do Naczelnej Rady Lekarskiej

advertisement
APEL Nr 4
NADZWYCZAJNEGO XI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 lutego 2012 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o
rozważenie - do dnia 13 kwietnia 2012 r. - możliwości wystąpienia do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 2 i 3 ustawy z
dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego
oraz
wyrobów
medycznych
niektórych innych ustaw.
Przewodniczący:
Andrzej Sawoni
................................................
Zastępcy Przewodniczącego:
Roman Budziński
................................................
Grzegorz Krzyżanowski
................................................
Ewa Zakrzewska
................................................
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
................................................
Jacek Tętnowski
...............................................
Urszula Buszko
................................................
Halina Borgiel-Marek
................................................
Sekretarze:
Grażyna Siwiec-Saternus
................................................
Bartłomiej Guzik
................................................
oraz
Rafał Kiełkowski
................................................
Stanisława Danuta Barańska
................................................
Piotr Niemir
................................................
Teresa Bachanek
................................................
Stefan Antosiewicz
................................................
Download