zgłoszenie wolnego miejsca stażu

advertisement
ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU
Nazwa firmy:
Adres:
Bonduelle Polska S.A.
Ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Zakład w Gniewkowie; ul. Kilińskiego 11, 88-140 Gniewkowo
Telefon:
52-354.33.00
E-mail:
[email protected]
REGON:
01155353
NIP:
526-021-52-43
Rodzaj prowadzonej działalności:
Przetwórstwo warzyw
Imię, nazwisko i stanowisko osoby
reprezentującej pracodawcę:
Imię, nazwisko i stanowisko Opiekuna
stażu:
Paweł Łyczywek,
Dyrektor Logistyki i Supply Chain
Marcin Wiedeholz,
Kierownik pakowania (produkcji logistycznej)
DANE DOTYCZĄCE STAŻU
Liczba miejsc stażu:
1
Nazwa stanowiska:
Staż w dziale produkcji logistycznej
Dział, w którym staż będzie
realizowany:
Termin odbywania stażu:
Wymagane kwalifikacje:
Logistyka (dział pakowania)
lipiec - wrzesień 2015
- nastawienie na proces, spostrzegawczość
- umiejętność analizy przyczynowo-skutkowej, dociekliwość
- dobra komunikacja i umiejętność syntezy
- podstawowa widza techniczna będzie dodatkowym atutem
- znajomość oprogramowania Excel i Powerpoint
Przed podjęciem stażu kandydat będzie musiał wyrobić /
zaktualizować książeczkę sanitarno-epidemiologiczną
Oświadczam, że:
- zakład nie jest w stanie upadłości, likwidacji;
- organizacja stażu dla skierowanego studenta nie będzie przyczyną zwolnień pracowników
zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STAŻU
Zakres obowiązków Stażysty
- Analiza wraz z kierownikiem pakowania rejestrów wideo z przejść zmian i przezbrojeń linii celem
podniesienia efektywności. Uczestnictwo w codziennych spotkaniach działu, prezentacja obserwacji z analiz.
- Opracowywanie planów konfekcjonowania i planowanie personelu
- Analiza prowadzonej komunikacji wizualnej, propozycja i wprowadzenie usprawnień
- Uczestnictwo w spotkaniach bilansowych z zespołem, ustalenie planu wzorcowego spotkania i wdrożenie
- Aktywne uczestnictwo w audytach bezpieczeństwa i weryfikacja instrukcji bezpieczeństwa
Wymiar godzinowy
Pełny etat (8 godzin dziennie/40 tygodniowo)
Okres trwania stażu
3 miesiące
Cele edukacyjne
Stażysta pozna specyfikę pracy działu produkcji logistycznej konfekcjonowania pod kątem planowania
produkcji i personelu oraz planowania dostępności produktów. W ramach zadań będzie miał okazję zapoznać
się z metodą analizy pracy linii z wykorzystaniem zapisów wideo celem podniesienia ich efektywności i
uczestniczyć spotkaniach operacyjnych i bilansowych, na których będzie prezentował swoje obserwacje i
propozycje ulepszeń. Będzie miał okazję usprawnić komunikację wizualną z pracownikami dotyczącą wyników i
bezpieczeństwa.
O miejscu stażu
O Bonduelle
Bonduelle jest światowym graczem na rynku warzyw przetworzonych, w szczególności liderem konserw
w Europie i w Kanadzie, europejskim liderem sektora paczkowanych sałat oraz odpowiednio numerem
1 w Kanadzie i numerem 3 w Europie na rynku mrożonek. Od kwietnia 2010 roku, kiedy przejął grupę France
Champignons również istotnym graczem w sektorze pieczarkowym.
W Polsce Bonduelle zajmuje pozycję lidera w konserwach warzywnych detalicznych oraz jest istotnym
producentem na rynku gastronomicznym. Produkcja 2 zakładów, tj. fabryki w Gniewkowie k. Torunia
i Ruchocicach k. Poznania trafia do Polski, na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz do części krajów
Europy Zachodniej.
www.bonduelle.com.pl
…………………………..
Miejscowość i data
…………………..…………………………………..
Podpis osoby reprezentującej i pieczątka firm
Download