Stosowanie kreatora odnośników w bazach danych programu

advertisement
Stosowanie kreatora odnośników w bazach danych programu Access 2007
Stosowanie kreatora odnośników w bazach danych programu Access 2007
Załóżmy że mam w bazie danych tabelę dane o uczniu, która zawiera pole: miejsce zamieszkania.
Chciałbym każdemu rekordowi ucznia przypisać miejscowość w której mieszka ale w ten sposób by
miejscowości nie wpisywać, tylko żeby móc po kliknięciu na pole miejsce zamieszkania wybierać
gotowe wartości (nazwy miejscowości). W tym celu należy:
1. Utworzyć nową tabelę: miejscowości, w widoku projektu dodać jej pole miejscowość.
2. W widoku wprowadzania danych uzupełnić tabelę miejscowości kilkoma rekordami
3. Otworzyć w widoku projektu tabelę uczniowie, przy polu miejsce zamieszkania wybrać typ
danych kreator odnośników
str. 1
Stosowanie kreatora odnośników w bazach danych programu Access 2007
4. Kolejne okna kreatora odnośników: wybrać opcję i kliknąć dalej
W kolejnym oknie kreatora wskazać tabelę, z której pobierane będą wartości i wybrać dalej
W kolejnym oknie wskazać pola, które mają być umieszczone w kolumnie odnośnika i przenieść je za
pomocą przycisku do białego prostokąta po stronie prawej, następnie wybrać dalej
W kolejnym oknie kliknąć dalej
str. 2
Stosowanie kreatora odnośników w bazach danych programu Access 2007
W kolejnym oknie sprawdzić czy zaznaczone jest pole ukryj kolumnę klucza i wybrać dalej
Następnie należy nadać etykietę (najlepiej nic nie zmieniać) i kliknąć zakończ.
Na pytanie o zapisanie tabeli wybrać TAK
Uzyskany efekt (możliwość wyboru gotowych wartości):
str. 3
Download