Wykaz publikacji prof - Ethos

advertisement
Wykaz publikacji prof. dra hab. Tadeusza Stycznia SDS
Książki
1972
1. Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej
teorii moralności. Studium metaetyczne, Lublin 1972, ss. 223.
1974
2. Zarys etyki. Część I. Metaetyka, Lublin 1974, ss. 130.
1979
3. [Oraz kard. K. Wojtyła, A. Szostek], Der Streit um den Menschen. Personaler
Anspruch des Sittlichen, Kevelaer 1979, ss.175.
1980
4. Etyka niezależna?, Lublin 1980, ss. 117.
1981
5. ABC etyki, Lublin 1981, ss. 39 (kolejne wyd.: 1982, 1983, 1990, ss. 40).
6. [Red.] Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do
„początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1981, ss. 240, seria: Jan Paweł II naucza,
t. I.
1982
7. [Red. oraz J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek], K. Wojtyła, Miłość i
odpowiedzialność, Lublin 1982 (kolejne wyd.: 1986), ss. 255, seria: Człowiek i moralność, t.
I.
1984
8. W drodze do etyki. Wybór esejów z etyki i o etyce, Lublin 1984, ss. 276.
1986
9. [Oraz E. Balawajder], Jedynie prawda wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II, Roma
1986, ss. 125.
10. [Oraz A. Szostek MIC], Miłości, gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne, Lublin
1986, ss. 102.
11. [Oraz J. Gula], W obronie człowieka nie narodzonego. Teksty konferencji
wygłoszonych w Radiu Watykańskim we wrześniu 1985 roku, Rzym 1986, ss. 24.
12. [Red. oraz J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek], K. Wojtyła, Wykłady
lubelskie, Lublin 1986, ss. 292, seria: Człowiek i moralność, t. III.
1987
13. [Red.], Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości „Gdzie jesteś, Adamie”?,
Lublin 1987, ss. 313.
14. [Red.], Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, Lublin 1987, ss.
334, seria: Jan Paweł II naucza, t. VIII.
15. [Red.], Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do
„serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1987, ss. 227, seria: Jan Paweł II naucza, t. II.
16. [Red. oraz ks. M. Radwan], Problem wyzwolenia człowieka, Lublin 1987, ss. 409.
1988
17. [Red. oraz M. Radwan SCJ], Ewangelia i kultura. Doświadczenie
środkowoeuropejskie. Śladem trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym 1988, ss. 368.
18. Wolność w prawdzie, Rzym 1988, ss. 31.
1990
19. Nienarodzony - szansą demokracji, Olsztyn 1990.
1991
20. [Red. oraz bp K. Majdański], Dar ludzkiego życia. „Humanae vitae donum”. W
dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, Lublin 1991, ss. 284.
21. [Red. oraz J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek], K. Wojtyła, Zagadnienie
podmiotu moralności, Lublin 1991, ss. 252, seria: Człowiek i moralność, t. II.
22. [Red.], Nienarodzony miarą demokracji, Lublin 1991, ss. 186, seria: Biblioteka
„Ethosu”, t. I.
1992
23. Das Gewissen und Europa oder: Wenn der Heilige Vater Aristoteles zur
Europäischen Bischofssynode 1991 einladen würde, Wien [1992], ss. 32.
24. [Oraz abp K. Majdański, A. Szostek MIC], O cywilizację miłości i życia,
Warszawa 1992, ss. 28.
1993
25. [Red.], Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do
„zmartwychwstania”. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1993, ss. 268, seria: Jan Paweł
II naucza, t. III.
26. [Red.], R. Buttiglione, Chrześcijanie a demokracja, Lublin 1993, ss. 140, seria:
Biblioteka „Ethosu”, t. II.
27. Solidarność wyzwala, Lublin 1993, ss. 259.
28. Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, ss. 247.
29. Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, ss. 307.
30. [Red.], Życie jest święte, Lublin 1993, ss. 231.
1994
31. [Red.], R. Buttiglione, Etyka w kryzysie, Lublin 1994, ss. 270, seria: Biblioteka
„Ethosu”, t. III.
32. [Red. oraz in.], K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin
1994, ss. 543, seria: Człowiek i moralność, t. IV.
1995
33. [Red. oraz s. Z. J. Zdybicka], Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, Lublin 1995,
ss. 342.
34. Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995, (wyd. 2 popr.), ss. 330.
1996
35. [Oraz J. Merecki], ABC etyki, Lublin 1996 (wyd. 4 [5] uzup. i poszerzone), ss. 66.
36. [Red.], R. Buttiglione, J. Merecki SDS, Europa jako pojęcie filozoficzne, Lublin
1996, ss. 211, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. IV.
37. [ Red .i in.], K. Wojtyła, Ljubov i otgovornost, Sofia 1996, ss. 316, Biblioteka
“Nov Den” nr 15 (?).
1997
38. [Red. oraz ks. J. Nagórny], Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze,
Lublin 1997, ss. 431, seria: Jan Paweł II naucza, t. XII.
39. O etyce Karola Wojtyły – uczeń, Częstochowa 1997, ss. 93.
1998
40. [Red.], Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana
Pawła II teologii ciała, Lublin 1998, ss. 384, seria: Jan Paweł II naucza, t. IV.
1999
41. [Red. oraz bp E. Sgreccia i in.], Medicine and Law: for or against Life?
Proceedings of the Symposium Held on the 50th Anniversary of the United Nations Universal
Declaration of Human Rights (Warsaw – Lublin – Cracow, 30 November-1 [5] December
1998), Città del Vaticano 1999, ss. 332.
42. [Red. oraz bp E. Sgreccia i in.], Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu.
Materiały z sympozjum zorganizowanego [przez Papieską Akademię Życia, Instytut Jana
Pawła II KUL, Instytut Studiów nad Rodziną ATK, Instytut Teologii Rodziny PAT (Warszawa
– Lublin – Kraków 30 XI – 5 XII 1998)] w 50. rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Lublin 1999, ss. 287.
43. [Red. oraz G. Reale], K. Wojtyła, Persona e atto. Testo polacco a fronte,
Santarcangelo di Romagna, Rusconi Libri 1999, ss. 765.
44. [Red.], Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach
środowiska naukowego KUL, Lublin 1999, ss. 198, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. V.
2000
45. [Red. i in.], K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin 2000, ss.
263, seria: Człowiek i moralność, t. V.
2001
46. [Red. oraz J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek], K. Wojtyła, Miłość i
odpowiedzialność, Lublin 2001, wyd. 3, ss. 255, seria: Człowiek i moralność, t. I.
47. [Red. oraz G. Reale], K. Wojtyła, Persona e atto. Testo polacco a fronte, Milano,
Bompiani, 2001,ss. 765.
48. [Red.oraz S. Majdański, C. Ritter], Sympozjum O solidarność rodziny narodów
Europy,14 maja 2001 roku, Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku w Lublinie, Lublin 2001,
ss. 112.
49. Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Lublin 2001, ss.249.
2002
50. [Red. oraz C. Ritter, S. Majdański], Moralny fundament Europy, czyli O
cywilizację życia. Od: „Nie jestem królem ludzkich sumień!” , do: „Czyż może historia
popłynąć przeciw prądowi sumień?”, Lublin 2002, ss.329.
51. [Red. serii oraz W. Chudy]. Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, Lublin 2002, ss.
306, seria: Biblioteka „Ethosu”, t.VI.
2003
52. [Red. serii oraz ks. A. M. Wierzbicki], Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła
II, Lublin 2003, ss. 272, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VII.
53. [ Red. serii oraz ks. A. M. Wierzbicki, C. Ritter, J. Merecki SDS], Świadkowie
Świadka, Lublin 2003, ss. 379, seria Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
54. [ Oraz S. Dziwisz], 25 Jahre Nachfolger des heiligen Petrus. Johannes Paul II. –
Ein Fels in der Brandung, Stein am Rhein 2003 ( Szwajcaria) ss.67, Christiana Verlag.
55. [Red. oraz G. Reale], K. Wojtyła, Metafisica della persona. Tutte le opere
filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, ss. 1665.
56. [Oraz abp S. Dziwisz], Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Lublin–Vaduz
(Księstwo Liechtenstein) 2003, ss.79.
57. [Oraz abp S. Dziwisz], Das Gebet in Getsemani dauert waiter an, Lublin–Vaduz
2003, ss. 89.
58. [Red. oraz W. Chudy], Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, Lublin
2003, ss. 397, seria: Jan Paweł II naucza, t. XIV.
2004
59. [Oraz abp S. Dziwisz], La preghiera del Getsemani continua, Lublin-Vaduz 2004,
ss. 80.
2005
60. [Red. serii oraz P. Ślęczka SDS], Dar ciała darem osoby, Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 2005, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. IX, ss. 181.
61. [Red. serii oraz ks. A. M. Wierzbicki], R. Buttiglione, Etyka wobec historii,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. X, ss. 359.
62. [Oraz abp S. Dziwisz], The Prayer of Gethsemane Goes On, Lublin-Vaduz 2005,
ss. 78.
63. [Red. oraz P. Ślęczka SDS, C. Ritter], Unvollkommene oder ungerechte Gesetze?
Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika
"Evangelium vitae", Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2005, ss. 284.
64. Comprendere l'uomo, red. J Merecki, wprowadzenie R. Buttiglione, Lateran
Univesity Press, Roma 2005, ss. 410.
2006
65. Poszukujący czy poszukiwany? Rozważania rekolekcyjne, Instytut Jana Pawła II
KUL, Lublin 2006, ss. 72.
66. [Red. serii], kard. S. Nagy SCJ, Problem człowieka problemem Boga,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, seria: Biblioteka "Ethosu", t.XI, ss. 156.
67. [Red. serii oraz W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC], K.
Wojtyła, Wykłady lubelskie, wyd. II poprawione, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006,
seria: Człowiek i Moralność, ss. 290.
2007
68. Gratias ago ergo sum, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2007, ss.66.
2008
69. [Red.], Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a
sakramentalność małżeństwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 406.
2009
70. [Red. oraz C. Ritter], O Jana Pawła II teologii ciała. Filozoficzno-teologiczne
komentarze do „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss.
224.
Artykuły i recenzje
1961
1. [Rec.] A. Montefiore: A Modern Introduction to Moral Philosophy, New York 1959,
„Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 9(1961) z. 1, s. 152-156.
1963
2. Możliwość etyki naukowej u Johna Locke'a, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL)
11(1963) z. 2, s. 87-109.
1965
3. [Dyskusja], „Znak” 17(1965), nr 4, s. 419-420.
4. Logiczna inferencja zdań powinnościowych ze zdań orzekających, „Sprawozdania z
Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego
KUL” 14(1964) s. 82-85. (Lublin 1965).
5. VIII Tydzień Filozoficzny KUL, „Znak” 17(1965) nr 7-8, s. 1041-1053.
1966
6. W sprawie przejścia od zdań orzekających do zdań powinnościowych, „Roczniki
Filozoficzne” (TN KUL) 14(1966) z. 2, s. 65-80.
1967
7. Etyka czy teologia moralna?, „Znak” 19(1967) nr 9, s. 1083-1095.
8. Spór o naukowość etyki, „Więź” 10(1967) nr 9, s. 15-33.
9. Tradycyjne i współczesne ujęcia etyki, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 15(1967)
z. 2, s. 75-90.
1968
10. [Oraz ks. S. Kamiński], Doświadczalny punkt wyjścia etyki, „Studia Philosophiae
Christianae” 4(1968) nr 2, s. 21-73.
11. O pewnej koncepcji etyki. Na marginesie „badań etycznych” E. Husserla, „Zeszyty Naukowe KUL” 11(1968) nr 1, s. 59-65.
12. Problem poznania prawa naturalnego, „Studia Theologica Varsaviensia” 6(1968)
nr 1, s. 121-131.
13. Psychoanaliza metodą odnowy?, „Więź” 11(1968) nr 4, s. 63-76.
14. Wprowadzenie do: K. Wojtyła „Osoba i czyn” na tle dynamizmu człowieka, w: O
Bogu i o człowieku, red. bp B. Bejze, Warszawa 1968, t. I, s. 201-203.
1969
15. Filozoficzna koncepcja prawa naturalnego, „Analecta Cracoviensia” 1(1969)
s. 297-320.
16. Metaethik, ein neues Ding oder ein neues Wort?, „Internationale Dialog
Zeitschrift” 2(1969) s. 62-68.
17. Metaetyka. Nowa „rzecz” czy nowe „słowo”, „Zeszyty Naukowe KUL” 12(1969)
nr 2, s. 35-42.
18. [Rec.] O nieskwapliwej rewolucji w etyce. Na marginesie książki C. G. Kernera,
The Revolution in the Ethical Theory, Oxford 1967, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL)
17(1969) z. 2, s. 157-159.
19. Wprowadzenie do K. Wojtyły „Problem teorii moralności”, w: W nurcie
zagadnień posoborowych, red. bp B. Bejze, Warszawa 1969, t. III, s. 217-219.
