Baza danych UCZELNIA

advertisement
Baza danych „UCZELNIA” zawiera m.in. następujące tabele:
Tabela Studenci (dane o studencie) o schemacie:
NrStudenta
numer albumu studenta składający się z dwóch znaków oraz 5 liczb np.
Nazwisko
Imię
Miasto
KodPocztowy
DataUrodzenia
AA45678;
tekst długości nie większej niż 25 znaków, wyświetlać dużymi literami, pole
obligatoryjne;
tekst długości nie większej niż 25 znaków, pole obligatoryjne;
tekst długości nie większej niż 60 znaków;
tekst składający się z pięciu cyfr w formie 12-345
(maska wprowadzenia bez zapamiętania kreski), pole opcjonalne;
data wyświetlana w postaci średniej i wpisywana w postaci średniej; powinna być
nie późniejsza niż "dziś" (kontrolować);
Tabela Wydziały (pełna nazwa wydziału) o schemacie:
KodWydziału
tekst długości nie większej niż 6 liter z zakresu A-Z, wyświetlany dużymi literami
NazwaWydziału
tekst długości nie większej niż 50 znaków, pole obligatoryjne;
Tabela Kierunki (pełna nazwa kierunku) o schemacie:
KodKierunku
tekst długości nie większej niż 6 liter z zakresu A-Z, wyświetlany dużymi
NazwaKierunku
KodWydziału
literami;
tekst długości nie większej niż 40 znaków, pole obligatoryjne;
(jak wyżej);
Tabela KierunkiStudenta (kierunki na jakich studiuje student) o schemacie:
Lp
autonumerowanie (autonumerowanie - wartości przyrostowe);
NrStudenta
(jak w tab. Studenci; utworzenie ręczne lub za pomocą kreatora odnośników);
(jak w tab. Kierunki; utworzenie ręczne lub za pomocą kreatora odnośników);
KodKierunku
Status
tekst ze zbioru: student, absolwent itp.;
Notatki
nota;
ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W ACCESS 2007
1. Utworzyć nową bazę danych o nazwie UCZELNIA.
2. Utworzyć powyższe tabele z użyciem szablonów, widoku projektu lub arkusza danych.
Utworzyć klucze podstawowe (główne) tabel.
3. Uzupełnić wpisane tabele o ustawienia formatu, maski wprowadzenia, reguły poprawności,
wartości domyślne, opcjonalność. Sprawdzić skutki modyfikacji przy dopisywaniu rekordów.
4. Uzupełnić tabele kilkoma rekordami m.in.:
5. Utworzyć relacje między tabelami z zachowaniem węzłów integralności. Jak wpływa połączenie
tabel z wymuszaniem integralności na możliwość skasowania lub aktualizacji rekordów?
6. Korzystając z narzędzi sortowania i filtrowania danych wyświetlić:
• tabelę Wydziały posortowaną wg KodWydziału malejąco (opcja sortuj),
• w tabeli Studenci, studentów o nazwiskach zaczynających się na "F" (opcja znajdź lub opcja
filtr wg formularza),
• w tabeli Studenci, studentów z miasta Opole (opcja znajdź lub opcja zaznaczenie),
• w tabeli Studenci wiersze z zablokowanym polem NrStudenta oraz ukrytymi polami Miasto i
KodPocztowy.
7. Zaproponuj poprawki do bazy … czyli co, gdzie, jak i dlaczego zmodyfikować, aby osiągnąć
lepszą, bardziej funkcjonalną bazę danych UCZELNIA…
8. Za pomocą kreatora lub w widoku projektu utwórz formularze dla tabel bazy danych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards