcji?
34. Co należy zrobić, gdy wiemy o obecności patologii wśród kolegów z pracy?
35. Jakie kryteria decydują o uznaniu człowieka za zmarłego? Dlaczego jedna osoba uznawana
jest za zmarłą, a inna za żywą w stanie wegetatywnym? (przypadek Terri Schiavo i Eluany
Englaro)
36. Czy transplantacja nieratująca życie ludzkie jest zasadna? (przypadek: transplantacja dłoni)
37. Co zrobić, aby promować przeszczepy rodzinne?
38. Czy można odpłatnie odstąpić swój narząd?
39. Czy w sytuacjach ekstremalnych etyka nie obowiązuje? (przypadek: akt kanibalizmu dla
ratowania życia)
40. Czy lekarz może się reklamować?
41. Czy lekarz może żądać zapłaty za każdą usługę w każdej sytuacji?
42. Czy udział lekarzy w reklamach powinien być zabraniany?
43. Czy czarny PR w branży medycznej jest naganny? (przypadek: portal znanylekarz.pl)
44. W jakich sytuacjach lekarz jako tzw. „przymusowy samarytanin” ma obowiązek udzielenia
pomocy?
45. Kiedy odmowa udzielenia pomocy przez lekarza jest usprawiedliwiona?
46. Jaki jest zakres pomocy jakiej powinien udzielić lekarz?
47. Czy ratowanie życia samobójcy jest naruszeniem jego autonomii i pogwałceniem jego woli?
48. Kiedy zgoda pacjenta na wykonywane badania diagnostycznego lub zabiegu
terapeutycznego jest ważna?
49. Jakie są warunki przyjęcia osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala
psychiatrycznego?
50. Czy lekarz ma prawo krytykowania innego lekarza?
Download