1970
20. Antropologia a etyka, „Zeszyty Naukowe KUL” 13(1970) nr 4, s. 35-42.
21. Empiryczność i apodyktyczność etyki u neopozytywistów, „Roczniki Filozoficzne”
(TN KUL) 18(1970) z. 1, s. 91-119.
1971
22. Bibliografia ważniejszych prac Kard. K. Wojtyły, w: Logos i ethos. Rozprawy
filozoficzne, red. K. Kłósak, Kraków 1971, s. 29-30.
23. Doświadczenie moralności, w: Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K.
Kłósak, Kraków 1971, s. 327-355.
24. O głównym problemie etyki, „Studia Philosophiae Christianae” 7(1971) nr 1,
s. 5-54.
25. O niektórych próbach rozwiązania metodologicznego problemu etyki, „Roczniki
Filozoficzne” (TN KUL) 19(1971) z. 2, s. 5-41.
1972
26. Ethik und Anthropologie in methodologischer Sicht, „Theologie und Glaube”
62(1972) z. 3, s. 219-233.
1973
27. Aksjologia, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1973, t. I, szp. 256-260.
28. Metoda antropologii filozoficznej w „Osobie i czynie” Kardynała Wojtyły,
„Analecta Cracoviensia” 5-6(1973-1974) s. 107-115.
29. [Oraz H. Juros], Moralny akt ludzki, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1973, t. I,
szp. 266-269.
30. [Rec.] O metodzie antropologii filozoficznej. Na marginesie „Osoby i czynu”
K. Wojtyły oraz „Książeczki o człowieku” R. Ingardena, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL)
21(1973) z. 2, s. 105-114.
31. Problematyka etyczna a życie, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej.
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski,
red. kard. K. Wojtyła i in., Lublin 1973, s. 197-202.
32. Sytuacjonizm w etyce, „Ateneum Kapłańskie” 65(1973) z. 2, s. 204-216.
1974
33. [Oraz H. Juros], Berichte über Ethik in Polen. Methodologische Ansätze ethischen
Denkens und ihre Folgen für die theologische Ethik, „Theologische Berichte” 1974, nr 4,
s. 89-108.
34. [Oraz J. Piegsa], Ist Ethik eine Wissenschaft?, „Münchener theologische
Zeitschrift” 25(1974) s. 317-335.
35. [Rec.] Jak uzasadnić szczegółowe zakazy moralne? (W związku z artykułem
prof. F. Scholza „Głosić normy - to je uzasadniać”), „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL)
22(1974) z. 2, s. 174-178.
36. Methodologische Ansätze ethischen Denkens in Polen und ihre Folgen für die
theologische Ethik, „Zeitschrift für evangelische Ethik” 18(1974) z. 14, s. 213-224.
37. O wezwaniu do samozatraty w - miłości, „Więź” 17(1974) nr 7-8, s. 47-52.
38. [Oraz A. Szostek], Uwagi o istocie moralności, „Roczniki Filozoficzne” (TN
KUL) 22(1974) z. 2, s. 19-33.
1975
39. O uzasadnialność twierdzeń etycznych. Sympozjum „Societas Ethica”, „Collectanea Theologica” 45(1975) z. 3, s. 81-82.
40. [Oraz H. Juros], Sposoby uprawiania etyki w Polsce i ich konsekwencje dla etyki
teologicznej, „Zeszyty Naukowe KUL” 18(1975) nr 1, s. 3-14.
41. Spór o naukowość etyki, w: Metaetyka, red. I. Lazari-Pawłowska, Warszawa 1975,
s. 557-572.
1976
42. Autonome und christliche Ethik als methodologisches Problem, „Theologie und
Glaube” 66(1976) z. 19, s. 211-219.
43. Refleksja metaetyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe
KUL” 19(1976) nr 2, s. 60-64.
44. Der Streit um die Wissenschaftlichkeit der Ethik, w: W 700-lecie śmierci
św. Tomasza z Akwinu. Próba uwspółcześnienia jego filozofii, red. s. Z. J. Zdybicka, Lublin
1976, s. 243-269.
45. W sprawie etyki niezależnej, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 24(1976) z. 2,
s. 63-96.
1977
46. Czy etyka jest logiką chcenia?, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 25(1977) z. 2,
s. 97-127.
47. Refleksja na temat: Autorytet religijny a wiara osobista i autonomia sumienia,
„Zeszyty Naukowe KUL” 20(1977) nr 3-4, s. 59-85.
48. W sprawie uzasadniania norm moralnych. Uwagi do artykułu Norberta Hoerstena,
„Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 25(1977) z. 2, s. 137-140.
1978
49. [Oraz H. Juros], Approaches to Ethics in Poland and Their Consequences for
Theological Ethics, „Zeszyty Naukowe KUL” 21(1978) numer specjalny, s. 16-26.
50. Autonome Ethik oder Ethik mit einem „Proprium” als methodologisches Problem,
w: Ethik im Kontext des Glaubens. Probleme - Grundsätze - Methoden, red. D. Mieth, F.
Compagnoni, Freiburg in Br. 1978, s. 75-98.
51. Bóg o człowieku. Na marginesie encykliki „Redemptor hominis”,
„Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego” 27(1978) s. 25-33.
52. Etyka chrześcijańska teologią samourzeczywistnienia?, „Zeszyty Naukowe KUL”
21(1978) nr 3-4, s. 141-147.
53. Etyka z przymiotnikiem czy bez?, „Zeszyty Naukowe KUL” 21(1978) nr 3-4, s. 2745.
54. Gli amici polacchi parlano di Papa Wojtyła. T. Styczeń e J. Gałkowski, „colleghi
d'università” a Lublino, commossi raccotano della lunga amicizia con l'ex arcivescovo di
Cracovia, „Il Sabato” 1978, nr 21.
55. [Rec.] Hansa Rottera hermeneutyczny model teologii moralnej, „Roczniki
Filozoficzne” (TN KUL) 26(1978) z. 2, s. 97-101.
56. Karol Kardynał Wojtyła: filozof spraw ludzkich. (W 25-lecie objęcia wykładów
etyki na KUL), „Summarium. Sprawozdania TN KUL” 7(1978) s. 17-23.
57. Katedra Etyki KUL osierocona?, „Tygodnik Powszechny” 1978, nr 51, s. 1-2.
58. Problem autonomii etyki, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 26(1978) z. 2,
s. 39-62.
59. [Wypowiedź w dyskusji] Godność człowieka. Dyskusja etyków, „Więź” 21(1978)
nr 6, s. 22-24.
1979
60. Etica con o senza specifico?, „Rivista di teologia morale” 1979, nr 44, s. 81-95.
61. Kardynał Karol Wojtyła - filozof moralista, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL)
27(1979) z. 2, s. 15-32.
62. Karol Wojtyła - Philosoph der Freiheit im Dienst der Liebe, w: K. Wojtyła Johannes Paul II, Erziehung zur Liebe. Mit einer ethischen Fibel, red. J. Stroynowski,
Stuttgart [1979], s. 155-174.
63. Miłość spełnieniem wolności. Konieczność dyscypliny życiowej w kontekście
nauczania Jana Pawła II, „Summarium. Sprawozdania TN KUL” 8(1979) s. 43-50.
64. Objawiać osobę..., „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 27(1979) z. 2, s. 159-165.
65. Personaler Glaube im Spannungsfeld von religiöser Autorität und
Gewissensautonomie, w: Person im Kontext des Sittlichen, red. J. Piegsa, H. Zeimentz,
Düsseldorf 1979, s. 30-68.
66. [Rec.] Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej, t. I: Istota powołania
chrześcijańskiego (red. B. Inlender, S. Smoleński, S. Podgórski), Opole 1978, „Roczniki
Filozoficzne” (TN KUL) 27(1979) z. 2, s. 177-186.
67. Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia?, „Zeszyty Naukowe KUL” 22(1979)
nr 1-3, s. 87-97.
68. Die Unterscheidung „das sittliche Gesollte - das sittlich Richtige” und das
Problem einer autonomen Ethik, w: Die Wertkrise des Menschen philosophische Ethik in der
heutigen Welt, red. N. Huppertz, Meisenheim 1979, s. 53-64.
69. Wojtyła filosofo delle cose umane, „Documentatione” 13(1979) nr 113, s. 402-406.
70. Zur Frage einer unabhängigen Ethik, w: Karol Kard. Wojtyła, A. Szostek, T.
Styczeń, Der Streit um den Menschen. Personaler Anspruch des Sittlichen, Kevelaer 1979,
s. 110-175.
71. [Oraz A. Szostek, J. Gałkowski, A. Rodziński], Vorwort der Bearbeiter, w: K.
Wojtyła, Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, München 1979, s. 13-17.
1980
71. Antropologiczne podstawy etyki czy etyczne podstawy antropologii?,
„Summarium. Sprawozdania TN KUL” 9(1980) s. 45-52.
72. Doświadczenie człowieka i świadczenie człowiekowi (Kardynał Karol Wojtyła:
filozof-moralista), „Znak” 32(1980) nr 3, s. 263-274.
73. Ja w świetle sądu: powinienem, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 28(1980) z. 2,
s. 148-154.
74. Karol Kardynał Wojtyła: myśliciel i uczony, „Summarium. Sprawozdania TN
KUL” 9(1980) s. 117-124.
75. Karol Wojtyła filozof. Karol Wojtyła filosofo, w: W. Gramatowski, Z. Wilińska,
Karol Wojtyła w świetle publikacji. Karol Wojtyła negli scritti. Bibliografia, Città del
Vaticano 1980, s. 26-33.
76. Wie ich meine Aufgabe als Ethiker für die heutige Gesellschaft sehe, w: The
Human Person and Philosophy in the Contemporary World, ed. J. M. Życiński, Kraków 1980,
t. I i II, s. 346-351.
1981
77. Ciało jako „znak obrazu Stwórcy”, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T.
Styczeń SDS, Lublin 1981, s. 85-138, seria: Jan Paweł II naucza, t. I.
78. Człowieka portret własny, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS,
Lublin 1981, s. 5-13, seria: Jan Paweł II naucza, t. I.
79. Kościół świata Kościołem rodziny, „Zeszyty Naukowe KUL” 24(1981) nr 2-4,
s. 3-12.
80. Problem ogólnej ważności norm etycznych w aspekcie
epistemologiczno-metodologicznym z uwzględnieniem indukcyjnych nauk o człowieku,
„Zeszyty Naukowe KUL” 24(1981) nr 1, s. 39-67.
81. Vorwort, w: Karol Wojtyła, Johannes Paul II, Lubliner Vorlesungen, red. J.
Stroynowski, Stuttgart-Dagerloch 1981, s. 9-26.
1982
82. Anthropological Foundations of Ethics, w: The Common Christian Roots of the
European Nations. An International Colloquium in the Vatican, Florence 1982, t. II, s. 140145.
83. Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II „teologii ciała”, „Znak” 34(1982)
nr 5, s. 339-362.
84. Człowiek w polu odpowiedzialności za siebie i za drugich, „Communio” 15(1982)
nr 2, s. 45-69.
85. Introdução, w: Amor e responsabiliadade, São Paulo 1982, s. 5-8.
86. Miłość a sens życia. Nad encykliką Jana Pawła II „Redemptor hominis”, w: Jan
Paweł II, „Redemptor hominis”. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka USJK, Lublin 1982,
s. 89-110, seria: Jan Paweł II naucza, t. V.
87. Prawda o człowieku a etyka, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 30(1982) z. 2,
s. 41-95.
88. Prawda o człowieku miarą jego afirmacji, „Communio” 15(1982) nr 2, s. 103-113.
89. [Oraz J. Gałkowski, A. Rodziński, ks. A. Szostek], Wprowadzenie, w: K. Wojtyła,
Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń i in., Lublin 1982, s. 7-11, seria: Człowiek i
moralność, t. I.
1983
90. Bóg Ojcem... Medytacja nad mniej znanym tytułem encykliki „Dives in
misericordia”, w: Jan Paweł II, „Dives in misericordia”. Tekst i komentarze, red. S. Nagy
SCJ, Lublin 1983, s. 83-99, seria: Jan Paweł II naucza, t. V.
91. Czego etyka nie powinna zapomnieć filozofowi znad Garonny?, „Roczniki
Filozoficzne” (TN KUL) 31(1983) z. 2, s. 27-31.
92. Etyka, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1983, t. IV, szp. 1225-1238.
93. Etyka Jana Pawła II, „Królowa Apostołów” 47(1983) nr 6, nr 10, nr 11.
94. Ewolucjonizm w aspekcie etycznym, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1983,
t. IV, szp. 1458-1460.
95. Osobowa godność podmiotu pracy źródłem jej sensu i wartości, w: Ewangelia
pracy. Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” wraz z komentarzami, red. J. Chmiel,
ks. S. Ryłko, Kraków 1983, s. 96-109.
96. Respuestas al cuestionario sobre „etica secular y no creencia”, „Ateismo y
diálogo” 18(1983) z. 1, s. 24-25.
97. Spór z eudajmonizmem czy o eudajmonizm w etyce?, „Roczniki Filozoficzne” (TN
KUL) 31(1983) z. 2, s. 67-76.
98. Die Wahrheit über den Menschen, „Communio. Internationale katholische Zeitschrift” 12(1983) nr 5, s. 447-458.
1984
99. Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II „teologii ciała”, w: Z badań nad
rodziną, red. T. Kukołowicz, Lublin 1984, s. 31-53.
100. Ethik der ehelichen Liebe nach Karol Wojtyła, „Klerusblatt” 64(1984) nr 11,
s. 293-296.
101. Kryzys w teologii moralnej?, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 32(1984) z. 2,
s. 45-63.
102. L'amore come comunione con gli altri e il senso della vita, w: E si sporcó le
mani... Prossimità ed estraneità Atti dell IIIO convegno internazionale sulla „Dives in
Misericordia”. Collevalenza 31 agosto - 3 settembre 1983, Collevalenza 1984, s. 31-52.
103. Il mistero del Padre. Meditazione sul titolo meno noto dell'Enciclica „Dives in
misericordia”, „Il Nuovo Areopago” 3(1984) nr 2, s. 131-148.
104. O przedmiocie etyki i o etyce, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 32 (1984) z. 2,
167-183.
105. Das Problem des Menschen - ein Problem der Liebe, w: Jean Paul II à
L'Université de Fribourg en Suisse, 13. VI. 1984, Fribourg 1984, s. 112-118.
106. [Oraz A. Szostek MIC], Zagadnienie anty-teizmu w etyce chrześcijańskiej,
„Zeszyty Naukowe KUL” 27(1984) nr 3, s. 3-19.
1985
107. Das Gewissen - Quelle der Freiheit oder der Knechtung?, „Archiv für
Religionspsychologie” 1985, t. 17, s. 130-147.
108. Die Liebe als Erfüllung des Lebenssinns. Von „Redemptor hominis” zu „Dives in
misericordia”, w: Veritati Catholicae. Festschrift für Leo Scheffczyk zum 65. Geburtstag,
red. A. Ziegenaus, F. Courth, Ph. Schäfer, Aschaffenburg 1985, s. 379-403.
109. Osoba - podmiot we wspólnocie, „Zeszyty Naukowe KUL” 28(1985) nr 3-4,
s. 3-26.
110. Responsabilità dell'uomo nei confronti di sé e dell'altro, w: Karol Wojtyła.
Filosofo, teologo, poeta. Atti del I Colloquio internazionale del pensiero cristiano (Roma
23-25 settembre 1983), Roma 1985, s. 107-127.
111. Vere tu es homo absconditus?, w: Karol Wojtyła. Filosofo, teologo, poeta. Atti
del Colloquio internazionale del pensiero cristiano (Roma 23-25 settembre 1983), Roma
1985, s. 129-134.
1986
112. Akzeptiert Gott „in blanco” eine autonome Moral des Menschen? Anonymer
Anti-theismus in der theologischen Ethik?, „Theologisches” 1986, nr 194, s. 7084-7096.
113. C'é notizia senza esperienza?, w: Il libro del Meeting'86, red. E. Neri, Rimini
1986, s. 175-183.
114. Czy doświadczenie moralne jest doświadczeniem religijnym?, w: Bóg i człowiek
w doświadczeniu religijnym, red. ks. W. Słomka, Lublin 1986, s. 247-254, seria: Homo
meditans, t. IV.
115. Jaką filozofię postuluje wiara chrześcijańska? Glosa do artykułu J. Seiferta,
„Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 33-34(1985-1986) z. 2, s. 99-106.
116. [Oraz A. Szostek], Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne implikacje
marksistowskiej soteriologii, „Znaki Czasu. Kwartalnik Religijno-Społeczny” 1(1986), nr 3,
s. 26-43.
117. Der Mensch als Subjekt der Hingabe seines Selbst. Zur Anthropologie der
Enzyklika „Familiaris consortio”, w: Die Würde des Menschen. Die
theologisch-anthropologischen Grundlagen der Lehre Papst Johannes Paulus II., red.
G. Höver, R. Öhlschläger, H. T. Risse, H. Tiefenbacher, Mainz 1986, s. 123-149.
118. Nie zaczekali, by im podziękować..., „Niedziela” 29(1986) nr 51-52, s. 14; oraz
w: Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A.
Szostek MIC, Lublin 1987, s 160-164.
119. O moc dla „serca”, „Niedziela” 29(1986) nr 47, s. 6-7.
120. Das Problem allgemeingültiger sittlicher operativer Normen, w: Universalité et
permanence des lois morales, ed. S. Th. Pinckaers, C.-J. Pinto de Oliveira, Fribourg 1986,
s. 45-60.
121. Problem sensu i wartości pracy ludzkiej, w: Jan Paweł II, „Laborem
exercens”. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986, s. 97-111, seria: Jan Paweł II
naucza, t. VII.
122. Słowo wstępne, w: K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń i in., Lublin
1986, s. 7-17, seria: Człowiek i moralność, t. III.
123. W świetle „początku”, „Niedziela” 29(1986) nr 46, s. 1, 5.
1987
124. Bliskość, która zobowiązuje, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej
tożsamości. „Gdzie jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 273.
125. Czy prawda wyzwala? Wprowadzenie do problemu wyzwolenia człowieka, w:
Problem wyzwolenia człowieka, red. ks. T. Styczeń, ks. M. Radwan, Rzym 1987, s. 95-102.
126. Dar życia, „Słowo Powszechne” 41(1987) nr 81, s. 8-9.
127. Il „non ancora nato”, „Dolentium Hominum. Chiesa e salute nel mondo”
2(1987) nr 3, s. 43-48.
128. Istota więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej, w: Jan Paweł
II, „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1987, s. 123-142,
seria: Jan Paweł II naucza, t. VIII.
129. Kościół świata Kościołem rodziny (Słowo wstępne), w: Jan Paweł II, „Familiaris
consortio”. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1987, s. 115-122, seria: Jan
Paweł naucza, t. VIII.
130. Kowalski'86, „Widnokrąg” 1987, nr 5, s. 49-58.
131. Kryzys - czego i dlaczego?, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości.
„Gdzie jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 13-19.
132. [Oraz A. Szostek], Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne implikacje
marksistowskiej soteriologii, w: Problem wyzwolenia człowieka, red. ks. T. Styczeń, ks. M.
Radwan, Rzym 1987, s. 123-144.
133. [Oraz A. Szostek], Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne implikacje
marksistowskiej soteriologii, w: Wobec filozofii marksistowskiej, red. A. B. Stępień, Rzym
1987, s. 121-141.
134. O etos dla prawa, „Znaki Czasu. Kwartalnik Religijno-Społeczny” 2(1987), nr 6,
s. 18-26.
135. [Oraz A. Szostek], Ostatnie dokumenty Stolicy Apostolskiej o rodzinie jako wyraz
nauki Kościoła, w: Wychowanie do miłości, red. K. Majdański, Warszawa 1987, s. 23-33.
136. Il problema dell'uomo è problema d'amore. Sulla struttura personale del soggetto
morale, w: Persona verità e morale. Atti del Congresso Internazionale di Teologia Morale
(Roma, 7-12 aprile 1986), Roma 1987, s. 137-158.
137. „Początek” wyrazić „sercem”, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył
ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS,
Lublin 1987, s. 5-15, seria: Jan Paweł II naucza, t. II.
138. Problem człowieka problemem miłości, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej
tożsamości. „Gdzie jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 64-84.
139. [Słowo końcowe], w: Problem wyzwolenia człowieka, red. ks. T. Styczeń, ks. M.
Radwan, Rzym 1987, s. 402-406.
140. Słowo wstępne, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. „Gdzie
jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 7-8.
141. Usensownić swe działanie to dla człowieka „być”, w: Człowiek - pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, red. K. Popielski, Lublin 1987, s. 177-189.
142. Wprowadzał w świat, z którym obcował, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. „Gdzie jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 299-303; oraz w: Obecność.
Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC,
Lublin 1987, s.156-160.
143. Wprowadzenie [do sesji], w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości,
„Gdzie jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 23-24.
144. Z Chopinem w Castel Gandolfo, w: Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, Lublin 1987, s. 187-193.
145. Z „rozmów o Janie Pawle II”. (Fragment wywiadu red. E. Balawajdera z
ks. T. Styczniem), w: Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red.
M. Filipiak, A. Szostek MIC, Lublin 1987, s. 19-37.
1988
146. Anthropologische Grundlagen der Ethik oder ethische Grundlagen der
Anthropologie?, w: Sein und Handeln in Christus. Perspektiven einer Gnadenmoral, red. K.
H. Kleber, I. Piegsa, St. Ottilien 1988, s. 23-33.
147. [T. S.], Dlaczego „Ethos”?, „Ethos” 1(1988) nr 1, s. 3-7.
148. Dlaczego obrona życia nie narodzonego?, w: W imieniu dziecka poczętego,
red. J. Gałkowski, J. Gula, Lublin 1988, s. 138-145.
149. Für ein Ethos des Rechts, „The Review of Comparative Law” 1(1988) s. 9-23.
150. Gorbaciov ci dovrebbe ringraziare (Styczeń a Rimini) [Wywiad z Gino Agnese],
„Il Tempo” 25 VIII 1988, s. 1.
151. Homo nasciturus a my, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J. Gałkowski,
J. Gula, Lublin 1988, s. 9-11.
152. Lublin - miasto unii, w: Ewangelia i kultura. Doświadczenie
środkowoeuropejskie, red. T. Styczeń SDS, M. Radwan SCJ, Lublin 1988, s. 101-105.
153. [T. S.], O narodziny do podmiotowości, „Ethos” 1(1988) nr 2-3, s. 3-7.
154. Die Person Subjekt in der Gemeinschaft, w: Servo veritatis. Materiały sesji
naukowej poświęconej myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, red. W. Stróżewski, Kraków
1988, s. 75-107.
155. Il problema dell'uomo è problema d'amore. Sulla struttura personale del soggetto
morale, „Il Nuovo Areopago” 7(1988) nr 2, s. 45-54.
156. Reply to Kalinowski: By Way of an Addendum to the Addenda, „Aletheia”
4(1988) s. 217-225.
157. [Oraz M. Radwan SCJ], Śladem strumienia sumień. Słowo od Redaktorów, w:
Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie, red. T. Styczeń SDS, M. Radwan
SCJ, Rzym 1988, s. 5-17.
158. „Transcendencja - drugie imię osoby”, czyli człowiek widziany z „niskości”
doświadczenia samego siebie i z „wysokości Krzyża”, „Znak” 40(1988) nr 10, s. 3-23.
159. [Udział w dyskusji], „Znak” 40(1988) nr 10, s. 25-30, 36-38.
160. La verità rende liberi? Introduzione al problema della liberazione dell’uomo, „Il
Nuovo Areopago” 7(1988) nr 1, s. 19-24.
161. Wolność w prawdzie, „Ethos” 1(1988) nr 2-3, s. 47-56.
161a. Ty daj mi pić! Konferencja wygłoszona podczas rekolekcji w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie w dniach od 12 do 15 kwietnia 1987 roku, "Spotkania. Niezależne Pismo
Katolików" 35(1988) s. 3-9.
1989
162. „Daj nam się dźwignąć samym i przez siebie” (Z pozycji świadka), „Ethos”
2(1989) nr 8, s. 25-29.
163. Dobro moralne a światopogląd, w: Z zagadnień światopoglądu
chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 63-78.
164. Il metodo proposto dal padre Bernardo Häring - e non solo da lui - é adequato
per la soluzione della controversia fondamentale nella teologia morale contemporanea?, „30
Giorni” 7(1989) nr 5, s. 67-75.
165. Moralność - wyróżnik człowieka, w: „Żeby nie ustała wiara”. Katolicki
Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, red. ks. J. Homerski i in.,
Lublin 1989, s. 409-427.
166. Nienarodzony - miarą demokracji, „Ethos” 2(1989) nr 6-7, s. 241-255.
167. O metodę współmierną do rozwiązywanego problemu, „Ethos” 2(1989) nr 6-7,
s. 258-270.
168. [T. S.], Sprawiedliwy z ubogiego żyje, „Ethos” 2(1989) nr 6-7, s. 3-6.
169. Żyć to dziękować, „Ethos” 2(1989) nr 5, s. 38-56.
1990
170. Co czynić, by pozostać sobą, „Medicus” 1990, nr 1, s. 11-12.
171. Człowiek człowiekowi świętością. O aksjologicznej zasadzie Konstytucji
Rzeczypospolitej, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 45, s. 1.
172. Człowiek jako podmiot daru z samego siebie. Antropologia adhortacji
„Familiaris consortio”, w: Teologia małżeństwa i rodziny, red. bp K. Majdański, Warszawa
1990, t. II, s. 51-54.
173. Homo homini res sacra. W sprawie aksjologicznej zasady Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, „Ethos” 3(1990) nr 11-12, s. 275-278.
