Program staży klinicznych z zakresu chorób przeżuwaczy

advertisement
Program staży klinicznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich.
W czasie trwania stażu klinicznego studenci uczestniczą w badaniu klinicznym
i leczeniu pacjentów skierowanych do leczenia w Klinice Chorób Wewnętrznych lub
w ramach wyjazdów terenowych. Pod opieką lekarza weterynarii stażyści wykonują
tzw. „umiejętności dnia pierwszego”, a w szczególności: pobieranie krwi do badań
hematologicznych, biochemicznych, pobieranie moczu, wlewy dożylne, iniekcje
podskórne i domięśniowe, podają leki per os, zakładają sondę żołądkową. Studenci
samodzielnie wykonują badanie kału na obecność pasożytów, pobierają wymazy z
nosa oraz wykonują badanie moczu. Studenci samodzielnie interpretują wyniki badań
laboratoryjnych oraz wyniki użytkowości mlecznej i przedstawiają je prowadzącemu
staż opiekunowi. W czasie trwania stażu studenci wyjeżdżają do gospodarstwa
wielkostadnego/ fermy zwierząt gospodarskich, gdzie na miejscu zapoznają się z
systemem żywienia zwierząt, zasadami profilaktyki chorób zakaźnych, sposobami
leczenia chorób, opieką lekarską nad stadem oraz pod opieką lekarza weterynarii
dokonują przeglądu stanu zdrowia. W miarę możliwości pod opieką lekarza
weterynarii biorą czynny dział w leczeniu zwierząt.
Program stażu z zakresu chorób koni.
W czasie trwania stażu klinicznego studenci uczestniczą w badaniu klinicznym
i leczeniu pacjentów skierowanych do leczenia w Klinice Chorób Wewnętrznych lub
w ramach wyjazdów terenowych. Pod opieką lekarza weterynarii stażyści wykonują
tzw. „umiejętności dnia pierwszego”, a w szczególności: pobieranie krwi do badań
hematologicznych, biochemicznych, pobieranie moczu, punkcje jelit, wlewy dożylne,
iniekcje podskórne i domięśniowe, podają leki per os, zakładają sondę nosowożołądkową. Wykonują podstawowe badania kardiologiczne, w tym EKG. Studenci
asystują przy badaniu USG, przy badaniu endoskopowym żołądka i układu
oddechowego. Studenci wykonują badania i analizy a wyniki badań laboratoryjnych
przedstawiają opiekunowi stażu. W czasie trwania stażu studenci wyjeżdżają do
stadniny/ gospodarstwa, gdzie na miejscu zapoznają się z żywieniem zwierząt,
dokonują przeglądu stanu zdrowia koni oraz pobierają materiał do badań
laboratoryjnych.
W miarę możliwości pod opieką lekarza weterynarii biorą czynny
dział w leczeniu zwierząt.
Download