174. Kryzys w teologii moralnej, w: Teologia małżeństwa i rodziny, red. bp
K. Majdański, Warszawa 1990, t. II, s. 95-100.
175. Odpowiedzialność w wymiarze indywidualnym i społecznym, „Roczniki
Filozoficzne” (TN KUL) 37-38(1989-1990) z. 1, s. 263-290.
176. [T. S.], O Jałcie inaczej, „Ethos” 3(1990) nr 11-12, s. 161.
177. Philosophische Implikationen des Redemptio- Ereignisses, w: Natur und Gnade,
red. H. Dobiosch, St. Ottilien 1990, s. 59-65.
178. Rodzina źródłem i szkołą życia, w: „Tak - życiu, tak - prawdzie”, red. bp
K. Majdański, Łomianki - Szczecin 1990, s. 68-78.
179. [T. S.], Solidarni: wolni przez prawdę, „Ethos” 3(1990) nr 11-12, s. 5-9.
180. „Solidarność” z solidarności żyje..., „Tygodnik Solidarność” 3(1990) nr 48,
s. 14.
181. [Głos w dyskusji panelowej] „Wokół Września”, „Ethos” 3(1990) nr 9-10,
s. 17-19; 43; 59-61.
182. [T. S.], Wrzesień'39 - o zasadę dziejów, „Ethos” 3(1990) nr 9-10, s. 3-7.
183. W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego (Przedłożenie wobec Senackich
Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Zdrowia i Polityki Społecznej, Warszawa 11 kwietnia 1990), „Pismo Okólne. Biuro Prasowe Episkopatu Polski” 1990, nr 19, s. 12-14.
184. W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego. Przedłożenie wobec Senackich
Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Zdrowia i Polityki Społecznej, Warszawa 11 kwietnia 1990, „Ethos” 3(1990) nr 11-12, s. 419-423.
1991
185. Bezprawie na poczet prawa? (W oparciu o emisję w Radio Vaticana z dn. 11
lipca 1991 r.), „Pismo Okólne. Biuro Prasowe Episkopatu Polski” 1991, nr 32, s. 13-15.
186. [Oraz bp K. Majdański], Bóg Ojcem. „Humanae vitae” - po 20 latach, w: Dar
ludzkiego życia. „Humanae vitae donum”. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki
„Humanae vitae”, red. bp K. Majdański, T. Styczeń SDS, Lublin 1991, s. 9-13.
187. Dar życia i jego Dawca. Między przyjęciem a odrzuceniem, w: Dar ludzkiego
życia. „Humanae vitae donum”. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae
vitae”, red. bp K. Majdański, T. Styczeń SDS, Lublin 1991, s. 73-80.
188. Dlaczego obrona życia nie narodzonego?, w: W imieniu dziecka poczętego, red.
J. Gałkowski, J. Gula, wyd. 2 popr. i uzup., Lublin 1991, s. 138-145.
189. [Głos w dyskusji wokół prawnej ochrony dziecka poczętego]. Dyskusja 2 II 1991
r. w KUL z udziałem Senatorów, „Ethos” 4(1991) nr 13-14, s. 163-170, 219-223.
190. [Głos w dyskusji z Senatorami RP, 2 II 1991 r.], w: Nienarodzony miarą
demokracji, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1991, s. 78-87, 168-176, seria: Biblioteka „Ethosu”,
t. I.
191. Homo nasciturus i my, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J. Gałkowski, J.
Gula, wyd. 2. popr. i uzup., Lublin 1991, s. 9-11.
192. Królewskie „Nie”, „Niedziela” 34(1991) nr 42, s. 6.
193. Nienarodzony - miarą i szansą demokracji, w: Nienarodzony miarą demokracji,
red. T. Styczeń SDS, Lublin 1991, s. 17-38, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. I.
194. Nienarodzony - miarą i szansą demokracji, w: W imieniu dziecka poczętego, red.
J. Gałkowski, J. Gula, wyd. 2 popr. i uzup., Lublin 1991, s. 269-284.
195. „On jest pośród nas”, w: Dar ludzkiego życia. „Humanae vitae donum”. W
dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, red. bp K. Majdański, T. Styczeń
SDS, Lublin 1991, s. 69-70.
196. Osoba ludzka: wolność przeciw naturze? Wprowadzenie do sympozjum, „Ethos”
4(1991) nr 15-16, s. 15-24.
197. Państwo solidarne z nienarodzonym czy totalitaryzmu ciąg dalszy?, w:
Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1991, s. 5-16, seria: Biblioteka
„Ethosu”, t. I.
198. Prawo - mścicielem czy obrońcą?, „Słowo Powszechne” 8 VIII 1991, s. 1, 2, 4.
199. Rodzina źródłem i szkołą życia, „Aspekty” 8(1991) nr 3, s. 5-7.
200. Słowo do Czytelnika polskiego [Wstęp], w: M. Schooyans, Aborcja a polityka,
Lublin 1991, s. 9-12.
201. Sumienie a Europa, czyli gdyby Ojciec Święty zaprosił Arystotelesa na Synod
Biskupów Europy 1991, „Ethos” 4(1991) nr 15-16, s. 156-170.
202. [Rec.] U źródeł kryzysu teologii moralnej [A. Szostek MIC, Natura - rozum wolność, Lublin 1990], „Ethos” 4(1991) nr 15-16, s. 232-242.
203. W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego, w: Nienarodzony miarą
demokracji, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1991, s. 39-45, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. I.
1992
204. Człowiek - drogą Kościoła, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 39-40(19911992) z. 1, s. 205-224.
205. Człowiek wobec antykoncepcji. Wolność wiążąca się prawdą o człowieku czy
wolność tworzenia prawdy o człowieku?, w: abp K. Majdański, T. Styczeń SDS, A. Szostek
MIC, O cywilizację miłości i życia, Warszawa 1992, s. 12-19.
206. Danken heisst Beschenken, w: Danken und Dankbarkeit. Eine universale
Dimension des Menschseins, red. J. Seifert, Heidelberg 1992, s.63-74.
207. Etyka a polityka, czyli czym jest - i czym musi być - państwo i prawo, o ile
człowiek ma pozostać człowiekiem..., „Niedziela. Dodatek Akademicki” 1992, nr 1, s. 11-12.
208. Gewissensautonomie und Norm, w: Busse - Umkehr. Formen der
Vergebung. Referate der „Internationalen Theologischen Sommerakademie 1991” des Linzer
Priesterkreises in Aigen/M, Steyr 1992, s. 191-218.
209. Kultura i prawda, w: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. s. Z. J.
Zdybicka, Lublin 1992, s. 159-163.
210. Miłość jest niepodzielna, „Niedziela. Dodatek Akademicki” 1992, nr 1, s. 7-10.
211. „Nie niewola, nie wolność...”, „Ethos” 5(1992) nr 20, s. 5-15.
212. [T. S. oraz W. Ch.-Wojciech Chudy], „O co właściwie chodzi?” czyli w sprawie
przedwiośnia po raz wtóry, „Ethos” 5(1992) nr 18-19, s. 3-8.
213. Reewangelizacja Europy sprawą reedukacji sumienia, „Chrześcijanin w Świecie”
12(1992) nr 1, s. 25-36.
214. Rodzina źródłem i szkołą życia, „Ethos” 5(1992) nr 17, s. 135-144.
215. „Solidarność” wołaniem o ethos w polityce, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL)
39-40(1991-1992) z. 2, s. 69-83.
216. W służbie prawdy i wolności człowieka [Wywiad], „Przegląd Uniwersytecki”
4(1992) nr 4, s. 10-13.
217. [T. S. oraz W. Ch.-Wojciech Chudy], Zło z korzenia nieprawdy, „Ethos” 5(1992)
nr 17, s. 3-9.
1993
218. A On postawił przed nimi Dziecko, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń SDS,
Lublin 1993, s. 15-17.
219. [Rec.] An den Quellen der Krise der Moraltheologie [A. Szostek, Natur Vernunft - Freiheit, Frankfurt a. M. 1992], „Ethos” 1993, Sonderausgabe, nr 1, s. 255-269.
220. Boga Bogiem obdarzyć? Świadectwa w charakterze interludium, w: Jan Paweł II,
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „zmartwychwstania”. O Jana
Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1993, s. 223-224, seria: Jan Paweł II
naucza, t. III.
221. By człowiek stał się człowiekiem dla człowieka. W piętnastą rocznicę pontyfikatu
Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 5(1993) nr 5, s. 12-13.
222. Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II, czyli chrześcijanin wobec
wartości ludzkich dziś, „Ethos” 6(1993) nr 21-22, s. 55-64.
223. Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II, czyli chrześcijanin wobec
wartości ludzkich dziś, „Niedziela. Dodatek Akademicki” 1993, nr 2, s. 3-5.
224. Czy „krok we właściwym kierunku” musi znaczyć „właściwy krok”? Polemika z
posłanką Józefą Hennelową, „Niedziela” 36(1993) nr 6, s. 1, 5.
225. Discurso del Dr. Tadeusz Styczeń [Przemówienie z okazji otrzymania doktoratu
honoris causa Uniwersytetu Navarry w Pamplonie (Hiszpania)], w: Discursos. Pronunciados
en la investidura del grado de doctor „honoris causa”, Universidad de Navarra, Pamplona
1994, s. 43-48.
226. Dlaczego encyklika o blasku prawdy? By wolność człowieka zafascynować
prawdą o człowieku, „Niedziela” 36(1993) nr 41, s. 1, 19.
227. Dlaczego encyklika o blasku prawdy? By wolność człowieka zafascynować
prawdą o człowieku, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 41(1993) z. 2, s. 17-22.
228. Europa vor dem Tribunal der Geschichte, „Offerten Zeitung” 1993, nr 9, s. 9-10.
229. [T. S. oraz W.Ch.- Wojciech Chudy], Europa wobec rozstrzygającego pytania,
„Ethos” 6(1993) nr 21-22, s. 5-8.
230. Das Gewissen und Europa oder: Wenn der Heilige Vater Aristoteles zur
Europäischen Bischofssynode 1991 einladen würde, „Ethos” 1993, Sonderausgabe, nr 1, s.
147-164.
231. Homo homini res sacra. Człowiek człowiekowi świętością, w: Życie jest święte,
red. T. Styczeń SDS, Lublin 1993, s. 21-33.
232. Humanae vitae, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1993, t. VI, szp. 1302-1303.
233. Komunikuję świadcząc, „Ethos” 6(1993) nr 24, s. 17-19.
234. L'antropologia della „Familiaris Consortio”, „Anthropotes” 9(1993) nr 1, s. 742.
235. Die menschliche Person - Freiheit gegen Natur? Einführung in das Symposium,
„Ethos” 1993, Sonderausgabe, nr 1, s. 15-29.
236. Piętnasta rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. 15 lat wołania o odwagę bycia
człowiekiem dla człowieka, „Ethos” 6(1993) nr 21-22, s. 33-45.
237. 15 lat wołania o odwagę bycia człowiekiem dla człowieka, „Niedziela” 36(1993)
nr 42, s. 1, 15.
238. Reewangelizacja Europy sprawą reedukacji sumienia, w: Nowa ewangelizacja
odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. ks. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 37-46.
239. Solidarność głosem w sprawie etyki w polityce, „Filozofia” 1993, nr 1(23), s. 3746.
240. [Oraz J. Merecki SDS], „Veritatis splendor” encykliką o wolności,
„L'Osservatore Romano” wyd. pol. 14(1993) nr 10, s. 48-49.
241. [Oraz J. Merecki SDS], „Veritatis splendor” encykliką o wolności, „Niedziela”
36(1993) nr 43, s. 6.
242. Wolność wbrew prawdzie o człowieku?, „Niedziela. Dodatek Akademicki”, 1993
nr 3, s. 2-4.
243. Wolność wbrew prawdzie o człowieku?, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń
SDS, Lublin 1993, s. 217-230.
244. Zmartwychwstanie czynem miłości potężniejszej od śmierci i grzechu, w: Jan
Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „zmartwychwstania”.
O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1993, s. 5-18, seria: Jan Paweł II
naucza, t. III.
245. Żyć to dziękować, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus
odwołuje się do „zmartwychwstania”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS,
Lublin 1993, s. 203-221, seria: Jan Paweł II naucza, t. III.
1994
246. Bezradność świadka. Krótki komentarz do pierwszego pytania z książki Jana
Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”, „Ethos” 7(1994) nr 28, s. 15-23.
247. Być sobą to przekraczać siebie - O antropologii Karola Wojtyły. Posłowie, w: K.
Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń i in., Lublin 1994, s.
491-526, seria: Człowiek i moralność, t. IV.
248. Człowiek drogą Boga-Człowieka, czyli człowiek widziany poprzez czyn
Człowieka-Boga, „Przegląd Uniwersytecki” 6(1994), nr 4, s. 7-9, 22.
249. Discurso del Prof. Tadeusz Styczeń, S.D.S., „Scripta Theologica” 26(1994) nr 2,
s. 390-395.
250. [Oraz J. Merecki SDS], El Esplendor de la Libertad, „Artes y Letras” 1994, 20
marca, s. 4-5.
251. Etyka, w: O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z
etyki [...], oprac. M. Środa, Warszawa 1994, s. 55-74.
252. Głosy w dyskusji w czasie Kongresu Teologicznego, w: Świadectwo Kościoła
katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Kongresu
Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej, KUL, 11-15 sierpnia 1991, red. ks. J. Nagórny
i in., Lublin 1994, s. 237-239.
253. Introduzione, w: Le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 1994, s. 7-18.
254. Laudacja ku czci Profesora Rocco Buttiglione [...], w: Rocco Buttiglione.
Doktorat honoris causa KUL, 18 maja 1994, red. J. Merecki SDS, Lublin 1994, s. 9-23.
255. Narodzić się, aby kochać, „Ethos” 7(1994) nr 27, s. 37-44.
256. Narodzić się, aby kochać, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 42(1994) z 2, s.
45-53.
257. Narodzić się, aby kochać, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny.
Warszawa, 14-17 kwietnia 1994, red. A. Czarnocki, Warszawa 1994, s. 95-103.
258. Narodzić się, aby kochać, „Niedziela” 37(1994) nr 19, s. 1, 6, 7.
259. O europejską solidarność. (Wprowadzenie do sesji), „Ethos” 7(1994) nr 28, s. 7173.
260. Papieska Akademia Życia (Z ks. Tadeuszem Styczniem rozmawia ks. Ireneusz
Skubiś), „Niedziela” 37(1994) nr 28, s. 1, 5.
261. Por qué la encíclica sobre el esplendor de la verdad? Para que la liberdad del
hombre quede fascinada por la verdad sobre el hombre..., „Scripta Theologica” 26(1994) nr
1, s.171-177.
262. Towards an Ethos of Right, „Aletheia. An International Yearbook of Philosophy”
1993/1994, t. 6, s. 234-245.
263. [Oraz J. Merecki SDS], Un'Enciclica sulla libertà, w: Lettera enciclica „Veritatis
splendor” del sommo pontefice Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1994, s. 177-181.
264. [Oraz J. Merecki SDS], „Veritatis splendor” - eine Enzyklika von der Freiheit,
„Denkanstösse” 6(1994) z. 10, s. 42-49.
265. Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”, „Ethos” 7(1994) nr
25-26, s. 15-42.
1995
266. Bezradność świadka. Komentarz do pierwszego pytania z książki Jana Pawła II
„Przekroczyć próg nadziei”, „Niedziela” 38(1995) nr 2, s. 6-89.
267. Bliżej do prawdy od błędu niż od pojęciowego zamętu, „Tygodnik Powszechny”
1995, nr 35, s. 10.
268. Chodzi „tylko” o sedno sprawy, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 19, s. 10.
269. Ewangelia życia po Oświęcimiu - po co? Konwersatoria Instytutu Jana Pawła II 1995/96, „Przegląd Uniwersytecki” 7(1995) nr 6, s. 24, 27.
270. From Knowledge to Love, „Dolentium Hominum. Church and Health in the
World” 10(1995), nr 28, s. 82-85.
271. „Kochaj, gdyż Bóg nas wszystkich ukochał!” (Z Chiarą Lubich - założycielką
ruchu Fakolari - rozmawia Tadeusz Styczeń SDS), „Ethos” 8(1995) nr 29, s. 17-22.
272. Komu i jak dziękować?, w: Facere voluntatem Tuam, red. J. A. Kłys, Szczecin
1995, s. 344-347.
273. Kto nam ocali śmiertelnie zagrożoną dziś rodzinę: źródło i szkołę życia?, w:
Medicina Exspectata... Pierwsze Polskie Sympozjum Naukowe Członków Papieskiej
Akademii Pro Vita, red. M. Renkielska, Kraków 1995, s. 9-26.
274. [Oraz J. Merecki SDS], L'essere umano e la persona umana, „L'Osservatore
Romano” wyd. włoskie, 1995, nr 112, s. 4.
275. La libertà vive di verità (Alle radici della „Veritatis Splendor”), w: La forma
morale dell'essere. Verità e libertà nel mondo contemporaneo. Atti del XXVIII Corso della
„Cattedra Rosmini” [1994], Stresa 1995, s. 75-89.
276. La libertà vive di verità. Intorno all'Enciclica „Veritatis splendor”, [cz. I],
„Anthropotes” 11(1995) nr 2, s. 235-255.
277. Miłość jest wolnością (Z Chiarą Lubich rozmawia ks. T. Styczeń SDS), „Nowe
Miasto” 2(1995) nr 6, s. 11-13.
278. Od poznania do miłości w służbie życiu, „Medicus” 1995, nr 4, s. 7, 8-9, 10.
279. Od poznania do miłości w służbie życiu [część II], „Medicus” 1995, nr 5, s. 5, 6,
7.
280. [Oraz Z. J. Zdybicka], Przesłanie, które trwa, w: Czytając „Przekroczyć próg
nadziei”, red. ks. T. Styczeń, s. Z. J. Zdybicka, Lublin 1995, s. 5-8.
281. [Głos w dyskusji], Po wykładzie Iriny Iłowajskiej Alberti, „Ethos” 8(1995) nr 3031, s. 41-44, 61-64, 69.
282. Rodzina: między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, „Arcana” 1995, nr 2, s.
104-109.
283. „Si amo, sé qué quiere decir vivir”, „Artes y Letras” 1995, 7 maja, s. 26.
284. Świadek prawdy, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, red. ks. T. Styczeń, s.
Z. J. Zdybicka, Lublin 1995, s. 33-54.
285. U genezy pojęcia osoby, „Przegląd Uniwersytecki” 7(1995) nr 6, s. 16-17.
286. Wolność w horyzoncie Prawdy. U podstaw „oświecenia moralnego”, w: Facere
voluntatem Tuam, red. J. A. Kłys, Szczecin 1995, s. 311-343.
287. Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”, w: Jan Paweł II,
„Veritatis splendor”. Tekst i komentarze, red. A. Szostek MIC, Lublin 1995, s. 127-168, seria:
Jan Paweł II naucza, t. XI.
288. Wolność z prawdy żyje, w: Medicina Exspectata... Pierwsze Polskie Sympozjum
Naukowe Członków Papieskiej Akademii Pro Vita, red. M. Renkielska, Kraków 1995, s. 6378.
1996
289. Bezradność świadka. Zwiastun nadziei - oknem na Chrystusa. Refleksje na temat
pierwszego pytania z książki Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”, w: Świat nadziei
Jana Pawła II. Toruńskie sympozjum poświęcone książce Ojca Świętego „Przekroczyć próg
nadziei”, Toruń 1996, s. 49-70.
290. For European Solidarity. To the Participants of the Symposium „John Paul II's
Vision of Europe”, „Ethos” 1996, Special Edition, nr 2, s. 49-51.
291. Laudatory Address in Honour of Professor Rocco Buttiglione [...], „Ethos” 1996,
Special Edition, nr 2, s. 227-235.
292. La libertà vive di verità. Intorno all'Enciclica „Veritatis splendor”, [cz. 2],
„Anthropotes” 12(1996) nr 1, s. 177-195.
293. List etyka do Prezydenta, Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. W
trosce o życie Nienarodzonego oraz w trosce o duchowe życie nas wszystkich. Słowo etyka w
związku z próbą liberalizacji ustawy o ochronie życia dziecka poczętego, „Ethos” 9(1996) nr
35-36, s. 17-19.
294. Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, „Ethos” 9(1996) nr 33-34, s.
15-30.
295. The Origins of the Concept of the Person: Four Variations on the Suggested
Theme, „Dolentium Hominum. Church and Health in the World” 11(1996) nr 31, s. 150-154.
296. Prawa przeciwko życiu, czyli wolność wobec absurdu „kultury śmierci”,
„Przegląd Uniwersytecki” 8(1996) nr 5, s. 6-7.
297. La responsabilità degli operatori sanitari e dei cittadini: obiezione do coscienza
o mobilitazione civile?, w: La causa della vita. Atti della Seconda Assembla della Pontificia
Accademia per la Vita sulla Enciclica „Evangelium Vitae”, red.. J. de Dios Vial Correa, E.
Sgreccia, Città del Vaticano 1996, s. 105-124.
298. Roditsja, cztoby ljubit', w: XVIII Mieżdunarodnyj Kongriess Siemji. Sieminary i
wstrieczi, Moskwa 1996, s. 142-149.
299. Tym, którzy bronią, czyli w sprawie ethosu żołnierza, w: Siły zbrojne Trzeciej
Rzeczypospolitej: myśli i rozważania, red. J. Zajdzik, Warszawa 1996, s. 342-359.
300. Wolność i prawo. Za czy przeciw życiu? Etyk wobec „nieskuteczności” prawdy,
„Ethos” 9(1996) nr 35-36, s. 37-53.
301. Wolność z prawdy żyje, w: Żyć w blasku prawdy. Toruńskie sympozjum
poświęcone Jana Pawła II „Veritatis splendor”, Toruń 1996, s. 11-41.
1997
302. [Oraz H. Juros], Akt moralny, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut,
Lublin 1997, s. 29-32.
303. Cel [w aspekcie etycznym], w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut,
Lublin 1997, s. 87-88.
304. Communio musicantium et communio personarum, czyli współbrzmienie i
wspólnota osób. O muzyce i etyce rozmawiają Agnieszka Duczmal i ks. Tadeusz Styczeń,
„Ethos” 10(1997) nr 40, s. 225-241.
305. Człowiek to moralny absolut [Z ks. prof. Tadeuszem Styczniem SDS rozmawiają
Karolina Pogorzała i Anna Woźniak], „Niedziela” 40(1997) nr 22, s. 1, 3-4.
306. [Oraz S. Nagy SCJ], Czy prawda zobowiązując wyzwala czy zniewala?
„L'Osservatore Romano” wyd. pol. 18(1997) nr 10, s. 57-58.
307. Czy prawda zobowiązując zniewala czy wyzwala? O seminarium Instytutu Jana
Pawła II KUL u Ojca Świętego w Castel Gandolfo (12-14 sierpnia 1997 r.) rozmawiają Jacek
Cydzik CSSR i Tadeusz Styczeń SDS, „Ethos” 10(1997) nr 40, s. 301-309.
308. Deontologizm, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s.
107-108.
309. Do przyjaciół Profesorów filozofii z wnętrza troski o profesję filozofa, w:
Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii
Chrześcijańskiej KUL - Lublin, 20-25 sierpnia 1996, red. s. Z. J. Zdybicka i in., Lublin 1997,
s. 771-773.
310. Etyka, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 176-180.
311. Ewolucjonizm etologiczny, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut,
Lublin 1997, s. 182-183.
312. Freedom and Law - For or Against Life? The Ethician Confronting the
„Inefficiency” of Truth, w: „Evangelium vitae”. Encyklika ocalenia współczesnej rodziny i
świata. Międzynarodowy Kongres zorganizowany przez Instytut Studiów nad Rodziną ATK,
Warszawa-Łomianki, 22-24 listopada 1996, red. ks. abp K. Majdański i in., Warszawa 1997,
s. 322-347.
313. Freiheit und Gesetz. Für oder gegen das Leben? Der Ethiker und die
„Wirkungslosigkeit” der Wahrheit, w: Christsein als radikales Füreinander. Festschrift für
Bischof Alfons Nossol zum 40jährigen Priesterjubiläum, red. H. Dobiosch, J. Piegsa,
Augsburg 1997, s. 128-151.
314. Le leggi contro la vita: analisi etico-culturale, w: „Evangelium vitae” e diritto.
„Evangelium vitae” and Law. Acta Symposii internazionalis in civitate Vaticana celebrati 2526 maii 1996, Città del Vaticano 1997, s. 213-227.
315. La libertà e la legge: sì o no alla vita?, „Medicina e morale” 1997, z. 5, s. 885902.
316. Narodzić się, aby kochać, w: Rodzino, stawaj się tym, czym jesteś..., Przemyśl
1997, s. 39-49.
317. O bezwarunkowe „tak” dla dziecka. Czyli kto nam ocali śmiertelnie zagrożoną
dziś rodzinę - źródło i szkołę życia?, „Sprawy Rodziny” 1997, nr 41, s. 51-66.
318. Objawiać osobę... Karol Wojtyła: etyk wśród etyków urzeczonych osobą (Mistrz
widziany oczyma ucznia), „Ethos” 10(1997) nr 37, s. 17-31.
319. Objawienie zakłada doświadczenie... Odpowiedzialność pracowników służby
zdrowia i obywateli za życie Nienarodzonego: sprzeciw sumienia czy protest obywatelski?, w:
Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, ks. J. Nagórny,
Lublin 1997, s. 115-133, seria: Jan Paweł II naucza, t. XII.
320. Prawda o osobie: godność osobista wobec godności osobowej. Odpowiedź
Tadeuszowi Szkołutowi, „Ethos” 10(1997) nr 38-39, s. 243-253.
321. Prawda zobowiązując zniewala czy wyzwala? O seminarium Instytutu Jana
Pawła II KUL u Ojca Świętego w Castel Gandolfo (12-14 sierpnia 1997 r.) rozmawiają Jacek
Cydzik CSSR i Tadeusz Styczeń SDS, „Niedziela. Dodatek Akademicki” 1997, nr 8, s. 1-3.
322. Presentación: Karol Wojtyła: Filósofo-Moralista, w: Karol Wojtyła, Mi visión
del hombre. Hacia una nueva ética, Madrid 1997, s. 117-134.
323. Revelar la persona, w: El primado de la persona en la moral contemporánea.
XVII Simposio Internacional de Teologia de la Universidad de Navarra (Pamplona, 17-19 de
abril de 1996), Pamplona 1997, s. 589-598.
324. Wolność i prawo. Za czy przeciw życiu? Etyka wobec „nieskuteczności” prawdy,
w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii
Chrześcijańskiej KUL - Lublin, 20-25 sierpnia 1996, red. s. Z. J. Zdybicka i in., Lublin 1997,
s. 167-188.
325. Wolność i prawo: za czy przeciw życiu? Etyk wobec „nieskuteczności” prawdy,
„Kronika Diecezji Radomskiej” 6(1997) nr 3-4, s. 113-133.
326. Wolność i prawo: za czy przeciwko życiu? Lekarz i etyk wobec absurdu „prawa
przeciwko życiu”, czyli medycyna i etyka wobec wyzwania „kultury śmierci”, w: Sympozjum
„Moralne wyzwania medycyny przełomu wieków”, Poznań 1997, s. 9-38, Katolickie
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.
1998
327. Abba! Ojcze! Dziękuję Ci..., „Ethos” 11(1998) nr 43, s. 17-30.
328. Abba! Ojcze! Dziękuję Ci..., w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1998, s. 145-158,
seria: Jan Paweł II naucza, t. IV.
329. [Rec.] Antysemityzm - reguła czy wyjątek? [D. O'Brien, The Hidden Pope],
„Ethos” 11(1998) nr 43, s. 326-328.
330. [Wprowadzenie do książki] D. OBrien, Papież nieznany, Warszawa 1998, s.1114.
330. Bóg Chlebem? Dlaczego? Jan Paweł II - Sługa ukrytego w Chlebie Zbawcy
człowieka, „Niedziela. Dodatek Akademicki” 1998, nr 12, s. 5, 8; toż w: "Przegląd
Uniwersytecki" 1998, nr 2(52), s. 4-5.
331. Czy istnieje etyka dla naukowca?, „Ethos” 11(1998) nr 44, s. 75-83.
332. Dlaczego Bóg Chlebem? Etyka a teologia moralna. Między doświadczeniem winy
a Objawieniem Odkupiciela, „Ethos” 11(1998) nr 41-42, s. 31-60.
333. Ecce homo: volto dell'uomo volto di Dio, cioè chi vede me vede il Padre (Gv 14,
9), w: Volto dei volti, Gorle 1998, s. 33-44.
334. Etyka jako antropologia normatywna. W sprawie epistemologicznie zasadnego i
metodologicznie poprawnego punktu wyjścia etyki, czyli od stwierdzenia: „jest tak” – „nie
jest tak” do naczelnej zasady etycznej, „Roczniki Filozoficzne” (TN KUL) 45-46 (1997-1998)
z. 2, s. 5-38.
335. „Jestem Papieżem życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Słowo końcowe,
„Ethos” 11(1998) nr 43, s. 372-375.
336. [Głos w dyskusji], John F. Crosbys Antwort auf das Referat von Tadeusz Styczeń
sowie darauffolgende Diskussion, w: Menschenwürde: Metaphysik und Ethik. Jubiläumsband
der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein 1986-1996, red.
M. Crespo, Heidelberg 1998, s. 195-205.
337. Kim jest Jan Paweł II?, „Niedziela” 41(1998) nr 42A, s. 1, 8.
338. Między ludzką słabością i heroizmem. Z profesorem Vittorio Possentim
rozmawiają: Tadeusz Styczeń SDS i Jarosław Merecki SDS, „Ethos” 11(1998) nr 43, s. 277297.
339. „Nigdy więcej!” Aby kultura śmierci nie doprowadziła do śmierci kultury.
„Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?”, „Niedziela” 41(1998) nr 48A, s. 6.
340. Osoba i jej wolność w blasku prawdy, „Ethos” 11(1998) nr 44, s. 15-30.
341. [T. S.], Oto wielka tajemnica wiary... Bosko - ludzki sens ukrycia, „Ethos”
11(1998) nr 41-42, s. 5-9.
342. Papież, który próbuje dopędzić utraconą godzinę [Wypowiedź z okazji 20-lecia
pontyfikatu], „Niedziela” 41(1998) nr 41A, s. 7.
343. Papież-zagadka. Rozmowa z Księdzem Profesorem Tadeuszem Styczniem,
kierownikiem Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [rozmawia G. StorzakCholewa], „Ethos” 11(1998) nr 44, s. 253-259.
344. Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa (Z ks. prof. Tadeuszem Styczniem,
kierownikiem Instytutu Jana Pawła II KUL, uczniem i następcą ks. prof. Karola Wojtyły w
Katedrze Etyki KUL, rozmawia Małgorzata Kołodziejczyk), „Gość Niedzielny” 75(1998) nr
23, s. 19.
345. Der Person gebührt Liebe. Zum epistemologisch triftigen und methodologisch
gültigen Ausgangspunkt der Ethik, w: Menschenwürde: Metaphysik und Ethik.
Jubiläumsband der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein
1986-1996, red. M. Crespo, Heidelberg 1998, s. 151-193.
346. Pontyfikat Jana Pawła II - wołanie o odwagę bycia człowiekiem dla człowieka,
„Aneks” 19(1998) nr 3 (73), s. 101-109.
347. Prawda, zobowiązując, zniewala czy wyzwala?, w: Człowiek, osoba, płeć, red.
M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 99-111.
348. La prudenza e la fatica dell'amore coniugale, w: Morale coniugale e sacramento
della penitenza: riflessioni sul „Vademecum per i confessori”, Città del Vaticano 1998, s. 81103.
349. Przeniknięty Bogiem! (Z Księdzem Profesorem Tadeuszem Styczniem,
kierownikiem Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Grażyna
Storzak), „Dziennik Polski” (Magazyn specjalny), 1998, październik, s. 3, 10.
350. 30-lecie „Humanae vitae”. Wywiad Radia Watykańskiego - Sekcja Polska z ks.
prof. Tadeuszem Styczniem SDS, „Niedziela” 41(1998), nr 34, s. 26.
351. Verschiedene Aspekte der Gnadenmoral, w: „Christus ist in euch - Christus ist
unter euch” (Kol 1, 27). Die Gnadenmoral in der Polarität von Vernunft und Glaube.
Festschrift für Prälat Prof. Dr. h.c. Josef Georg Ziegler zum 80. Geburtstag, St. Ottilien 1998,
s. 64-100.
352. Was ich festgestellt habe, das hält mich fest. Ich bin, wenn ich in der Wahrheit
bin. Ein Gespräch über Tadeusz Styczeńs Referat. Rocco Buttiglione - Tadeusz Styczeń, w:
Menschenwürde: Metaphysik und Ethik. Jubiläumsband der Internationalen Akademie für
Philosophie im Fürstentum Liechtenstein 1986-1996, red. M. Crespo, Heidelberg 1998, s.
207-224.
1999
353. Czy człowiek pozostaje sobą, gdy godzi się na absurd „prawa przeciwko życiu”?,
„Naturalne Planowanie Rodziny” 7(1999), styczeń-luty, s. 3-8.
354. Dar i dziękczynienie, w: Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w
oczach środowiska naukowego KUL, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1999, s. 5-10, seria:
Biblioteka „Ethosu”, t. V.
355. Essere se stessi è trascendere se stessi. Sull'antropologia di Karol Wojtyła, w: K.
Wojtyła, Persona e atto. Testo polacco a fronte. Santarcangelo di Romagna, red. G. Reale, T.
Styczeń, Rusconi Libri, 1999, s. 707-753.
356. Ethics as the Theory of Natural Law Facing the „Law against Life”, w: Medicine
and Law: for or Against Life? Proceedings of the Symposium Held on the 50th Anniversary
of the United Nations Universal Declaration of Human Rights (Warsaw - Lublin - Cracow, 30
November - 1 [5] December 1998), red. bp E. Sgreccia i in., Città del Vaticano 1999, s. 217237.
357. Etyka jako teoria prawa naturalnego wobec „prawa przeciwko życiu”. Analiza
etyczno-kulturowa, w: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu. Materiały z sympozjum
zorganizowanego [przez Papieską Akademię Życia, Instytut Jana Pawła II KUL, Instytut
Studiów nad Rodziną ATK, Instytut Teologii Rodziny PAT (Warszawa - Lublin - Kraków, 30
XI - 5 XII 1998)] w 50. rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, red. bp E. Sgreccia i in., Lublin 1999, s. 169-186.
358. Freiheit im Horizont der Wahrheit. Zu den philosophischen Grundlagen der
Moraltheologie in der Enzyklika Johannes Paulus II. „Veritatis Splendor”, w: Johannes Paul
II. Zeuge des Evangeliums: Perspektiven des Papstes an der Schwelle des dritten
Jahrtausends, red. S. O. Horn SDS, A. Riebel, Würzburg 1999, s. 250-265.
359. Fundament etyczny państwa, w: Od solidarności do samorządności. Jan Paweł II i
wspólnoty lokalne, Warszawa 1999, s. 5-10.
360. Kim jest Jan Paweł II?, w: Aż po krańce ziemi, red. J. M. Stroka, Kraków 1999,
s. 116-118.
361. Kim właściwie jest Jan Paweł II?, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, nr 8, s.
195-206.
362. Miłość to imię Boga, Ojca człowieka. Człowiek to dziecko Ojca, który jest
miłością! [Z ks. prof. Tadeuszem Styczniem rozmawia M. Kołodziejczyk], „Salwator”
23(1999) nr 5, s. 14-15.
363. Myślenie przed i po pielgrzymce. O pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny mówi
Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń, „Ethos” 12(1999) nr 48, s. 175-194.
364. „Never again!” Medicine and Law: for or Against Life?, w: Medicine and Law:
for or Against Life? Proceedings of the Symposium Held on the 50th Anniversary of the
United Nations Universal Declaration of Human Rights (Warsaw - Lublin - Cracow, 30
November-1 [5] December 1998), red. bp E. Sgreccia i in., Città del Vaticano 1999, s. 7-13.
365. „Nigdy więcej”. Aby kultura śmierci nie doprowadziła do śmierci kultury, w:
Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu. Materiały z sympozjum zorganizowanego [przez
Papieską Akademię Życia, Instytut Jana Pawła II KUL, Instytut Studiów nad Rodziną ATK,
Instytut Teologii Rodziny PAT (Warszawa - Lublin - Kraków, 30 XI - 5 XII 1998)] w 50.
rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, red. bp E. Sgreccia
i in., Lublin 1999, s. 7-13.
366. Odczytać i odwzajemnić pierwszy gest Papieża, „Rycerz Niepokalanej” 60(1999)
nr 6-7, s. 208-212.
367. Osoba i jej wolność w blasku prawdy, „Przegląd Uniwersytecki” 11(1999) nr 1, s.
1, 4-5, 13.
368. Osoba i jej wolność w blasku prawdy, w: Wdzięczność i zobowiązanie.
Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, red. T. Styczeń SDS, Lublin
1999, s. 42-67, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. V.
369. Pontyfikat jako wydarzenie [Z ks. prof. Tadeuszem Styczniem rozmawia ks.
Robert Nęcek], „Niedziela” 42(1999) nr 25, s. 4.
370. To My Fellow - Professors of Philosophy - with the Deepest Concern for Our
Profession, w: Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V. World Congress of Christian
Philosophy, Catholic University of Lublin, 20-25 August 1996, red. s. Z. J. Zdybicka i in.,
Lublin 1999, t. I-II, s. 779-780.
371. Un filosofo cristiano legge la „Fides et ratio”. Riflessioni sull'enciclica di
Giovanni Paolo II „Fides et ratio”, „L'Osservatore Romano” wyd. włoskie, 1999, nr 6, s. 4-5.
372. Wolność i prawo: Za czy przeciwko życiu? Teoretyk prawa naturalnego wobec
absurdu „prawa przeciwko życiu”, czyli wobec absurdu „kultury śmierci”, w: Prawnik
katolicki a wartości prawa, Kraków 1999, s. 14-43, Stowarzyszenie Polskich Prawników
Katolickich.
373. Wolność w horyzoncie prawdy. W sprawie filozoficznych podstaw teologii
moralnej, „Roczniki Filozoficzne”, Księga pamiątkowa ku czci Siostry Profesor Zofii Józefy
Zdybickiej UrszSJK, 47(1999) z. 2, s. 261-282.
374. W trosce o „zdrowie Rzeczypospolitej Ludzi”. Najsłabszy wśród nas miarą i
szansą państwa prawa, w: Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego. Wybór materiałów
z konferencji zorganizowanych w latach 1994-1999 w Częstochowie, Częstochowa 1999, s.
106-117.
375. [Rec.] Zamiar i skutki. Dramaty moralnych wyborów [B. Chyrowicz, Zamiar i
skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, Lublin 1997], „Ethos” 11(1999) nr
45-46, s. 393-404.
2000
376. Aksjologiczne podstawy kultury politycznej [Wprowadzenie do panelu podczas
Międzynarodowego Kongresu Kultury Chrześcijańskiej], w: Sacrum i kultura chrześcijańskie korzenie przyszłości. Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin
15-17 września 2000 r., red. R. Rubinkiewicz SDB, ks. S. Zięba, Lublin 2000, s. 167-185.
377. Cogitationes cordis... Odkryć - i wybrać - nie wybraną Miłość... Z drem
Joaquínem Navarro-Vallsem, dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, rozmawia
Tadeusz Styczeń SDS, „Ethos” 13(2000) nr 51, s. 297-322.
378. „Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?”, czyli dlaczego Norman
Davies został Honorowym Obywatelem miasta Lublina, „Ethos” 13(2000) nr 51, s. 31-51.
379. Dlaczego Papież podpisuje encyklikę „Fides et ratio” w święto Podwyższenia
Krzyża, „Arcana” 3(2000) nr 33, s. 22-24.
380. Gdyby modrzewie przemówiły..., „Głos Nałęczowa” 2000, nr 14, s. 1-2.
381. Kim właściwie jest Jan Paweł II?, „Ethos” 13(2000) nr 49-50, s. 171-191.
382. Myśląc Ojczyzna... dziś na Monte Cassino, „Ethos” 13(2000) nr 51, s. 323-324.
383. Das Problem des Menschen als Problem und Drama seiner Liebe. Ein Beitrag
zur Selbstidentifikation des Menschen als Menschen, w: Ethik der Tugenden. Menschliche
Grundhaltungen als unverzichtbarer Bestandteil moralischen Handelns. Festschrift fűr
Joachim Piegsa zum 70. Geburtstag, red. C. Breuer, St. Ottilien 2000, s. 65-88.
384. „Tu się wszystko zaczęło...” Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze serca
Jego Alma Mater Lublinensis w 80. rocznicę urodzin, „Ethos” 13(2000) nr 51, s. 21-23.
385. Tu się wszystko zaczęło... [Przemówienie z okazji wizyty Joaquína NavarroVallsa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 80. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła
II], „Przegląd Uniwersytecki” 12(2000) nr 3 (lipiec-sierpień), s. 7.
2001
386. Abba! Ojcze! Dziękuję Ci... , w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin
2001, s. 43-58.
387. Cel w aspekcie etycznym, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2001, t.
II, s. 69-70.
388. Deontologizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2001, t. II, s. 487488.
389. Essere se stessi è trascendere se stessi. Sull’antropologia di Karol Wojtyła, w: K.
Wojtyła, Persona e atto. Testo polacco a fronte, red. G. Reale, T. Styczeń, Bompiani, Milano
2001, s. 707-753.
390. De Europa emendanda colloquium. Introductio. W stronę solidarności rodziny
narodów. Europa wobec rozstrzygającego pytania, w: Sympozjum: O solidarność rodziny
narodów Europy, 14 maja 2001 roku, Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku w Lublinie,
Lublin 2001, s.43-47; toż: w języku niemieckim, tamże, s. 49-53.
391. [List do JM Rektora KUL z prośbą o nadanie przez Radę Wydziału
Teologicznego KUL doktoratu honoris causa ks. bp. dr. Stanisławowi Dziwiszowi jako
świadkowi w 20-lecie zamachu na Papieża Jana Pawła II], w: Sympozjum: O solidarność
rodziny narodów Europy, Lublin 2001, s. 7-9.
392. Pismo Kierownika Instytutu Jana Pawła II do Rektora KUL, w: Biskup Stanisław
Dziwisz – Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 3133.
393. Sympozjum: O solidarność rodziny narodów Europy na progu XXI wieku, Lublin,
Zamek Królewski, 14 maja 2001 roku, w: Sympozjum: O solidarność rodziny narodów
Europy, Lublin 2001, s. 15-22; toż: w języku litewskim, tamże, s. 23-30, w języku
niemieckim, tamże, s. 31-40.
394. „To Live” Means „to Thank” – Gratias ago, ergo sum, w: Wierność
rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o.
prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001, s. 39-51.
395. Wprowadzenie. Czego etyka nie powinna zapomnieć filozofowi znad Garonny?,
w: J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, Lublin
2001, s. 5-11.
396. Wyzwania kultury śmierci - wolność i prawo, za czy przeciw życiu, w: Rodzina:
źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 31-52.
2002
397. A proposito della relazione tra l’etica e la teologia morale, w: Człowiek i
polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, red. J.
Kłos, A. Noras, Lublin 2002, s. 221-236.
398. Czcigodny Księże Biskupie Adamie! Drogi Adasiu!, w: Sursum corda. Księga
jubileuszowa ku czci ks. bpa Adama Dyczkowskiego, red. ks. A. Brenk, Poznań 2002, s. 3135.
399. Człowiek w ujęciu Jana Pawła II podstawową dyrektywą programowania pracy
Instytutu Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 4, s. 5-7.
400. Etyka, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2002, t. III, s. 269-284.
401. Europa wobec rozstrzygającego pytania. De Europa emendanda colloquium.
Introductio, w: Moralny fundament Europy, czyli O cywilizację życia, red. T. Styczeń SDS ,
C. Ritter, S. Majdański, Lublin 2002, s. 150-153.
402. [ List do JM Rektora KUL z prośbą o nadanie przez Radę Wydziału
Teologicznego KUL doktoratu honoris causa ks. bp. dr. Stanisławowi Dziwiszowi jako
świadkowi w 20-lecie zamachu na Papieża Jana Pawła II], „Ethos” 15(2002) nr 57-58, s. 2325.
403. List [...] do Rektora KUL ks. prof. Andrzeja Szostka w sprawie nadania tytułu
Doktora Honoris Causa KUL Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, w: Moralny
fundament Europy, czyli O cywilizację życia, red. T. Styczeń SDS, C. Ritter, S. Majdański,
Lublin 2002, s. 11-13.
404. Między troską a nadzieją. Rodzinne spotkanie wokół Papieża rodziny – w
dwudziestą rocznicę zamachu na Jego życie – w sercu Europy. Przypadek?, "Ethos" 15(2002)
nr 57-58, s. 144-155.
405. [ Oraz S. Majdański, C. Ritter], Moralny fundament Europy, czyli O cywilizację
życia. Wprowadzenie do Sympozjum „O solidarność rodziny narodów Europy”, „Ethos”
15(2002) nr 57-58, s. 50-66.
406. [ Oraz S. Majdański, C.Ritter], Moralny fundament Europy, czyli O cywilizację
życia. Wprowadzenie do Sympozjum „O solidarność rodziny narodów Europy”, w: Moralny
fundament Europy, czyli O cywilizację życia, red. T. Styczeń SDS, C. Ritter, S. Majdański,
Lublin 2002, s. 71-89 ; toż w języku niemieckim, tamże, s.90-111, w języku litewskim,
tamże, s. 112-128, w języku ukraińskim, tamże, s. 129-147.
407. Myśląc Ojczyzna... dziś na Monte Cassino... ,w: Z Karolem Wojtyłą myśląc
Ojczyzna, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, Lublin 2002, s. 286-287, seria: Biblioteka
„Ethosu”, t. VI.
408. No i co tam o mnie gadają? O Papieżu jego przyjaciel. Z ks. prof. Tadeuszem
Styczniem, etykiem, rozmawia Jolanta Chwałczyk, „Kurier Lubelski” 16 VIII 2002, s. 3-4.
409 Odkryć wzniosłość codziennego życia, „Roczniki Filozoficzne KUL”, Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Antoniego B. Stępnia, 50(2002) z.1, s. 429-437.
410. O przełom w dziejach państwa prawego prawa w Polsce, w Europie i na świecie.
Słowo końcowe, „Ethos”15(2002) nr 57-58, s. 235-240.
411. Prawe sumienie w służbie rodziny i państwa prawego prawa, „Ethos” 15(2002)
nr 57-58, s. 185-189.
412. Sprawa Sokratesa – sprawą Chrystusa. W służbie prawdziwego humanizmu,
„Ethos” 15(2002) nr 59-60, s. 70-80.
413. To Live Means to Thank: Gratias ago, ergo sum, w: The Culture of Life:
Foundations and Dimensions. Proceedings of the Seventh Assembly of the Pontifical
Academy for Life (Vatican City, 1-4 March 2001), red. J. de Dios Vial Correa, E. Sgreccia,
Città del Vaticano 2002, Libreria Editrice Vaticana, s. 235-250; toż w języku włoskim: Vivere
significa ringraziare: Gratias ago, ergo sum, w: La cultura della vita: Fondamenti e
dimensioni, red. J. de Dios Vial Correa, E. Sgreccia, Città del Vaticano 2002, Libreria
Editrice Vaticana, s. 231-248.
414. [Oraz S. Nagy SCJ], Wniosek Instytutu Jana Pawła II, w: Kardynał Camillo
Ruini – Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 2930; toż w jęz. włoskim, tamże, s. 57-58.
415. Wciąż myślą powraca do Tatr, w: M. Kindziuk, Zaczęło się od Wadowic.
Wspomnienia, wywiady, teksty o Janie Pawle II, Kraków 2002, s. 55-57.
416. Homo – Opus Dei? Man Facing the Discovery of God in Himself [Kongres
zorganizowany w 100. rocznicę urodzin założyciela Opus Dei] ( w druku). Por. poz. 448?.
2003
417. Cogitationes cordis... Odkryć - i wybrać - nie wybraną Miłość... Z Joaquínem
Navarro-Vallsem [...] rozmawia Tadeusz Styczeń SDS [...], w: Świadkowie Świadka, red. T.
Styczeń SDS, ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 108-140, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
418. Co o mnie gadają? O Papieżu przyjaciel, „Kurier Lubelski” 15 X 2003, s. 7.
419. „Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?”, w: Wokół „Tryptyku
rzymskiego” Jana Pawła II, red. T. Styczeń SDS, ks. A. M. Wierzbicki, Lublin 2003, s. 56-58,
seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VII.
420. „Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?”, czyli Dlaczego
Norman Davies został honorowym obywatelem miasta Lublina, w: Świadkowie Świadka, red.
T. Styczeń SDS, ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 143-168, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
421. Człowiek drogą Kościoła. Dlaczego Bóg człowiekiem? Dlaczego Bóg chlebem?,
w: Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia
pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II., Uniwersytet Jagielloński 9-11 października
2000 r., Kraków 2003, s. 383-387.
422. Dlaczego obrona życia nienarodzonego?, „Ethos” 16(2003) nr 61-62, s. 20-26.
423. Dopędzić czas utracony, „Ethos” 16(2003) nr 63-64, s. 37-46.
424. Essere se stessi è trascendere se stessi. Sull’etica di Karol Wojtyła come
antropologia normativa, w: K. Wojtyła, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e
saggi integrativi, red. G. Reale, T. Styczeń, Bompiani, Milano 2003, s. 781-827.
425. Europa wobec decydującego pytania: komu bije dzwon?, w: Prawość i Godność.
Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S.
Fundowicz i in., Lublin 2003, s. 295-297.
426. È un uomo autentico, ecco perché sorprende, „Avvenire”, dodatek specjalny z
okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II (16 X 2003), s. 87, 89.
427. Głos z Europy do Europy. Europa wobec decydującego pytania: komu bije
dzwon? (Warszawa, 14 kwietnia 1994 roku – Lublin, 8-9 czerwca 2003 roku), „Ethos”
16(2003) nr 61-62, s. 427-429.
428. Gratias ago – ergo sum. Żyć to dziękować, w: Kontemplacja Oblicza Chrystusa i
ewangelizacja. Materiały sympozjów katechetycznych Międzyzakonnego Wyższego Instytutu
Katechetycznego w Krakowie (lata 2002 i 2003), Kraków 2003, s. 73-95.
429. Humanae vitae, w: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2003, t. IV, s. 630631.
430. Karol Wojtyła: un filosofo della morale agli occhi del suo discepolo, w: K.
Wojtyła, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, red. G. Reale,
T. Styczeń, Bompiani, Milano 2003, s. CV-CXXIV.
431. [Oraz W. Chudy], „Kim jestem?” – Gnothi se auton („Poznaj samego siebie”),
w: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, red T. Styczeń SDS, W. Chudy, Lublin
2003, s. 5-10, seria: Jan Paweł II naucza, t. XIV.
432. Kim właściwie jest Jan Paweł II?, w: Świadkowie Świadka, red. T. Styczeń SDS,
ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 349-374, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
433. La preghiera nel Getsemani continua, “Il Nuovo Areopago. Segna di Speranza”
22(2003), nr 2-3, s. 78-87.
434. Między troską a nadzieją. Rodzinne spotkanie wokół Papieża rodziny – w
dwudziestą rocznicę zamachu na Jego życie – w sercu Europy. Przypadek?, w: Świadkowie
Świadka, red. T. Styczeń SDS, ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 303-316, seria: Biblioteka
„Ethosu”, t. VIII.
435. Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, „L’Osservatore Romano” wyd pol. 24(2003)
nr 9, s. 32-35.
436. Modlitwa w Getsemani wciąż trwa. Wstańmy!, „Niedziela” 46(2003) nr 41, s. 810.
437. Modlitwa w Getsemani trwa; wstańmy!, „Echo Katolickie. Tygodnik
Regionalny”, 2003, nr 41, dodatek spec., s. 4-5.
438. Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, „Summarium” 32(52) (2003), s. 33-42.
439. O logicznie spójne i etycznie jednoznaczne procedury stanowienia prawa w
dziedzinie ochrony życia człowieka, „Ethos” 16(2003) nr 61-62, s. 281-287.
440. [ T. S. oraz C. R. – Cezary Ritter], O prawo solidarne z każdym człowiekiem – w
Polsce, w Europie, w świecie, „Ethos” 16(2003) nr 61-62, s. 7-14.
441. Rattraper le temps perdu. La prière au Gethsémani se poursuit aujourd’hui,
„L’Osservatore Romano” wyd. francuskie 18 XI 2003, nr 46, s. 7-8.
442. Ricuperare il tempo perduto. La preghiera del Getsemani, oggi, continua,
„L’Osservatore Romano” wyd. włoskie 15 X 2003, s. 5.
443. Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem? Refleksje wokół encykliki „Fides et
ratio”, w: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, red T. Styczeń SDS, W. Chudy,
Lublin 2003, s.145-186, seria: Jan Paweł II naucza, t. XIV.
444. [Oraz J. Merecki SDS], Scoprire la grandezza della vita di ogni giorno, w:
Lavoro e vita quotidiana, red. G. Faro, Roma 2003, Edizioni Università della Santa Croce, s.
85-93.
445. Świadek prawdy – Świadkiem nadziei, w: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje
ludzkie, red. ks. J. Nagórny, ks. M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 101-126.
446. „Tu się wszystko zaczęło...” Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze serca
Jego Alma Mater Lublinensis w 80. rocznicę urodzin, w: Świadkowie Świadka, red. T.
Styczeń SDS, ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 83-86, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
447. Wąwóz Łukoszyński, w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na
dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s. 75-76.
448. Wer ist Johannes Paul II. eigentlich? w: T. Styczeń, S. Dziwisz, 25 Jahre
Nachfolger des heiligen Petrus. Johannes Paul II.- Ein Fels in der Brandung, Stein am Rhein
2003, s. 8-37, Christiana Verlag.
449. Wniosek Instytutu Jana Pawła II KUL w sprawie nadania Doktoratu Honoris
Causa JE Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, w: Świadkowie Świadka, red. T.
Styczeń SDS, ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 279-281, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
450. Wniosek Instytutu Jana Pawła II KUL w sprawie nadania Doktoratu Honoris
Causa JE Księdzu Kardynałowi Camillo Ruiniemu, w: Świadkowie Świadka, red. T. Styczeń
SDS, ks. A. M. Wierzbicki i in., s. 319-321, seria: Biblioteka „Ethosu”, t. VIII.
451. W rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”. Rozmowa z ks. prof. T.
Styczniem, „Ethos” 16(2003) nr 63-64, s. 507-509.
452. Die verlorene Zeit einholen... Lasst uns aufstehen!, w: T. Styczeń, S. Dziwisz, 25
Jahre Nachfolger des heiligen Petrus. Johannes Paul II.- Ein Fels in der Brandung, Stein am
Rhein 2003, s. 38-48, Christiana Verlag.
2004
453. Cur Deus Homo? Cur Deus Panis? A proposito della relazione tra l’etica e la
teologia morale, w: Dar razón de la esperanza, Homenaje al Prof. Dr. José Luis Illanes,
Pamplona 2004, s. 743-760.
454. Trzeba ci się narodzić z ducha prawdy!, „Ethos” 17(2004) nr 65-66, s. 24-33.
455. Wąwóz Łukoszyński, „Ethos” 17(2004) nr 65-66, s. 503-504.
456. Wer ist Johannes Paul II. eigentlich?, „Theologisches. Katholische
Monatsschrift“ 34(2004) nr 6, s. 319-339.
457. W trosce o „Zdrowie Rzeczypospolitej Ludzi”. Najsłabszy wśród nas miarą i
szansą państwa prawa, czyli Nasciturus – Rei Socialis Sollicitudo Prima, w: Ecclesia et
status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa
Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 225-241.
458. [T. S. oraz C. R. – C. Ritter], Ziarna prawdy – zasiew czynu, „Ethos” 17(2004) nr
67-68, s.7-11.
2005
459. Beethovena przesłanie do braci w człowieczeństwie. Słowo podczas koncertu w
Filharmonii Lubelskiej 5 maja 2005, w: W drodze do Kolonii. Unterwegs nach Köln, Instytut
Jana Pawła II KUL, Lublin 2005, s.17-22; w jęz. niemieckim tamże, s. 87-93
460. Istota więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej, w: Dar ciała
darem osoby, red. T. Styczeń SDS, P. Ślęczka, Lublin 2005, s. 39-55, seria: Biblioteka
„Ethosu”, t. IX.
461. Ks. prof. Styczeń mówi o ostatnich chwilach życia Papieża Jana Pawła II,
„Niedziela” 2005, nr 16, s. 8.
462. Księdza profesora Tadeusza Stycznia świadectwo o ostatnich chwilach życia
Ojca Świętego Jana Pawła II, „Itinerarium. Kwartalnik Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Lublinie” 2005, nr 1, s. 70-72.
463. Księdza Profesora Tadeusza Stycznia świadectwo o ostatnich chwilach życia
Ojca Świętego Jana Pawła II, "Ethos", 2005, nr specjalny, s.17-20.
464. [Oraz ks. A. Szostek], List otwarty do wszystkich odpowiedzialnych za ochronę
prawną życia ludzkiego w ustawodawstwie współczesnych państw demokratycznych. O
logicznie spójne i etycznie jednoznaczne procedury stanowienia prawa w dziedzinie ochrony
życia człowieka, w: Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente
und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika "Evangelium vitae", red. T.
Styczeń SDS, P. Ślęczka SDS, C. Ritter, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2005, s. 262-
264; toż w języku niemieckim, tamże, s. 251-254; w języku angielskim, tamże, s. 255-258; w
języku włoskim, tamże, s. 259-261.
465. Niósł Chrystusa każdemu, oprac. J. Chwałczyk, M. Kołodziejczyk, „Niedziela”
2005, nr 17, s. 6.
466. [Oraz P. Ślęczka SDS, C. Ritter], O prawo solidarne z każdym człowiekiem, w:
Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige
Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika "Evangelium vitae", red. T. Styczeń SDS, P. Ślęczka
SDS, C. Ritter, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2005, s. 24-27; toż w języku niemieckim,
tamże, s. 7-11; w języku angielskim, tamże, s.13-17; w języku włoskim, tamże, s.19-22.
467. Promieniować światłem oblicza z Getsemani, w: Kościół w czasach Jana Pawła
II, kolegium red. ks. M. Rusecki, ks. K. Kaucha, ks. J. Mastej, Wydawnictwo KUL,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, s. 51-62.
468. Tajemnica pontyfikatu Jana Pawła II, "Przegląd Polski. Tygodniowy Dodatek
Literacko-Społeczny Nowego Dziennika" 20.05. 2005 (on-line).
469. [T. S.], Twarzą w twarz z "Boskim Wędrowcem", "Ethos", 2005, nr specjalny, s.56.
470. [Oraz C. Ritter], W drodze do Kolonii. Wprowadzenie, w: W drodze do Kolonii.
Unterwegs nach Köln, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2005, s.3-6; w jęz. niemieckim
tamże, s.73-76.
2006
471. Świadectwo o ostatnich chwilach życia Ojca Świętego Jana Pawła II,
"Summarium" 2005, 34(54), s.11-14.
472. Świadectwo o ostatnich chwilach Ojca Świętego Jana Pawła II, w: K. Tadej,
Świadkowie świętości, Edipresse, Warszawa 2006, s. 206-211.
473. Czego etyka nie powinna zapomnieć filozofowi znad Garonny?, w: Scire Deum.
Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi
Jaworskiemu, PAT, Kraków 2006, s.277-280.
474. Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Prozedur der Rechtsetzung im
Bereich des Schutzes menschlichen Lebens, w: Der Wahrheit verpflichtet. Festschrift für Em.
Diözesanbischof Prof. Dr. Kurt Krenn zum 70. Geburtstag, Ares Verlag, Graz 2006, s. 308316.
475. Dziękuję ci, Komendancie, "Ethos" 19(2006) nr 3(75), s. 283-284.
476. Normatywna moc prawdy, czyli : Być sobą to przekraczać siebie. W nawiązaniu
do Karola Wojtyły etki jako antropologii normatywnej ,"Ethos" 19(2006) nr 4(76), s. 24-36.
477. Panu Prezydentowi z potrzeby podziękowania, ,"Ethos" 19(2006) nr 4(76), s.
319-321.
2007
478. L'amore come vincolo matrimoniale e familiare nella prospettiva filosofica, w:
"Amare l'amore umano". L'eredità di Giovanni Paolo II sul Matrimonio e la Famiglia, red. L.
Melina, S. Grygiel, Cantagalli, Siena 2007, s. 69-83.
479. Człowiek w ujęciu Jana Pawła II podstawą programowania pracy Instytutu Jana
Pawła II KUL, w: Instytut Jana Pawła II. 25 lat działalności, Instytut Jana Pawła II KUL,
Lublin 2007, s. 7-14.
480. Karol Wojtyła: sull'etica come antropologia normativa. Essere se stessi è
trascendere se stessi, w: In cammino verso la sorgente, red. S. Grygiel, P. Terenzi, Cantagalli,
Siena 2007, s. 41-69.
481. Gibt es eine Ethik für den Wissenschaftler?, w: L'esperienza sorgiva. Persona –
Comunione – Società. Studi in onore del Prof. Stanisław Grygiel, red. J. Merecki, G. Grandis,
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Città del Vaticano
2007, s. 277-289.
482. L'antropologia adeguata di Karol Wojtyła – Giovanni Paolo II. Ritratto
dell'uomo, w: Conferimento del Dottorato honoris causa Prof. Tadeusz Styczeń, SDS, Prof.ssa
Eugenia Scabini, Pontificia Università Lateranense, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per
Studi su Matrimonio e Famiglia, Città del Vaticano 2007, s.11-23.
483. Przedmowa. Od „wśród nocnej ciszy” - do „Bóg się rodzi”, w: Jan Paweł II,
Homilie na Boże Narodzenie, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2007, s. 5-9.
2008
484. Normatywna moc prawdy, czyli być sobą to przekraczać siebie, w: Człowiek
żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, red. R. Komurka, ks. J. D.
Szczurek, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków
2008, s. 15-29.
485. El amor como vínculo matrimonial y familar en la perspectiva filosófica, w:
Amar el amor humano. El legado de Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, red. L.
Melina, S. Grygiel, Edicep C. B., Valencia 2008, s. 77-91.
486. Profesor KUL wezwany na Stolicę Piotrową. O Janie Pawle II z ks. Tadeuszem
Styczniem rozmawia red. Edward Balawajder, w: Obecność. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, red. M. Filipiak, A. Szostek
MIC, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin
2008, s. 27-48.
487. Wprowadzał w świat, z którym obcował..., w: Obecność, jw., s. 365-370.
488. Nie zaczekali, by im podziękować..., w: Obecność, jw., s.371-375.
489. Z Chopinem w Castel Gandolfo, w: Obecność, jw., 376 –383.
2009
490. Gratias ago ergo sum. “To Live” Means “To Thank”, w: El amor a la verdad:
toda verdad y en todas las cosas. The Love of Truth: Every Truth and in Every Thing,
Ensayos en honor a Josef Seifert. Essays in Honor of Josef Seifert, red. C. A. Casanova,
Universidad Católica de Chile, Santiago 2009, s. 293-308.
491. Człowieka portret własny. Karola Wojtyły – Jana Pawła II antropologia
adekwatna, w: O Jana Pawła II teologii ciała. Filozoficzno-teologiczne komentarze do
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, red. T. Styczeń SDS, C. Ritter , Wydawnictwo KUL,
Lublin 2009, s. 9-18.
492. „Początek” wyrazić „sercem”, w: O Jana Pawła II teologii ciała, jw., s. 67-77.
493. Zmartwychwstanie czynem miłości potężniejszej od śmierci i grzechu, jw., s. 107121.
494. Abba! Ojcze! Dziękuję Ci..., jw., s. 207-221.
2010
495. Miłość jako więź małżeńska i rodzinna w perspektywie filozoficznej, w: Miłować
ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, red. L. Melina, S.
Grygiel, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 70-83.
Oprac. Maria Filipiak
Danuta Walczewska-Belniak
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards